. Památník Javornice,malíř Vojtěch Sedláček,Serbousková-Sedláčková krajky,Vojtěch Sedláček obrazy,Korejz etnograf
wz

Památník Javornice, malíř Vojtěch Sedláček, Serbousková-Sedláčková krajky

Památník malíře Vojtěcha Sedláčka, Marie Serbouskové-Sedláčkové, obrazy Josefa KorejzeMalíř a grafik Vojtěch Sedláček zachytil na svých plátnech Javornici a celé okolní podhůří Orlických hor. Malíř Vojtěch Sedláček, rodák z Libčan u Hradce Králové přišel do Javornice na sklonku 20. let minulého století. Každoročně od jara do podzimu v Javornici maloval, bydlel v rodném stavení jeho ženy Marie Serbouskové - Sedláčkové. Na prkně domovního štítu, zdobí umělcův ateliér nápis Wizdwižen jest dům s pomocí Boží a s nákladem Wáclawa Serbouska, sedláka z Jawornice dne 25. září roku 1852. Původně středoškolský profesor kreslení z vážných zdravotních důvodů odešel v roce 1926 na zdravotní dovolenou. Začal pracovat jako samostatný umělec a účastnil se mnoha výstav v Československu a zahraničí. Malíř Vojtěch Sedláček se s podhůřím Orlických hor a především s okolím Javornice sblížil, pochopil z hlediska svého uměleckého názoru její povahu. Nakonec právě tady, na javornických motivech, dotvořil svou představu světa jako jednoty člověka a přírody. V Sedláčkových krajinách jen málokdy chybí člověk. Je zde jednou skloněný nad brázdou, kosící trávu, pasoucí stádo, sklízející úrodu z polí nebo plody z ovocného sadu. S koněm Gydranem v bryčce zvané Bruselka vyjížděl do okolí Javornice za malířskými motivy. Koník vozil malířské potřeby, jindy nákup či třeba pocestné. V zimním období pobýval převážně v Praze ve svém bytě s ateliérem. Za svého života se dočkal malíř a grafik Vojtěch Sedláček několika státních uznání. Umělcova paní, textilní výtvarnice Marie Sedláčková - Serbousková se věnovala krajce. Podařilo se jí obnovit tehdy již upadající umění paličkovat krajku a vyzvednout jejich jemnou krásu na světovou úroveň. Vystudovala Státní uměleckoprůmyslovou školu v Praze, po skončení studií se v roce 1925 provdala. Vystavovala mnohokrát samostatně a účastnila se společných výstav. Její tvorba byla roku 1925 oceněna Grand Prix a zlatou medailí na Mezinárodní výstavě dekorativního umění a průmyslu v Paříži a přesvědčivě dokázala, že výrazové možnosti krajky ještě nejsou vyčerpány. Marie Sedláčková - Serbousková psala i studie o paličkované krajce. V roce 2004 byla v Památníku instalována výstava obrazů javornického rodáka, lidového malíře Josefa Korejze - Blatinského. Narodil se v Javornici, v milované osadě Blatiny, po které převzal svůj malířský pseudonym. Po studiu na rychnovském gymnásiu se chtěl stát malířem. Josef Korejz - Blatinský pocházel z chudé rodiny a jeho sociální poměry mu v jeho snu bránily. Dbal o sebevzdělání četbou odborných publikací, navštěvoval výstavy, přednášky, kurzy, byl zvyklý vše si podrobně zapisovat. Stal se lidovým umělcem, lidé v regionu vzpomínají na jeho nezbytný batůžek s malířskými potřebami. Zaměřoval se na lidovou architekturu a zajímal se o lidový folklór. K jeho tvorbě patří také řezbářství a kronikářské práce. Etnograf Josef Korejz - Blatinský byl členem Československé společnosti národopisné a pilně do ní dopisoval. Bohatou kronikářskou tvorbu a nespočetné množství zápisků svérázné postavy Josefa Korejze - Blatinského zachytil a upravil Jiří Frýzek v knize Vejchysty do říše baječin. Expozice Památníku v Javornici vedle obrazů zachycujících člověka jako součást přírody a koloběhu času, obsahuje jemné krajky a návrhy krajkových motivů. Ve stodole lze vidět kočáry, do kterých malíř zapřahal a vyjížděl malovat. Ve stodole je možně shlédnout také staré loutky. Loutkové divadlo prochází opravou. Více informací o památníku manž. Sedláčkových region Rychnovsko.

/ text. podklady ochotně poskytli manž. Zachovalovi /


© Infoweb ** Malíř Vojtěch Sedláček památník Javornice **