wz

Jiráskova chata Dobrošov, rozhledna na Dobrošově, tur. chata, Jiráskova stezka

Jiráskova chata Dobrošov u Náchoda, výstup k turistické chatě s rozhlednou ( 622 m n. m. )
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 33 km )Jiráskova chata na Dobrošově s rozhlednou ( 622 m n. m. ) leží na severozápadním úpatí Orlických hor, jihovýchodně 3 km od Náchoda. Jiráskova chata Dobrošov svou polohou na rozhraní Orlických hor a Kladského pomezí je ideálním východiskem, důležitou křižovatkou pro turistiku do obou regionů. Pevnost Dobrošov je národní kulturní památka.
Jiráskova turistická chata na Dobrošově u Náchoda má dlouhou historii, její počátky sahají na konec 19. století. Konec 90. let 19. století je v severovýchodních Čechách označován jako začátek organizované turistiky. Klub českých turistů v Náchodě byl založen v roce 1893. Při vzniku turistického spolku vznikla myšlenka postavit na Dobrošově chatu s rozhlednou. Dva roky po té byla na Dobrošově skutečně otevřena první turistická chata s rozhlednou. Rostoucí návštěvnost si však začala později vyžadovat větší prostory. Po vzniku samostatné Československé republiky vzniklo ve 20. letech minulého století rozhodnutí o rekonstrukci turistické chaty na Dobrošově. Za podpory široké veřejnosti byla zvolena rekonstrukce chaty podle návrhu významného architekta Dušana Jurkoviče. Shodou okolností v té době architekt Dušan Jurkovič řídil přestavbu zámku v Nové Městě nad Metují. Jiráskova chata Dobrošov je podle jeho projektu velmi citlivě zasazená do přírody na úpatí Orlických hor. Nápad postavit novou turistickou chatu na Dobrošově spolek turistů spojil se jménem spisovatele, rodáka z Hronova Aloise Jiráska. Základní kámen nové chaty byl položen v roce 1921, při příležitosti spisovatelových sedmdesátin. Za významné podpory města, dárců, jejichž jména dodnes zdob obvodové zdivo, byla po zbourání bývalého objektu stavba dokončena v září 1923. Veřejnosti byla zpřístupněna 1. prosince 1923. Později v roce 1925 byla přistavěna také hospodářská budova, noclehárna a za dva roky příjezdová silnice z obce Dobrošov. Po dobu stavby nedaleké pevnosti byla chata předána armádě. Po druhé světové válce Klub českých zaniknul a všechen majetek včetně chaty postupně přešel pod Československý svaz tělesné výchovy ( ČSTV ). Téměř do devadesátých let minulého století Jiráskova chata na Dobrošově postupně chátrala, dokonce musela být uzavřena. Několikaleté úsilí o znovuzískání turistické chaty do vlastnictví KČT bylo úspěšně završeno v roce 1995. Před KČT ovšem stál velký úkol, chátrající Jiráskovu chatu znovu zpřístupnit veřejnosti. To se podařilo až v roce 2002.
Dnes již rekonstruovaná Jiráskova chata umožňuje odpočinek při výletech. Velká prosklená restaurace poskytuje turistům možnost občerstvení. Z rozhledny je při dobré viditelnosti panoramatický rozhled do poměrně velké vzdálenosti. Dominuje pohled na vrcholek Sněžky. V těsné blízkosti chaty se nachází skalní útvary Morová skála s křížem ( připomíná oběti moru v roce 1713 ) a Žába. Nedaleko směrem k pevnosti stojí kamenný obelisk věnovaný obětem světových válek. Skály jsou tvořeny prvohorními fylity, horninou která je typická pro geologické podloží území mezi Novým Městem n. Metují a Olešnicí v Orlických horách. K chatě vede několik turistických cest, z nichž některé jsou vhodné i pro cyklisty. Automobilem se k Jiráskově chatě Dobrošov pohodlně dostanete z Náchoda směrem na Nový Hrádek s odbočením vlevo v obci Dobrošov, ( další rozhledny v regionu ).


© Infoweb ** Jiráskova chata Dobrošov, Náchodsko, Kladské pomezí **