wz

Horní Čermná,Dolní, rozhledna Mariánka, folklorní festival Čermenské slavnosti

Přes Bystříček,Čermné pod Mariánskou horu ( v pozadí Suchý vrch, Buková hora )
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 126 km )Obce Horní Čermná a Dolní Čermná téměř zástavbou splývají. Mezi kdysi spojenými obcemi leží Čermenský rybník. Dominantou Dolní Čermné je na návrší stojící barokní kostel sv. Jiří z roku 1690, v obci se dochovalo i několik původních staveb lidové architektury. Významnou každoroční kulturní akcí v Dolní Čermné je mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti. Moderní rozhledna Mariánka nad Horní Čermnou poskytuje pěkný výhled na vrcholy Bukovohorské hornatiny, Orlické hory, Králický Sněžník, Bystřické hory, vrcholy Jeseníků, Lanškroun a okolí. Rozhledna Mariánka na Mariánské hoře je postavena ze dřeva a kamene. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce cca 19 m vedou točité ocelové schody. Rozhledna Mariánka je bez obsluhy, volně přístupná. Přírodní park Suchý vrch - Buková hora rozdělený na dvě části Červenovodským sedlem byl jako oblast klidu vyhlášen v roce 1987. Území pokrývají převážně smrkové monokultury se zbytky bukojedlových porostů. Na rašeliništi pod Suchým vrchem je významný výskyt chráněné rosnatky okrouhlolisté.


© Infoweb ** Čermná Horní a Dolní, rozhledna Mariánka **