wz

Anenský vrch Orlické hory,Anna rozhledna Anenský vrch bunkry,běžky,cyklotrasa

Dále rozhledna Anenský vrch, dle mapy odb. 0,5 km, Orlické hory rozhledna Anna, bunkry
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 78 km )Anenský vrch ( 991 m n. m. ) je vyhledávaným turistickým cílem, což ještě zvyšuje, nedávno vybudovaná dřevěná rozhledna Anna. Anenský vrch leží na hlavním hřebeni Orlických hor. K rozhledně Anenský vrch vede z Jiráskovy stezky od turistického značení Pod Anenským vrchem asi 500 m odbočka. Blízko odbočky pramení Anenský potok na němž stával mlýn. Rozhledna na Anenském vrchu Anna je 17 m vysoká a poskytuje kruhový výhled na Orlické hory, Suchý vrch, do Podorlicka a na sousední polské Bystřické hory. Při dobré viditelnosti lze dohlédnout na Králický Sněžník a Jeseníky. Dřevěná rozhledna se železným schodištěm a panoramatickým výhledem byla otevřena ( volně přístupná, posezení ) v listopadu 2010 z iniciativy města Rokytnice v Orl. horách a obce Bartošovice v Orl. horách. Celou akci podpořila dotace z EU. Na stavbu nosných sloupů rozhledny bylo použito zvláště vybrané modřínové dřevo. Podlaha jednotlivých odpočinkových plošin je z dubového dřeva, dřevěné výplně zábradlí ze dřeva borového. Středový sloup, schodiště a zábradlí jsou železné. Výstavbu provedl podnik Lesy ČR. Na Anenský vrch lze vystoupat jednak značenou stezkou z Říček v Orl. horách nebo poměrně pohodlně od parkoviště na Panském Poli. Často také turisté v letní sezóně směřuji k Anenskému vrchu od stanice cyklobusu Mezivrší. Poblíž rozhledny stojí 2 objekty ( Anna, Arnošt ) těžkého pohraničního opevnění ochranného valu pevnostní linie z let 1937 - 1938. Oba objekty pod označením R-S 84, R-S 85 byly zcela stavebně dokončeny. Výstavbu stavebního podúseku Říčky provedla pražská firma ing. Josef Hons. Pěchotní srub R-S 84 pod krycím názvem Arnošt byl vybetonován v kubatuře 410 m ve 2. odolnosti tzv. Arab pro osádku 19 mužů. Druhý pěchotní srub R-S 85 pod krycím názvem Anna byl vybetonován v kubatuře 867 m v 1. odolnosti tzv. Říman pro osádku 23 mužů. Oba pěchotní sruby byly poničeny v 50. letech minulého století vytržením pancéřových prvků. Střecha méně poničeného bunkru sloužila dříve jako nejvyšší bod pro výhledy. Souběžně s červenou turistickou značkou je mezi Anenským vrchem a parkovištěm na Panském Poli vyznačena naučná stezka Opevnění Rokytnicka. NS Vás provede po objektech československého opevnění budovaného na hřebenech Orlických hor v letech 1936 - 1938.
Anenský vrch byl v historii nejvyšším vrcholem rokytnického panství a spadal do lesního revíru Horní Rokytnice Katastrálně ovšem společně s farností patřil tehdejší obci Neratov. Jako jeden z vrcholů Orlických hor plnil v průběhu staletí několik funkcí, jednak pro těžbu dřeva a jako poutní místo. Historie poutního místa se začala psát podle dochované písemné zmínky ve druhé polovině 18. století. Dnešní název Anenský vrch lze považovat za související se založenín kaple sv. Anny. Mapa z poloviny 18. století I. vojenského mapování z Josefova již toto pojmenování uvádí. Později dochází k přejmenování podle manželky majitele rokytnického panství hraběte Josefa Nostitze Ernestiny na Ernestinenberg. Česky nazývaný Arnoštka. Po odsunu německého obyvatelstva se začal používat znovu název Anenský vrch. První kaple ještš ze dřeva byla postavena v roce 1766 ( některé prameny uvádí rok 1767 ) hajným Johanem Kastnerem z Horní Rokytnice. Poutní kaple zasvěcena sv. Anně a sv. Jáchymovi hojně navštěvovaná zejména procesími na svátek sv. Anny, byla v roce 1820 přestavěna. Podle dochovaných materiálů měla věžičku, do níž vedly schody a sloužila jako vyhlídka. Ke kapli vedla křížová cesta. V roce 1858 byla zchátralá dřevěnná kaple nahrazena kamennou a další přestavba je datována rokem 1880. V této době zde stála kamenná kaple s věžičkou, oltářem a obrazem sv. Anny a sv Jáchyma a v okolí 14 zastavení křížové cesty. Proti vlivům drsného počasí v hřebenové partii došlo později k obložení kapličky litinovými pláty. Věžička kaple a později postavená vyhlídka poskytovala výhledy až do 20 let 20. století. Podle popisu vyhlídky se jednalo o labilní stavbu s několika žebříky. Ve druhé polovině 30 let minulého století začalo v Orlických horách budování pohraničních opevnění. Záměr vybudovat na Anenském vrchu dva objekty těžkého opevnění způsobil, že v roce 1937 byla kaple zcela rozebrána a přenesena spolu s křížovou cestou nad osadu Hadinec. Uprostřed lesa Černodolské rezervace v Hadinci stojí dodnes. Za velkého přispění dobrovolných dárců z Čech a Německa byla v 90. letech opravena. Každoročně při Anenské pouti v Rokytnici v Orlických horách směřují poutníci k Anenské kapli na mši.
V dnešní době je Jiráskova stezka vyznačena od Anenského vrchu na Haničku a Panské Pole. V dřívějších dobách však sestupovala více vlevo na jednu z nejkrásnějších vyhlídek Vysoký Kořen ( vrch mezi Hadincem a Neratovem ). Z Vysokého Kořenu stezka sestupovala směrem na Hadinec a dále po hřebeni Polomu do Bartošovic v Orlických horách a Žamberských lesů. V zimě se dostanete na Anenský vrch upravenou běžeckou trasou Jiráskovy stezky buď od Masarykovy chaty ( Mezivrší ) nebo z parkoviště na Panském Poli.© Infoweb ** Anenský vrch Orlické hory **