wz

Hrad Frymburk - zřícenina hradu - virtuálně Jiráskovou horskou stezkou

Dále romantickým údolím podél Olešenky, s výstupem ke zřícenině hradu Frymburk
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 42 km )Hrad Frymburk, zřícenina středověkého hradu se nachází nedaleko malebného podhorského městečka Nový Hrádek. Hrad na vysokém ostrohu nad říčkou Olešenkou byl založen zřejmě někdy počátkem 14. století. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1354, kdy je zmiňován jako držitel hradu Matouš z Frymburka. Pod panství frymburské kromě Hrádku v té době patřila i Dobruška, Olešnice, Slavoňov, Dobřany a další místa v okolí. Hrad Frymburk byl tehdy středem celého panství. Hrad byl ze tří stran chráněn prudkými svahy. V polovině 16. století bylo frymburské panství spojeno s panstvím opočenským, hrad přestal být stále obydlen a začal chátrat. V roce 1628 byl Frymburk vypleňen vzbouřenými sedláky a následně vypálen švédskými vojsky. Po té opuštěn zchátral a nebyl obnoven. V historii hradu se vystřídalo několik vlastníků, například šlechtické rody páni z Lipé, Dubé, Trčky z Lípy, rodu Colloredo-Mansfeld a rod Bartoňů z Dobenína. Dochovalo se silné obvodové zdivo a mohutná okrouhlá hradní věž, o průměru až 18 metrů, zřejmě nejširší taková věž v České republice, možná i ve střední Evropě. Věž oválného půdorysu je nejvýraznějším obranným prvkem středověkého hradu. Brána do nádvoří má zachované ostění s vodící lištou pro padací bránu. Na úroveň nádvoří se vstupovalo přes terasy úzkou bránou. Východně od hradu směrem k obci, se nachází raně barokní bastionové opevnění ze 17. století. Hrad patří bohužel k neprávem opomíjeným pozoruhodnostem naší hradní architektury. V roce 2011 bylo založeno občanské sdružení Nový okruh přátel hradu Frymburk a v současnosti zde probíhají záchranné práce, jejichž úkolem je zastavit další zkázu zbytků hradní zříceniny. Z bezpečnostních důvodů je hrad Frymburk otevřen jen příležitostně, případně po telefonickém kontaktu.


© Infoweb ** Hrad Frymburk, Orlické hory **