wz

Kunštátská kaple, barokní kaple a rašeliniště u Kunštátské kaple u Jiráskovy stezky

K barokní Kunštátské kapli a rašeliništi na hřebenu hor přicházíme zvlněným terénem
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 70,5 km )Kunštátská kaple stojí na hřebeni Orlických hor mezi Kunštátem ( Orlického Záhoří ) a Zdobnicí. Kunštátská kaple je hlavně v létě častý cíl turistů. Osamocená poutní kaple zvaná Kunštátská a také Puschkapelle je zasvěcená Navštívení Panny Marie. Kunštátská kaple je nejvýše položená kaple ( 1037 m n. m. ) v Orlických horách. Barokní kaple Navštívení Panny Marie je kruhového půdorysu pokrytá šindelem. Do konce 70 let minulého století byla Kunštátská kaple spolu s linií pevnostních řopíků ukryta v lese. V zimě bývá Kunštátská kaple často omrzlá a obalená navátým sněhem jako v pohádce.
Její interiér byl vyzdoben prostě vyřezávaným dřevěným oltářem a malovaným obrazem Panny Marie, umístěným na pravé straně kapličky. Obraz namaloval v Kutné Hoře malíř František Nyskal. Uvnitř na kamenné podezdívce je nápis Salve Maria Dolorosa Te Salutat Servus ( Buď zdráva, Maria bolestná, zdraví tě služebník ) a je vytesán letopočet 1671, z čehož se dá usoudit, že ve zmíněném roce byla postavena první stavba. V roce 1831 byla kaple přestavěna a při úpravách v roce 1869 dostala nynější podobu. Hrabě Johann Kolowrat Krakowský daroval veškerý materiál. Uvnitř stávala pískovcová socha Piety z roku 1671, která byla přemístěna do pozdně barokního kostela Krista Dobrého pastýře ve Zdobnici. Kamenná stavba původně sloužila k bohoslužbám dřevařských dělníků, kteří pocházeli z Tyrolska a byli zakladateli rozsáhlých horských obcí Zdobnice a Říčky. Těžili zde dřevo na výdřev kutnohorských dolů a místních skláren. Poté ho plavili po vodě. U Pekla nad Zdobnicí bylo dřevo nakládáno na vory a plaveno dále po Labi do Kolína, zde bylo vytahováno ve hráblích a dováženo do kutnohorských báňských dolů. Kaple poskytovala ochrannou střechu poutníkům, hledačům lesních plodů. Alpský původ nepřipomínají pouze jména, ale také jazykové zvláštnosti a dochované tradice, které poukazují na jihoněmecký původ. Kaple byla cílem mnoha lidí z okolí horských vesnic i Kladska. Zejména v první srpnové neděli na den Navštívení Panny Marie. Podle zápisu ve zdobnické farní kronice se zde sešlo několik tisíc věřících. Po druhé světové válce poutní barokní kaple zcela zpustla, až v roce 1956 byla Kunštátská kaple Navštívení Panny Marie částečně opravena.
Během dalších desetiletí se mnohokrát stala cílem vandalů a neukázněných turistů. Jejich působení a mimořádně tvrdé klimatické podmínky způsobily, že v roce 2002 byl její stav velmi kritický a hrozilo úplné zničení. V letech 1999 - 2000 byla opravena šindelová střecha. Po několika neúspěšných pokusech o její záchranu v devadesátých letech minulého století se tohoto úkolu ujalo Sdružení občanů Via Aurea z Rychnova nad Kněžnou. Za přispění státních orgánů, různých fondů z Čech a Německa byla oprava Kunštátské kaple ukončena v roce 2004. Posléze byla do kaple umístěna replika oltáře a kopie původní Piety. V roce 2005 byla slavnostně vysvěcena tehdejším biskupem královéhradecké diecéze Dominikem Dukou. U kaple je vybudováno malé posezení s přístřeškem pro unavené poutníky. V létě bývá Kunštátská kaple otevřena a je možné přes mříže do ní nahlédnout.
V blízkosti Kunštátská kaple se v porostu smrčiny nachází chráněné území Rašeliniště U Kunštátské kaple. Rašeliniště o rozloze 2,86 ha bylo vyhlášeno přírodní památkou v roce 1973. Přírodní památku U Kunštátské kaple tvoří rašeliniště vrchovištního typu. Do 80. let minulého století leželo uvnitř lesního porostu, v současné době je obklopeno rozsáhlými, již zalesněnými pasekami. V Orlických horách se vyskytuji pouze dvě maloplošná vrchovištní rašeliniště, druhé se nalézá s názvem Jelení lázeň pod vrcholem Malé Deštné ( 1090 m n. m. ). Obě chráněná rašeliniště dosahují hloubky maximálně 1 m. Rašeliniště vrcholového typu jsou zásobovány pouze srážkovou vodou, tím jsou chudé na živiny. Vyskytují se zpravidla na horách, které jsou srážkově bohaté. Nejčastější rostlinou vrcholového rašelinistš jsou rašelinné mechy a suchopýr pochvatý, který poodkvětu vytváří bílé chomáčky. Dále se zde vyskytuje vzácná rašeliništní květena severského typu např. klikva bahenní, ostřice mokřadní, masožravá rosnatka okrouhlolistá ad. Ze živočichů se zde často vyskytuje čolek horský. Občas při přeletu lze vidět čečetku zimní a lindušku lesní.
Další podrobné informace o dlouhé historii Kunštátské kaple Navštívení Panny Marie, flóře, fauně přírodní památky U Kunštátské kaple lze získat při návštěvě na pečlivě zpracovaných panelech naučné stezky Po hřebenech Orlických hor. Cyklostezka 4071, bývalá bunkrovka ( byla vybudována při stavbě opevnění ) vede v těchto místech souběžně s Jiráskovou pěší stezkou ve vzdálenosti zhruba 60 m. Pokud neprocházíte Jiráskovou stezkou po hřebenu hor, lze nejblíže ke Kunštátské kapli vystoupat ze Zdobnice ( 6,5 km ) nebo z Orlického Záhoří ( 7 km ) přes křižovatku turistických cest Pěticestí ( v sezóně o víkendech občerstvení ). Pro dosažení Kunštátské kaple s nejmenší námahou lze využít lanovky z Říček v Orlických horách na vrchol Zakletý. Od konečné lanovky přes Pěticestí cca 2 km cesty. Pěší cesta mezi Kunštátskou kaplí a Pěticestím je místy často velmi rozmáčená.© Infoweb ** Kunštátská kaple Orlické hory **