wz

Hrad Litice akce, gotický hrad nad obcí Litice nad Orlicí

Hrad Litice - ke hradu nad obcí Litice přicházíme z překrásného údolí Divoké Orlice
( Virtuální výlet dálkovou cestou PhDr. Jarkovského Podorlickem - 16,5 km )Hrad Litice se tyčí nad obcí Litice nad Orlicí v romantickém údolí Divoké Orlice. Hrad Litice byl založen asi koncem 13. století, první písemná zmínka o hradu pochází z roku 1304. Za vlády posledních Přemyslovců docházelo ke kolonizaci velmi řídce osídleného pohraničí severovýchodu Čech, v povodí Divoké a Tiché Orlice. Až do středověku se na většině území Podorlicka rozprostíral prales, jen na několika místech přerušený obchodními stezkami, jejichž bezpečnost zajišťovaly strážní hrady. Velká území pohraničních hvozdů, vyměnil rod Drslaviců za své západočeské državy. Král jim udělil léno ( nájem ) tohoto území, kde měli velká práva, ale také veliké povinnosti. Vladykové z rodu Drslaviců začali stavět hrady a dvorce v celém lenním území a dávali jim mnohdy jména podle míst v bývalém území Plzeňska a Klatovska ( Litice, Potštejn, Doudleby, Žampach apod. ). Hrad Litice jehož historie začíná tedy příchodem rodu Drslaviců leží na skalnatém vrchu obklopeném meandrem řeky. Za zakladatele hradu je podobně jako v Potštejně považován Púta z rodu Drslaviců. Během další doby hrad vlastnilo buď dědictvím nebo prodejem celá řada majitelů. Nejslavnější léta gotický hrad zažil v době panování Jiřího z Poděbrad, což dokládá nápis reliéfní desky z roku 1468, která se uchovala u vstupní brány. Hrad Litice spolu s hradem Potštejn se tehdy staly významnými sídly Jiřího z Poděbrad. Český král Jiří z Poděbrad provedl výrazné a nákladné úpravy hradu, připojil opevnění dolního hradu a vystavěl nové brány. Značně tehdy posílil pevnost hradu, který byl nejednou použit jako pevný a bezpečný žalář. Dvoupalácová stavba s mohutnou hranolovitou věží spojená hradbami uzavírala rozlehlé hradní nádvoří. Dnešní podoba hradu Litice je tedy dílem přestavby Jiřího z Poděbrad. V roce 1495 koupil hrad na radu krále Vladislava šlechtic Vilém z Pernštejna a začlenil jej mezi své državy, ale správu majetku převedl na úředníka hradu Potštejn. Hrad Litice roku 1562 koupili páni z Bubna a učinili z Litic své rodové sídlo. Zároveň si však nechali postavit zámky v Žamberku a Doudlebách, které poskytovaly pohodlnější bydlení a nepřístupný hrad začal ztrácet na významu. V držení tohoto rodu byl hrad Litice až do začátku 19. století. V roce 1815 se stal majitelem hradu rod Parishů, původem z Irska, který hrad stabilizoval a provedl poslední stavební úpravy. Později však začal zcela chátrat ve zříceninu v malabném údolí řeky Divoké Orlice. Záchranou pro hrad bylo prohlášení hradu Litice za památku první kategorie v roce 1951 a následné nutné opravy. Z celého hradního areálu se nejvíce dochovala budova jižního paláce s mohutnou věží, která poskytuje pěkný výhled do údolí řeky lemovanou železniční tratí a okolí. Hrad Litice je vlastnictvím státu a o hrad pečuje Národní památkový ústav. Prohlídku hradu je možné uskutečnit v turistické sezóně se zajímavým výkladem průvodce. Součástí prohlídky jsou i ukázky archeologických nálezů z 15. až 17. století, dobové pohlednice a rytiny hradů z okolí. Během turistické sezóny se zde pravidelně pořádají pro návštěvníky různá šermířská vystoupení, ukázky výcviku dravých ptáků a výstavy. Při cestě na hradní kopec se nachází zajímavá dřevěná zvonička. Hradní vrch je chráněnou přírodní rezervací se starými bukojedlovými stromy a výskytem více jak 100 vzácných rostlin. Podorlicko je turistickou oblastí s množstvím dochovaných šlechtických sídel, sakrálních a technických památek, ( více o hradu Litice ).


© Infoweb ** Hrad Litice, Podorlicko **