wz

Komáří vrch Orlické hory, PR Komáří vrch opevnění,přírodní rezervace Komáří vrch

Pod PR Komáří vrch, pohled zpět na hřbet Orlických hor s objekty opevnění
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 74 km )PR Komáří vrch ( 992 m n. m. ) leží na hřebeni CHKO Orlické hory, blízko sedla Mezivrší ( v zimě neudržovaná silnice Říčky, osada Černá Voda ). V přírodní rezervaci Komáří vrch stojí objekty opevnění Orlických hor. Dělostřelecký srub na vrcholu sloužil jako pozorovatelna pro pevnostní systém Hanička. V okolí dělostřeleckého srubu se dále skrývá několik menších objektů opevnění z let 1936 - 1938. Pod vrcholem Komářího vrchu ( dříve zvaný Mückenberg nebo Komár ) je ve východním svahu vyznačena turistická Jiráskova stezka, západním svahem pak vede cyklotrasa č. 4071, tzv. bunkrovka od Pěticestí. Před vstupem do lesa, v blízkosti orientačního místa Pod Komářím vrchem se otevírají výhledy zpět na hřeben Orlických hor s objekty linie opevnění a do údolí Divoké Orlice.
PR Komáří vrch o výměře 12,68 ha byla vyhlášena v roce 1973. Téměř celé chráněné území je oploceno a nepřístupné. Komáří vrch je území s geologickým podkladem svorové ruly, na jehož temeni se nachází povětrnostními vlivy znetvořený pralesovitý bukosmrkový porost. V minulosti podobné lesní porosty pokrývaly celý hřeben Orlických hor. Důvodem vyhlášení přírodní rezervace Komáří vrch bylo zachování přirozeného stavu bukosmrčiny a ochrana zóny s její flórou a faunou. Vyskytuje se zde mj. bažanka vytrvalá, žebrovice různolistá, čípek objímavý a podbělice alpská. Hnízdí tady sluka lesní, datel černý, krutihlav obecný a krkavec velký.


© Infoweb ** Komáří vrch Orlické hory **