wz

Hory u České Třebové, běžecké trasy, areál lyžování, poutní místo Hory, park Javorka

U parku Javorka lze odbočit ze stezky k býv. lázním, poutnímu místu Hory u České Třebové
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 146 km )V okolí České Třebové najdeme mnoho pěkných míst k výletům. Jiráskova stezka prochází kolem městského parku Javorka. Půvabné místo láká obyvatele a návštěvníky k odpočinku a relaxaci. Park ( 3 ha ) byl založen Okrášlovacím spolkem, na jehož pamět byl také uprostřed postaven osmiboký altán. Jméno park získal od pramene Javorka, který zde vyvěrá. V horních partiích park volně přechází v lesní porost a přímo odtud vede několik turistických stezek směrem na Hory. Bývalé klimatické lázně a letovisko Hory u České Třebové ležící na kopci nad městem jsou dalším velmi oblíbeným místem vycházek. V romantickém zátiší tohoto lesnatého návrší se nachází také staré, hojně navštěvované poutní místo s kaplí zasvěcenou Panně Marii Pomocné. Kaple byla postavena v blízkosti lesní studánky, jejíž vodě jsou připisovány zázračné účinky. V minulosti krásné místo Hory u České Třebové navštívily a obdivovaly významné osobnosti. V roce 1851 poutní místo Hory návštívila na pozvání svého přítele Františka, Matouše Klácela spisovatelka Božena Němcová. Na budově výletní restaurace je umístěna pamětní deska, která její pobyt připomíná. V současnosti tato oblast slouží také jako sportovní areál, odkud vychází turistické trasy. V zimě zdejší krajina podhůří Orlických hor má v ideální terén na běžky, jak klasické, tak bruslení. Běžecké trasy křižují okolí České Třebové a protínají nejkrásnější místa, která můžete spatřit. Trasy na běžky strojově upravované přesahují v regionu více než 30 km běžeckých tratí a okruhů, které začínají a končí v areálu bývalých lázní Hory. V areálu najdete běžkařské tratě o délce 2 - 6 km. Běžecké tratě jsou pravidelně strojově upravovány nejen v areálu Hory, ale také trasy na Kozlovském kopci a na trase z Kozlovského kopce na Andrlův chlum u Ústí nad Orlicí. V běžeckém areálu Hory je dostatečná možnost parkování. Běžecké trasy nabízí i nedaleký sportovní areál Peklák.

Běžecký areál Hory u České Třebové
Závodní tratě, okruhy v délce 2, 3, 4, 5, a 6 km strojově upravené na klasiku i bruslení.

Kozlovský kopec - chata Švabinského, trasy na loukách Kozlovského kopce o délce 25 km upravené na klasiku i bruslení.

Turistická běžecká trasa Kozlovský kopec, Přívrat ( 5 km ), Andrlův chlum rozhledna ( 12 km ).


© Infoweb ** Park Javorka a Hory u České Třebové **