wz

Jestřebí hory cyklotrasy, lyžování, běžky v Jestřebích horách, muzea, opevnění

Jestřebí hory se nachází v severovýchodní částí Královéhradeckého kraje. Území se vyznačuje jedinečným přírodním bohatstvím, historickými a kulturními památkami, místy dalekých rozhledů i každoročními festivaly, poutěmi a slavnostmi. Jestřebí hory, součást Žacléřské vrchoviny, jsou většinou zalesněný asi 19 km dlouhý hřeben. Probíhá ve směru od východu k západu mezi údolím Metuje u Hronova a údolím Petříkovického potoka. Hřbet Jestřebích hor, který významně chrání ze severu rtyňsko - svatoňovickou kotlinu je protáhlý a poměrně úzký. Vzhledem ke strategicky výhodné poloze lze nazvat Jestřebí hory křižovatkou, jejíž hřeben obklopují Krkonoše, Vraní hory, Adršpašsko - teplické skály, Javoří hory, Broumovské stěny, Stolové hory a Orlické hory. Oblastí Jestřebí hory prochází několik značených cyklotras, turistických stezek a tras pro běžecké lyžování, které mají napojení na Krkonoše a příhraničí Polska.

Jestřebí hory lze na některých starších mapách nalézt jako Jestřabí hory, Svatoňovický hřbet, Petrovické, Uhelné nebo Žaltmanské hory. Zájem návštěvníků přitahují nejen historické památky a přírodní krásy, ale také místa dalekých výhledů do krajiny. Na sever se hřbet Jestřebích hor svažuje do radvanického údolí a na jih do široké svatoňovicko - rtyňské kotliny. Dominantami hor jsou zalesněný Zaječí kopec ( 623 m n. m. ), Kolčárka ( 611 m n. m. ), Švédský vrch ( 660 m n. m . ) a nejvyšší vrchol Žaltman ( 739 m n. m. ). Právě nejvyšší bod Žaltman jako hlavní dominanta Jestřebích hor bývá častým cílem turistů. Na vrcholové skalce byla turisty z Malých Svatoňovic postavena stejnojmenná rozhledna ze železné konstrukce, uvedená do provozu v roce 1976. Z rozhledny je panoramatický rozhled na Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Adršpašsko - teplické skály, Soví a Javoří hory, Broumovsko, Hronovsko, Orlické hory, Stolové hory a Zvičinu. V roce 1999 se obce mikroregionu Jestřebí hory rozhodly založit svazek měst a obcí s cílem spolupracovat při obnově a rozvoji regionu a koordinovat činnost v oblasti cestovního ruchu. K úspěšně realizovaným projektům patří v oblasti turistiky ( cyklotrasy, mapy a propagační materiály ), opravy sakrálních památek ( kostely, kapličky, zvonice ) a úprava prostor turisticky zajímavých míst. Města a obce zmiňovaného mikroregionu jsou přirozenými východisky k prohlídkám historických památek podhúří hor a k výstupu na Jestřebí hory. Město Úpice se rozprostírá v roklinatém údolí po obou březích řeky Úpy a je přirozeným kulturním a společenským centrem mikroregionu Jestřebí hory. Městem Úpice je vyznačena 4,5 km dlouhá naučná stezka po historických památkách. Nejstarší památkou města je roubené stavení zvané Dřevěnka. Stavba z neotesaných klád je ojedinělou památkou tohoto druhu v Čechách. Uprostřed náměstí stojí kamenný kostel sv. Jakuba Většího s 45 m vysokou věží. Z významných osobností regionu v Úpici prožili své mládí bratři Čapkové a v městském muzeu je stálá expozice o jejich pobytu. Ve zdejší hvězdárně je výzkumné pracoviště v oboru slunce, známé po celém světě. Nález černého uhlí v Jestřebích horách koncem 16. století výrazně ovlivnil život a způsob obživy zdejších obyvatel až do 90. let minulého století. Významnými centry ukončené těžby, které dnes připomínají naučné stezky po hornických památkách byla Rtyně v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice, Radvanice a další obce. Příchodem z jakékoliv strany do Rtyně v Podkrkonoší se vám vždy naskýtají nezapomenutelné výhledy do kraje. Expozici historie města o nevolnickém povstání a 400 leté těžbě uhlí si lze prohlédnout v městském muzeu. Nepřehlednutelnou dominantu města tvoří starobylá dvanáctiboká dřevěná zvonice z konce 16. století a přilehlý původně gotický kostel sv. Jana Křtitele. Každým rokem se ve Rtyni pořádá festival dechových hudeb Koletova Rtyně. Malé Svatoňovice leží severovýchodně od Úpice na úpatí Jestřebích hor. Dominantou náměstí je barokní kostel zasvěcený Sedmi radostem Panny Marie. Kostel stojí blízko studánky provázené pověstí o zázračném uzdravení nemocných. Pověst o studánce doplňuje procházka lesoparkem Mariánský sad s výjevy z křížové cesty. V rodném domě K. Čapka je dnes muzeum bratří Čapků, oba významné umělce připomínají dvě patra expozice a sousoší na náměstí. Jižně od Úpice leží obec Havlovice, jedno z východisek do Babiččina údolí. Nad obcí v lesnatém porostu se nachází sídlo dřívějšího panství, zřícenina hradu Vízmburk. K Havlovicím kolem hradu Vízmburk je vyznačena turistická stezka z Červeného Kostelce. Město Červený Kostelec leží v členitém podhorském terénu na jihozápadních svazích Jestřebích hor a je východiskem nejen do hor, ale podél řeky Úpy i do malebného Babiččina údolí. Dominantou města je kostel sv. Jakuba Většího. Stavba původně gotického slohu ze 14. století byla po požáru barokně přestavěna. Nejstarší dochovanou památkou města je cínová křtitelnice z roku 1555. V centru města se nachází domek Boženy Němcové s expozicí připomínající krátký pobyt spisovatelky v Červeném Kostelci. Architektonicky významnou kubistickou stavbou, projektovanou arch. Josefem Gočárem je budova nynější základní umělecké školy. Nejvýznamnější kulturní akcí v Červeném Kostelci je mezinárodní folklorní festival. Každá z obcí podhúří Jestřebích hor se může pochlubit nějakou zajímavostí. Bratři K. a J. Čapkové nazvali tento kraj Krakonošovou zahradou. Lotrandova jeskyně, Havlovický vodník a další mohou sloužit jako pozvánka do kraje Devatera pohádek.

V Jestřebích horách pozůstatky obranné linie opevnění z let 1936-38 připomínají období před druhou světovou válkou. Některé betonové sruby jsou dnes pečlivě rekonstruovány do původní podoby Klubem vojenské historie a využity k muzejním účelům. Velké množství památek a chráněných krajinných území lze navštívit i v dalších oblastech Kladského pomezí, zvláště na Broumovsku a v příhraničí sousedního Polska. Oblast Jestřebích hor nabízí nepřeberné možnosti sportovního, kulturního a společenského vyžití. K dispozici je několik sportovních areálů pro různé druhy sportu, sportovní haly, v zimě pak pečlivě upravené lyžařské vleky a tratě na běžky. Region Jestřebí hory je ideálním místem pro turistiku a rodinnou dovolenou. Tipy na cyklotrasy a autovýlety do lázeňského příhraničí Polska.


Hvězdárna Úpice

Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec

Oficiální stránky SO


© Infoweb ** Jestřebí hory - Východní Čechy **