wz

Broumovsko skály, ubytování, cyklotrasy Broumovsko skály, Javoří hory lyžování

Broumovsko, Broumovský výběžek je pohraniční oblast. Broumovsko je ze tří stran vymezeno hranicí s Polskem. Hranici tvoří převážně hřebeny hor. Na severu Javoří hory, na západě Mirošovské stěny a na východě Stolové hory. Regiony Broumovsko a Policko rozdělují Broumovské skály. Broumovsko tvoří malebná a členitá krajina hor, skal, roklí a údolí s bohatým lesním porostem. Územím CHKO Broumovsko probíhá evropské rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Zdejší vydatné podzemní vody patří mezi nejkvalitnější zásoby pitné vody v České republice. Broumovsko tvoří podstatnou část turistického regionu Kladské pomezí. O oblibě členité krajiny hlubokých lesů, ráje houbařů a možností lyžování svědčí to, že je řada stavení a chalup využívána na ubytování k rekreačním účelům. Z architektonického hlediska lze nazvat Broumovsko bez ostychu barokní pokladnící Čech. Přírodní jedinečností Broumovska jsou skalní města a stolové hory s velkým množstvím vyhlídek do kraje. V Broumově a širokém okolí je pro vaši dovolenou k dispozici dostatek ubytování a stravování ve všech cenových relacích - hotely, penziony, ubytování v soukromí, chaty, chalupy a kempy. Hranice do Polska na Broumovsku skýtá možnosti k poznání tamní přírody, památek a zajímavostí. Na Broumovsku kromě zajímavých výletů do zachovalé přírody najdeme i stopy dlouhé a někdy pohnuté historie.

Broumovsko, jehož správním, hospodářským a kulturním centrem je Broumov ohraničují Broumovské stěny a Javoří hory. Počátky Broumova jsou spojeny s působením břevnovských benediktínů, kteří získali v roce 1213 území pozdějších panství na Broumovsku a Policku darem od krále Přemysla Otakara I. V polovině 13. století byli na území Broumovska povoláni němečtí osadníci. V roce 1275 Broumov obdržel od krále Přemysla Otakara II. privilegium na tkaní a prodej sukna. Broumovští soukeníci tak získali přední postavení mezi výrobci a vývozci sukna v Čechách. Tím byla založena tradice textilního průmyslu ve městě na několik století. Dominantou Broumova je bezesporu veřejnosti přístupný benediktinský klášter, další významnou památkou je nejstarší sakrální památka v Čechách, hřbitovní kostel Panny Marie. Do nynější podoby po požáru v roce 1421 byl přestavěn roku 1450. Na stěnách se částěčně zachovaly gotické ornamenty a obraz Broumova z roku 1609. V 18. století dosáhlo broumovské panství velmi dobrého hospodářského postavení, což mu umožnilo nákladnou výstavbu klášterů a kostelů. Unikátních 8 kostelů na Broumovsku a impozantní klášter v Broumově vznikly zásluhou vynikajících stavitelů - Kryštofa Dientzenhofera, jeho syna Kiliána Ignáce, Martina Allia, Anselma Luragha a dalších umělců. Jedinečnou architektonickou památkou Broumovska jsou statky tzv. broumovského typu například v Křinicích u Broumova. Památkovou rezervaci Křinice si lze projít podle naučné stezky se 14 informačními tabulemi. Svůj osobitý ráz mají kromě Broumova a Meziměstí i obce Broumovska Vižňov, Vernéřovice, Rožmitál, Ruprechtice, Hynčice, Heřmánkovice, Janovičky, Hejtmánkovice, Martínkovice, Šonov, Jetřichov, Otovice, Božanov ad. Ve druhé polovině 19. století došlo i na Broumovsku k velkým změnám v důsledku průmyslové revoluce. Schrollova mechanická přádelna bavlny v Meziměstí byla v osmdesátých letech 19. století nejmodernější továrnou svého druhu ve střední Evropě. Ve stejné době byla v Meziměstí založena i druhá významná tkalcovna Josef Walzel a synové. V oblasti Broumovska a Broumovské vrchoviny se nalézá velké množství chráněných území, přírodních zajímavostí, míst dalekých rozhledů, možností lyžování a turistiky. V roce 1991 byla vyhlášena CHKO Broumovsko. Nejcennějšími částmi CHKO Broumovsko je šest převážně lesních maloplošných lokalit, NPR Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny, PR Křížová cesta, stolová hora Ostaš, Kočičí skály a PP Borek. V CHKO Broumovsko je evidováno dalších 300 lokalit s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů a geologických jevů. Posláním CHKO je ochrana a postupná obnova krajiny, druhové rozmanitosti flóry a fauny, ochrana kvalitní vody Polické pánve a šetrný rozmach cestovního ruchu. Mezi nejčastěji turisty vyhledávaná místa v CHKO Broumovsko patří rozsáhlá skalní města Adršpašsko - teplické skály. Pískovcová skalní města u Adršpachu a Teplic nad Metují jsou bezespou jedním z nejkrásnějších míst České republiky. Zpřístupněné prohlídkové okruhy vás provádí labyrinty skal, průchody hlubokými a chladnými soutěskami, ale i dalekými výhledy z rozhleden a skalních srázů. Neméně zajímavým skalním útvarem jsou Broumovské stěny, které tvoří asi 11 km dlouhý hřbet mezi městy Broumov a Police nad Metují. Broumov je východiskem turistických cest na Broumovské stěny a do Javořích hor. Do Javořích hor, zvláště na rozhlednu Ruprechtický Špičák lze vystoupat i z Meziměstí. Hřebenem Javořích hor vede státní hranice s Polskem a souběžně značená turistická stezka s občasnými výhledy na obě strany. Velké množství zámků, hradů, chráněných území a zajímavostí lze navštívit i v sousedním polském příhraničí - Radkov, Radkovské skály, bazilika Vambeřice.

Broumovsko však nežije jen minulostí, historickými památkami a krásou přírody. Tradičně koncem léta se koná v Teplicích nad Metují mezinárodní filmový horolezecký festival. Setkání domácích a zahraničních horolezců a filmařů v překrásném prostředí Teplických a Adršpašských skal v CHKO Broumovsko. V horkém létě jsou návštěvníky vyhledávány koupaliště a centra vodních sportů. Naopak v zimním období jsou lyžařům k dispozici ski areály zimních sportů. V turistickém regionu Broumovsko a Kladské pomezí jsou k dispozici na ubytování a stravování hotely, penziony, ubytování v soukromí, kempy a ubytovny. Půvabný kraj v severovýchodních Čechách, obklopený lesnatými kopci si získává oblíbenost u návštěvníků klidem, krásou a nedotčenou přírodou. Zajímavými výlety do okolí jsou rodný domek A. Jiráska v Hronově, Česká Skalice, Babiččino údolí, hospital Kuks, Červený Kostelec, Náchod, pevnost Dobrošov zámky, muzea, Úpice, Malé Svatoňovice, Zoo Safari Dvůr Králové, hustá síť cyklotras, pěších výletů a autovýlety do sousedního lázeňského příhraničí Polska.


Mezinárodní filmový horolezecký festival Teplice nad Metují

Oficiální stránky TO


© Infoweb ** Broumovsko, Náchodsko, Kladské pomezí **