wz

Kostelec nad Orlicí lesopark Lipová stráň naučné stezky,Slavětín památník sportovců

Přírodní park Lipová stráň naučné stezky,Slavětín památník sportovců stezka Dr. Jarkovského
( Virtuální výlet stezkou PhDr. Jarkovského Podorlickem - 2 km )Údolí okolo řeky Divoké Orlice v Kostelci nad Orlicí je střediskem turistiky a oázou klidu a rekreace. Pro kratší procházky v okolí města Kostelce nad Orlicí vybízí přírodní park Lípová stráň, 3 turistické okruhy pojmenované po známých osobnostech ( Karel Jaromír Erben, Mistr Jan Hus a J. St. Guth-Jarkovský ) vedou údolím a stráněmi kolem řeky Divoká Orlice. Především vodní erozí řeky Divoké Orlice vznikla značně zvětralá, opuková - Lípová stráň. Jen v některých místech vystupuje opuková skála s kvalitně viditelnými vrstvami a zlomy. Porost tvoří převážně smíšený les , skládající se z dřevin a bylin různého stáří vývoje a množstvím výskytu. Východiskem naučných stezek je parkoviště u koupaliště., kde se nachází také přehledná mapa celého lesoparku Lípová stráň. Značení je provedeno naprosto nezaměnitelným způsobem ( panáček v bílém poli s pruhem barvy příslušné stezky ). Nejkratší, vyloženě procházková je stezka M. Jana Husa v délce 1,9 km. Dominantním místem je Husův vršek, kde se konaly vzpomínkové akce výročí jeho upálení. Erbenova stezka nás dovede do vrcholové partie Lípové stráně, k odpočinkovému místu Erbenka s lavičkami a informační tabulí. Délka zeleně značené Erbenovy stezky je 3,1 km. Nejdelší je stezka PhDr. J. St. Gutha-Jarkovského ( 4,8 km ), která částečně kopíruje dálkovou turistickou cestu. Řeka Divoká Orlice je atraktivitou Kostelce nad Orlicí, rájem vodáků a rybářů. V okolí Kostelce nad Orlicí jsou k dispozici kvalitně upravené cyklotrasy propojené na Pardubicko a Královéhradecko. V údolí rekreace a sportu Pod strání lze využít místních sportovišť a koupaliště. Mírným stoupáním od kaple Navštívení Panny Marie přicházíme k Černému kříži. Opodál Černého kříže se nachází kostelecký Slavín - Památník sportovců. Na šestitunovém kameni jsou umístěny desky slavných rodáků z Kostelce nad Orlicí, PhDr. Jiřího St. Gutha-Jarkovského a architekta Vratislava Pasovského. Nezapomělo se ani na další sportovce, organizátory turistiky a firmy podílející se na vybudování lesoparku Lípová stráň. Dále cesta pokračuje vlevo okolo lesa na Slavětíně s občasnými výhledy na město a panorama Orlických hor až na vrchol Lípové stráně. Při pohledu z vrcholu jihozápadním směrem lze spatřit při dobré viditelnosti Železné hory.


© Infoweb ** Lesopark Lipová stráň, Památník sportovců na Slavětíně **