wz

Masarykova chata na Šerlichu Orlické hory,chata Šerlich,lyžování,sníh,počasí

Podél hranic na Masarykovu chatu na Šerlich, dominantu Orlických hor a Deštné
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 59 km )Masarykova chata na Šerlichu je dominantou hřebenu CHKO Orlické hory. Z osady Šerlich dnes zbylo jen několik chalup. Masarykova chata na Šerlichu je snadno dostupná z Deštné v Orlických horách. Masarykova chata je v oblasti Orlické hory častým výletním místem. Nedaleko chaty stával historický hraniční kámen z doby vlády císaře Ferdinanda III. z roku 1636 ( muzeum v Deštné ). V blízkosti chaty se nachází turistický přechod do polského lyžařského areálu Zieleniec a vyhlídkový přístřešek s posezením a orientací. Z tohoto místa se múžete podívat i dále od Orlických hor. Před vámi, již za hranicemi v Polsku, vidíte průhledem mezi stromy pramennou oblast Divoké Orlice, přírodní rezervaci Topielisko. Vyskytuje se zde řada chráněných druhů rostlin včetně těch, které na české straně Orlických hor nerostou. Například bříza trpasličí, rosnatka anglická a blatnice bahenní. Směrem na východ múžete vidět Malou a Velkou Deštnou ( nejvýšší vrchol Orlických hor, 1115 m n. m. ) a za pěkného počasí Králický Sněžník. Do Šerlišského sedla ( parkoviště pod Masarykovou chatou ) vede horská silnice z Deštné v Orl. horách do Orlického Záhoří. Silnice z Deštné sem byla vybudována v roce 1935. Později v roce 1974 byla prodloužena až do osady Bedřichovka, místní části Orlického Záhoří. Zde navázala na silnici přes Neratov do Bartošovic v Orl. horách. Na loukách pod Masarykovou chatou na Šerlichu, které jsou mj. nejvýše položenými v Orlických horách, se vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. V lučním svahu pod Masarykovou chatou stojí dodnes několik stavení. V zimním období je na svahu v provozu 350 m dlouhý lyžařský vlek, který je však vhodný pouze pro děti a nenáročné lyžaře.
Sedlo pod vrchem Šerlich bylo v historii trvale osídleno lidmi od 17. století. Vznikla zde osada Schierlichhäuser, jejíž jméno připomíná dávné pálení popela pro potřeby skláren nejen v Deštné. Poslední sklárna v Deštném, Zákoutí fungovala do roku 1911. Výroba potaše byla od 17. století jedním z velmi prosperujících řemesel. Lidé se také v této jediné hřebenové osadě Orlických hor živili dřevařstvím, pastevectvím a domáckou výrobou ( textilu, betlémů, lubových krabiček aj. ). Velkou zajímavostí v osadě Šerlich bylo založení vlastní školy. Docházet do školy v podhůří bylo pro děti velmi obtížné a v zimě takřka nemožné. Po letech vyjednávání se začalo v roce 1894 vyučovat v čp.5 na Šerlichu ve zchátralé chalupě Josefa Zeiplta. Časem tady byla postavena nová chalupa, která stojí na Šerlichu dodnes. Vybavení školy pro čtrnáct dětí bylo velmi prosté, lavice, obraz císaře, kříž a tabule. Roční náklady na provoz bylo 35 zlatých. Prvním učitelem byl Franz Justel z Kunštátu, který byl již staršího věku a čilé děti nezvládal. V roce 1905 jej nahradil nový kantor.
Otevření Masarykovy chaty na Šerlichu a turistické magistrály Jiráskova cesta dostalo Šerlich do širšího povědomí. Masarykova chata na Šerlichu byla postavena Klubem českých turistů. Duchovním otcem byl Jindřich Štemberka, průkopník turistiky v Orlických horách. Původní myšlenka stavby má kořeny v roce 1918, již v následujícím roce byla zahájena sbírka, o 2 roky později vykoupeny pozemky a 14. září 1924 byl položen základní kámen. Stavební materiál na chatu byl předem připravován na Šerlišském mlýně, posléze koňskými potahy dopraven na místo. Stavba Masarykovy chaty na Šerlichu byla dokončena následující rok. Známý architekt Bohuslav Fuchs vtiskl chatě neobvyklý ráz, který má připomínat lidovou architekturu. Původně šindelová střecha, která však velmi trpěla, byla později nahrazena plechovou. V interiéru chaty je nosný válcový sloup ozdobený řezbami akademického sochaře Leoše Kubíčka ( strom života a znak Hradce Králové ). V pohnutém předválečném období došlo ze strany německých provokatérů k pokusu o zapálení Masarykovy chaty. To se však naštěstí nezdařilo. Za války byla chata přejmenována i po válce se jméno T. G. Masaryka z názvu vytratilo, stejně jako busta před chatou. Dnes opět patří tento symbol Orlických hor svým zakladatelům a busta je opět na svém místě.
Masarykova chata na Šerlichu je výchozím místem k zajímavým turistickým cílům Orlických hor pro cykloturisty nebo pěší a běžkaře na lyžích kolem Deštné v Orlických horách. Národní přír. rezervace prales Bukačka je vzdálen od Masarykovy chaty cca 1 km, Vrchmezí 5 km, opačným směrem 4 km je nejvyšší vrchol Orlických hor Velká Deštná. Přes Šerlišský mlýn 1,5 km je vyznačena modrá turistická značka do turistického centra Deštné. Od chaty vede stezka do polského střediska Zieleniec a rezervace Topielisko - Czarne Bagno. Tipem na autovýlet přes nejbližší silniniční hraniční přechod v Orlickém Záhoří mohou být lázeňská města, muzea, pevnosti, církevní památky polského příhraničí. Deštné v oblasti Orlické hory je známým centrem lyžování a turistiky s dobrou dostupností.© Infoweb ** Masarykova chata Orlické hory **