wz

Jelenka - Pod Jelenkou,trasa,běžky Jelenka-Luisino Údolí nebo Bedřichovka

Mírně klesáme pod vrch Jelenka ( Vřesník ), křížení s cestou Luisino Údolí - Bedřichovka
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 63,5 km )Jelenka, přesněji Pod Jelenkou - křížení s modře značenou cestou spojujíci osady přes hřeben, Luisino Údolí a Bedřichovku . Bedřichovka je osada roztroušených rekreačních chalup v katastru obce Orlické Záhoří. Původní chata snad z konce 18. století slouží i dnes rekreačním účelům ( lyžařský vlek ). V blízkosti se nachází PR Bedřichovka s NS, předmětem ochrany jsou vlhké louky se vzácnou květenou o rozloze asi 5 ha. S Bedřichovkou bezprostředně sousedí pohraniční, kdysi sklářská osada, dnes jen několik roztroušených samot Trčkov. V Trčkově leží několik cenných přírodních lokalit. NPR Trčkov, PR Trčkovská louka a Hraniční louka, PP Velká louka.


© Infoweb ** Jelenka Orlické hory **