wz

Hrad Žampach ( zřícenina hradu Žampach ), zámek,obec,arboretum,infocentrum

Hrad Žampach ( zřícenina hradu Žampach ), NKP zámek, arboretum na cestě Podorlickem
( Virtuální výlet dálkovou cestou Podorlickem z Kostelce n. Orl. do Ústí n. Orl. - 27 km )Hrad Žampach s obcí a zalesněným kopcem stejného jména leží jz. od Žamberka. Hrad Žampach ( zřícenina bývalého gotického hradu ) na vrcholu kopce ( 545 m n. m. ) je viditelný ze vzdálených míst. Hrad Žampach byl založen patrně na přelomu 13. a 14. století, kdy docházelo ke kolonizaci lesnaté krajiny mezi Divokou a Tichou Orlicí v podhúří Orlických hor. Z této doby se dodnes zachovaly některé zbytky základových zdí. Kolem roku 1324 získal hrad český král Jan Lucemburský, po něm loupežný rytíř Jan ze Smojna, zvaný Pancíř. Osudy rytíře dlouho přežívaly v lidových pověstech. Jeho odbojný život prý krutě potrestal Karel IV. se svým vojskem, který ho nedlouho předtím vyznamenal za udatnost zlatým řetězem. Roku 1357 se stal majitelem žampašského panství Čeněk z Potštejna, který zde založil větev rodu Žampachů z Potštejna. Hrad byl později několikrát napaden a pustošen. K částečné obnově a přestavbě došlo kolem roku 1469, patrně byly vystavěny i nové hospodářské budovy v podhradí, tehdy zvaném Budy. Během další doby hrad vlastnilo několik majitelů, patrně posledním majitelem byl Adam Bukovský z Hustířan. Později špatně udržovaný hrad začal pustnout a během třicetileté války byl vydrancován a zničen švédskými a posléze císařskými vojsky. Zbytky zříceniny byly z velké části následně použity jako stavební materiál. Po zániku hradu Žampach roku 1672 přistoupili jezuité v podhradí k výstavbě své letní rezidence. Po zrušení jezuitského řádu se stala rezidence státním majetkem a byla přestavěna na zámek. Zámek po té vlastnilo několik majitelů, mezi nimiž asi nejznámější byla Anna Gustava z Lützovů, manželka Františka Lützova, rakouského diplomata a znalce české historie. Úprava zámeckých parků v anglickém stylu pochází z doby činnosti manželů Lützovových na Žampachu. Zámek Žampach je národní kulturní památka ČR. V zámku dnes sídlí sociální ústav Domov pod hradem a stará se o parky a arboretum. V arboretu jsou zastoupeny dendrologicky hodnotné a také u nás ojediněle zastoupené druhy dřevin, proto je arboretum Žampach státem chráněnou kulturní památkou. V areálu se nalézá dobře vybavený herní kout s atrakcemi a posezením pro malé i velké, hřiště, zahradní altán a hipodrom se speciálním nástupištěm. V roce 2005 ústav Domov pod hradem obnovil původní lesní cestičku ke hradu. Stezka je značena místním značením jako odbočka na hrad a v opačném směru jako odbočka do parku. Pro odpočinek slouží dřevěné lavičky, vyhlídkové místo a přístřešek s informačními tabulemi. Veškeré informace Vám ochotně poskytne místní informační centrum.


© Infoweb ** Hrad Žampach, zámek, arboretum Orlicko **