wz

Město Hronov rodný domek Aloise Jiráska, online kamera, festival Jiráskův Hronov

Zvlněným krajem kolem Metuje, přes Horní Dřevíč do města Hronov
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 21 km )Hronov leží v malebném údolí řeky Metuje. Hronov dostal jméno po svém zakladateli rytíři Hronovi. Pro svoji polohu při zemské Jantarové stezce prožívalo městečko dlouhou a díky válkám pohnutou historii. V chudém zemědělském kraji nastal průmyslový rozmach po roce 1875, kdy byla zprovozněna železnice z Chocně. Hronov je tradičně spojován se jménem spisovatele Aloise Jiráska, který se tu roku 1851 narodil. Rodný domek spisovatele, v němž míval jeho otec pekařský krámek je nejnavštěvovanější hronovskou památkou. Půvabná přízemní roubená chalupa z konce 18. století patří k významným památkám lidové architektury. V parku za domkem vyvěrají minerální léčivé prameny Hronovka a Regnerka s alkalicko-železitou vodou. Prameny se silně okrově zbarvenou vrstvou usazeniny vyvěraly dříve u chátrající masivní pískovcové zdi z roku 1977. V roce 2013 město Hronov otevřelo nově upravený prameník s nerezovými pítkami. V historii Hronov několikrát uvažoval o založení městských lázní, nikdy se však nepodařilo záměr z finančních důvodů uskutečnit. Hronov ožívá každoročně v létě mezinárodní přehlídkou amatérského divadla Jiráskův Hronov. Unikátní divadelní festival Jiráskův Hronov byl založen v roce 1931 v Hronově, kde se konal jeho první ročník při příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin Aloise Jiráska. V povědomí návštěvníků je Hronov vnímám také jako rodiště spisovatele a malíře Josefa Čapka a autora psychologických románů Egona Hostovského. Historii města připomínají architektonické kulturní památky. Dominantou hronovského náměstí je Jiráskovo divadlo. Bylo postaveno roku 1930 v neoklasicistním slohu podle projektu hronovského rodáka architekta Jindřicha Freiwalda. Stejný autor stál také u zrodu hronovské městské spořitelny, která se pro svou vyjímečnost dostala na seznam kulturních památek ČR. V druhém patře divadelní budovy najdeme Jiráskovo muzeum, zaměřené k historii a národopisu Hronovska a k osobě a dílu Aloise Jiráska. Uprostřed náměstí stojí mariánské barokní sousoší z roku 1725. Na návrší se nalézá pozdně renesanční zvonice z roku 1610, poblíž barokní kostel Všech svatých ( nejstarší hronovská památka ) a starý hřbitov. V Jiráskově ulici stojí za pozornost domek hodináře, hudebníka a zakladatele hronovského ochotnického spolku Antonína Knahla. Mimo centrum města se nalézají další zajímavé stavby, historicky první textilka v Hronově, mlýn Papírny, Husův sbor ad. Výše uvedené památky a zajímavosti Hronova přibližuje vlastivědná procházková trasa ( cyklotrasa ) vyznačená 41 inform. panely. Poslední tři místa ( panely 39-41 ) jsou vzdálena od centra města Hronova několik kilometrů na vyznačených cyklotrasách. Pověstmi opředená Skalákova studánka v Maternici nabízí příjemné osvěžení ve stínu lesa, kaplička Nejsvětější Trojice v Rokytníku a roubená stavba v Žabokrkách jsou příkladem citlivého zasazení architektury do okolní přírody. Město Hronov je výchozím místem výletů do lázeňského příhraničí Polska, ( více foto z Hronova ).


© Infoweb ** Město Hronov, rodný domek Aloise Jiráska, Jiráskův Hronov **