wz

Zámek Kuks,Betlém v Kuksu,hospital,farmaceutické muzeum Kuks,akce Theatrum

Zámek Kuks, hospital, Braunův Betlém, farmaceutické muzeum, Kuks akce TheatrumZámek Kuks leží nedaleko Dvora Králové nad Labem v jihovýchod. části Podzvičinska. Zámek Kuks, zcela ojedinělá barokní architektura staveb a sochařství je národní kulturní památka a památková rezervace. Kuks známý jako barokní komplex bývalých lázní, špitalu, zámku s kostelem Nejsvětější Trojice byl založen koncem 17. století hrabětem F. A. Šporkem. Stavitelem barokního areálu byl známý stavitel G. B. Alliprandi a výzdobu teras vytvořil sochař M. B. Braun se svou dílnou. Nejprve byla vybudována u léčivých pramenů na levém břehu Labe lázeňská část, zámek a dodnes poměrně zachovalé kaskádové schodiště. V roce 1740 povodeň zničila lázně i některé budovy. Z hraběcí rezidence, Šporkova zámku dodnes zbyly pouze části kamenické výzdoby. Na protějším břehu byl postaven hospital s kostelem Nejsvětější Trojice, rodinná hrobka, barokní lékárna a zahrada. Nádherný prostor před průčelím kostela a hospitalu zdobí sochy od M. B. Brauna zobrazující sousoší Náboženství a alegorii soch Ctností a Neřestí. Sochařská výzdoba vznikala v letech 1712 - 1731. Dvanáct pískovcových soch je nejvýznamější součást výzdoby areálu. Originály Braunových plastik jsou před povětrnostními vlivy uloženy v hlavním sálu Lapidária. Monumentální stavba hospitalu podle plánů G. B. Alliprandiho je jednopatrová, čtyřkřídlá barokní budova asi 150 m dlouhá. Součástí areálu je obdélníkové nádvoří a udržovaná klášterní zahrada. Dominantní kostel Nejsvětější Trojice postavený z pískovcových kvádrů tvoří půdorys protáhlého osmiúhelníku. Výzdoba pochází z italské i české dílny. Dodnes je tento chrám ve stylu vrcholného baroka velice působivý. V roce 1743 byl do kláštera uveden řád Milosrdných bratří, kteří se starali v hospitalu o staré a nemocmé podle stanov Šporkovy nadace. Vývoj lékáren od lékárny barokní až po lékárny druhé poloviny 20. století mapuje stálá expozice Českého farmaceutického muzea v Kuksu. K vidění je zde soubor léčiv rostlinných i živočišných, výtvarné lékárenské nádoby, obrazy a hmoždíře s lékárenskou tématikou. Matyáš Bernard Braun pocházející z Tyrolska, ve své době nejžádanější sochař je s Kuksem spojen i dalším unikátem. Hrabě Špork zakoupil na počátku 18. století na okraji svého panství u Stanovic část lesa se skalami ( Nový les ). Po čase zde vznikl soubor unikátních plastik vytesaných do pískovce, známý jako Braunův Betlém. Braunův Betlém byl zařazen na seznam 100 nejohroženějších památek světa, areálem vede naučná stezka. V roce 2000 bylo založeno občanské sdružení Nový les s cílem zachránit Braunův Betlém a barokní areál Kuks jako celek. Novou expozicí v areálu hospitalu Kuks je Dittrichova lékárna, kterou bylo možno dříve navštívit v Praze na Malé Straně. Hospital Kuks a jeho okolí se stává během roku dějištěm několika významných kulturních akcí. Mezi navštěvované akce patří festival barokního divadla a hudby Theatrum Kuks, vinobraní s expozicí vín a Svatohubertská slavnost.


© Infoweb ** Zámek Kuks hospital, Braunův Betlém u Žírče **