wz

Adršpach, Adršpašsko teplické skály ubytování, zámek, skály Adršpach kemp

Adršpašské skály, Adršpach popis, Adršpašsko-teplické skály, Teplické skály, skalní městaAdršpach, Adršpašské skály patří k nejznámějším místům v ČR. Adršpašsko, teplické skály jsou rozlohou cca 1800 ha největší NPR. Adršpach, skalní město přitahuje turisty již několik století. V Adršpachu je nejnavštěvovanější značený turistický okruh. V Adršpašských skalách je součástí prohlídky bizárních tvarů s romantickými názvy i projížďka po horním skalním jezírku, Malý a Velký vodopád, několik nádherných vyhlídek a místo zvané Ozvěna.
Adršpašské skály mají vstup pro návštěvníky v Dolním Adršpachu u infocentra. Hned za vstupní branou se naskytne pohled na krásné jezírko, bývalý pískovcový lom. V jezeru je zákaz koupání, ale v letních měsících je možné si zapůjčit loďku. Okolo jezera je vytvořen 1,5 km dlouhý modře značený turistický okruh s několika odpočinkovými místy. Turistický okruh Adršpašské skály v délce 4 km je velmi dobře vyznačen po zelené značce a doplněn informačními tabulemi. Pro absolvování prohlídky skalního města Adršpach je potřeba si vyhradit více jak 3 hodiny času. Trasa vede od jezera okolo 52 metrů vysokého skalního útvaru Homole cukru. Útvar připomíná obrácenou kuželku, postupným zvětráváním má v horním konci obvod 13 metrů, dole pouhé 3 metry. Podél Metuje, která protéká celým skalním městem dojdete ke Gotické bráně, postavené v roce 1839 Ludvíkem Karlem Nádherným. Gotická brána je vchod do skalních soutěsek. Po lávkách labyrintem přicházíme na Sloní náměstí. Kolem Krakonošova zubu, Eliščiny věže, Čertova mostu pohodlnou cestou se dostaneme k Malému vodopádu. Po žluté značce po schodech je možné dojít k Velkému vodopádu. Velký vodopád byl již před více než sto lety velkou atrakcí a tak je tomu dodnes. Padá z výšky šestnácti metrů, přímo k nohám příhlížejících turistů. V těsné blízkosti Velkého vodopádu je umístěna busta Johanna Wolfganga Goetha s pamětní deskou připomínající jeho návštěvu skal. Velmi navštěvovanou atrakcí je výstup po schodech k Jezírku a projížďka na pramici se zajímavým výkladem. Od Jezírka se vrátíme k Malému vodopádu opět na zelenou značku a projdeme mezi nejznámějšími skalními útvary. Na masívy Milenci, Starosta a Starostová, Gilotina, Velký a Malý konšel je krásný výhled z několika vyhlídkových míst ( Velké panoráma, Rychta ), na které vystoupáme po příkrých schodech. Náročnější výstupy a sestupy do Řeřichové rokle jsou vždy odměněny nezapomenutelným výhledem. Od vyhlídky Rychta projdeme úzkou Myší dírou do Krakonošovy zahrady a písčitou stezkou dojdeme k místu zvané Ozvěna.
Přímo proti Adršpašským skalám se vypíná Křížový vrch ( 667 m n. m. ) se skalnatým hřebenem. Od parkoviště v Adršpachu je vyznačena žlutá turistická značka po které se dostanete na vyhlídkové místo na Křížovém vrchu. Cesta lesem nově zrekonstruovanou Křížovou cestou je lemována litinovými reliéfy zasazenými ve skalních stěnách. Cesta vede k vrcholu kde se tyčí železný kříž z roku 1857. Na vycházkovou trasu s překrásnými výhledy do okolí je třeba si vyhradit cca 2 hodiny.
Zajímavým výletem do okolí skalního města Adršpach je zřícenina hradu Adršpach ležící na okraji Adršpašských skal. Ze skalního hradu na Starozámeckém vrchu ( 681 m n. m. ) je pěkný výhled na skalní město a vrcholky Krkonoš.
Branou do skalního města Adršpašské skály je v nejsevernější části Broumovského výběžku obec Adršpach. Zajímavým místem v obci je renesanční zámek, který budete míjet při cestě k hradu Adršpach. Původně tvrz byla založena v 15. století pány Berky z Dubé. Dnešní podoba zámku pochází z let 1577-1580. Po několika změnách majitelů zámek patřil rodu Nádherných z Borutína. Zámek, který mnoho let chátral odkoupila obec a provedla částečnou rekonstrukci. Přízemí a první patro zámku znovu po letech ožilo instalovanou expozicí prvního horolezeckého muzea v České republoce.
Teplické skály oddělené od Adršpašských skal Vlčí roklí se vyznačují větší masívností. Nádherné skalní útvary jsou rozbrázděny hlubokými a převážně úzkými soutěskami. K nejznámějším útvarům skalního města Teplické skály patří Řeznická sekera, vyhlídková zřícenina hradu Střmen, Strážní věž a dlouhé Chrámové a Martinské stěny. Méně známé jsou již příkré svahy Supích skal a Jiráskovy skály s rozhlednou a zbytky hradu Skály. Teplické skály jsou asi 2 km vzdálené od centra města Teplice nad Metují.
Adršpašsko-teplické skály, národní přírodní rezervace svojí malebností a přirozenou krásou vytvářejí nejvýznamější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vrchovině. Turistická návštěvnost skalních měst Adršpašsko - teplické skály má již dlouholetou tradici. Vyhrazená místa lákají k výstupům zdatné horolezce. Za pěkného počasí můžeme ve skalách často přihlížet výkonům horolezců. Adršpašské a Teplické skály je nádherná příroda se vzácnými druhy rostlin a zveře, bizární skalní útvary, jeskyně, rokle a protékající průzračná voda.
Za pozornost stojí na Broumovsku a Policku i méně navštěvované Broumovské stěny, stolová hora Ostaš a několik menších skalních útvarů. Broumovské stěny jsou značně členitý a rozsáhlý skalní masív složený v převážné většině z menších skalních útvarů a mnoha roklí. Nejvyššími vrcholy s výhledem jsou Božanovský Špičák a Koruna. Častým výletním cílem bývá kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě. Výchozími body turistiky na Broumovské stěny bývá Broumov nebo z druhé strany Police nad Metují. Stolová hora Ostaš je soustava skalních měst s věžemi, chodbami a jeskyněmi blízko Police nad Metují. Útvary jsou často nazvané podle místních pověstí ( Zrádce, Sluj českých bratří ). Plošina na vrcholu Ostaše poskytuje výhled na Krkonoše a Javoří hory. Na Ostaš volně navazuje labyrint Kočičích skal. Více na webu informačních center skály Adršpach a Teplice nad Metují.© Infoweb ** Adršpach skály - Teplice skály, Broumovsko, Kladské pomezí **