wz

Město Náchod ubytování, lyžování, muzeum, galerie, divadlo, kyselka Ida, Běloves

Přes Babí do Náchoda na Masarykovo náměstí ( v pozadí vrch Dobrošov )
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 29,5 km )Město Náchod leží na bývalé významné obchodní cestě do Kladska. Město Náchod s městskou památkovou zónou na řece Metuji, je centrem turistické oblasti Kladské pomezí. Náchod je správním, hospodářským a kulturním centrem mezi Krkonošemi a Orlickými horami. Vzhledem ke své poloze na rozhraní Kladského pomezí a Orlických hor je turistickým východiskem a poměrně důležitá křižovatka k výletům do obou oblastí. Město Náchod má bohatou kulturní a literární tradici ( např. rodákem je spisovatel Josef Škvorecký ). Ve městě Náchod a v blízkém okolí najdete množství udržovaných historických památek, válečné památky z roku 1866 a také vojenské opevnění z let 1936 - 1938. V místní části Náchoda Bělovsi je silniční hraniční přechod do Polské republiky ( více textu a foto z Náchoda ).


© Infoweb ** Město Náchod, Náchodsko **