wz

Česká Rybná u Žamberka, historie, obec Česká Rybná je člen sdružení Orlicko

Česká Rybná u Žamberka, obec na turistické stezce Dr. Jarkovského Orlicko
( Virtuální výlet cestou Dr. Jarkovského, obec Čedká Rybná - 21,5 km )Česká Rybná u Žamberka je malebná obec ležící v členitém terénu Podorlicka. Z Litic do České Rybné stoupáme převážně lesem, kolem hájovny pod Kletnou až na hřeben s pěknými výhledy na Českou Rybnou. Ve 13. století docházelo ke kolonizaci lesnaté krajiny mezi řekami Divokou a Tichou Orlicí. Území České Rybné patřilo jako podhradí k hradu Litice. Zdejší obyvatelstvo bylo nuceno k robotě včetně prací na stavbě hradu Litice. První písemná zmínka o obci Česká Rybná pochází z roku 1492 a objevila se v soupisu obcí a měst jako majetku Viléma z Pernštejna. Několik drobných rybníčků, které byly určeny k zadržování vody pro období sucha a k lovu ryb daly obci název a obecní znak. Obyvatelstvo obce bylo vždy české národnosti. K historickým zajímavostem obce patří kamenné kříže z roku 1804 u školy a z roku 1810 ve směru na Sopotnici a několik historických pomníků. V současné době obyvatelstvo obce s podporou obecního úřadu a sponzorů žije pořádáním celé řady kulturních, sportovních a společenských akcí. Turistické trasy a cyklotrasy v okolí České Rybné na Orlicku patří pro členitost terénu k velmi oblíbeným. Obec Česká Rybná je členem sdružení obcí Orlicko.


© Infoweb ** Česká Rybná obec u Žamberka, Orlicko **