wz

Dolní Dobrouč, památky a kulturní tradice - Dolní Dobrouč Orlicko

Dolní Dobrouč historické památky, kulturní, sportovní tradice, Dolní Dobrouč cesta Orlickem
( Virtuální výlet dálkovou cestou Orlickem z Kostelce n. O. do Ústí n. O. - 40,5 km )Dolní Dobrouč je rozlehlá asi 5 km dlouhá obec v údolí podél potoka Dobroučka. Leží zhruba na polovině cesty mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem. Součástí dlouhé obce jsou tři místní části Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Lanšperk. První písemné zmínky v královské listině pochází z roku 1292, kde je Dolní Dobrouč zaznamenána jako součást lanšperského panství. Počátky Dolní Dobrouče jsou úzce spjaté s kolonizací území ve druhé polovině 13. století. Mezi významné památky obce patří empírový kostel sv. Mikuláše postavený v letech 1828 - 1829. Původní gotický kostel sv. Mikuláše z 15. století ( zbořený roku 1834 ) stával na kopci, jehož pozůstatkem je nynější hřbitovní kaple sv. Josefa. Hlavní vchod kostela sv. Mikuláše je oddělen od lodi kostela ozdobnou mříží, což umožňuje prohlídku kostela v kteroukoliv denní dobu. V obci se nachází i několik významných soch a křížů. V místní části Horní Dobrouč je k vidění barokní kostel sv. Jana Křtitele postavený roku 1770. Zajímavostí i skupina barokních soch z poloviny 18. století, nyní umístěná před útoky vandalů na obecním úřadě. V obci se nalézají všechny základní služby občanské vybavenosti, řada sportovních a kulturních zařízení. V Dolní Dobrouči působí již více než 110 let dechová hudba a od roku 1991 skupina historického šermu Lucrezia. Velmi populární akcí na konci prázdnin bývají Křapáčové hody a v předvánočním čase Dobroučské Vánoce. Stoupáním sady a polními cestami nad Dolní Dobroučí vstupujeme do lesa s křížovou cestou k místu zvaném Horákova kaple ( 2, 5 km ). Obec Dolní Dobrouč je členem sdružení obcí Orlicko.


© Infoweb ** Dolní Dobrouč Orlicko **