wz

Betonová hranice, okružní naučná stezka po Betonové hranici u Mladkova

Stále procházíme naučnou stezku Betonová hranice, pevnostní okruh
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 104 km )Betonová hranice králické pevnosti je mohutný komplex opevnění obranné linie vybudované na sklonku 30. let minulého století na tehdejší česko - německé hranici. Vlivem předválečných událostí a mnichovské dohody z roku 1938 nebyla využita. Při budování pohraničního opevnění byla věnována velká pozornost obraně oblasti Králicka. V okolí Mladkova se nachází jedno z největších seskupení pevnostních objektů. V průměru více jak 10 objektů na 1 km obranné linie. Linie začínala na masívu Králického Sněžníku ( vrch Maliník, 783 m n. m. ) a pokračovala přes Červený Potok na Králíky, k tvrzi Bouda, po hřebenu na Mladkov a k tvrzi Adam. NS Betonová hranice vznikla v roce 1988, po té v roce 2012 byla provedena její značná rekonstrukce, tak aby propojila pevnost Boudu, objekty lehkého opevnění na vrchu Vysoký kámen a pevnostní objekty u obce Lichkov. Betonová hranice je nejrozsáhlejší naučnou stezkou věnovanou historii čs. opevnění na Králicku. Naučná stezka Betonová hranice vede po značených turistických stezkách ( červená, zelená, modrá a žlutá ), měří 15 km a je vyznačena bílým čtvercem se šikmým zeleným pruhem. 23 informačních panelů ( podrobné informace o historii, jednotlivých typech opevnění, včetně výzbroje ) je v několika jazykových mutacích. NS Betonová hranice procházející někdy i místy s dalekými výhledy začíná a končí v obci Mladkov. Klasická prohlídka dělostřelecké tvrze Bouda s průvodcem trvá 65 minut. Prohlídka pěchotního srubu a řopíku vz. 37 Vysoký kámen cca 45 - 80 minut a objekt u Lichkova 60 minut ( oba je třeba předem objednat ). Nejčastějším nástupním místem je železniční zastávka Mladkov, trasa NS Betonová hranice je však přístupná také ze žst. Těchonín a Lichkov, trochu delší trasa je z Jablonného n. Orlicí. Automobilisté nejčastěji parkují na Suchém vrchu a přicházejí Jiráskovou stezkou. Procházkou alespoň části NS Betonová hranice a návštěvou některého z pevnostních objektů návštěvník získá základní přehled o stavbách a osudech československého pohraničního opevnění z pohnuté historie 30. let minulého století. Více informací o pevnostních objektech ( Králické pevnostní oblasti ).


© Infoweb ** Betonová hranice Mladkov naučná stezka **