wz

Město Police nad Metují klášter, kostel, stavebnice Merkur, Police stará škola

Z obce Hlavňov po stoupání výhledy na Ostaš a město Police nad Metují
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 12 km )Město Police nad Metují leží v kotlině obklopené lesy a horami. Osudy města Police nad Metují souvisejí s činností benediktinského řádu. Před více než 800 lety přišli první mniši na Policko a založili zde osadu a později klášter. V rámci Čech je Policko a Broumovsko ojedinělým rozsáhlým územím, které ovlivňoval benediktinský řád po stránce duchovní i materiální už od počátků jeho osídlení. Hospodářský rozkvět byl zpomalen husitskými válkami, požáry, epidemiemi a třicetiletou válkou. Největšího stavebního rozmachu benediktíni dosáhli v období baroka, převážně pod vedením opata Otmara Zinke. Pozornost návštěvníka určitě zaujmou historické památky. Barokní komplex kláštera byl dokončen v roce 1772. Klášter tvoří několik barokních jednopatrových objektů kolem obdélníkových dvorů. Největší sál v němž nyní sídlí muzeum s pamětihodnostmi města byl nazván Laudonův. Generál Laudon za sedmileté války s Prusy, zde pořádal se svou chotí ples. Ke klášteru přiléhá klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Raně gotická trojlodní bazilika pochází z 18. století. Selenderův renesanční sloup před kostelem byl postaven roku 1617 a renovován 2002. Hřbitovní kaple se zvonicí je torzo bývalého farního kostela Narození Panny Marie. Ve zvonici jsou zavěšeny dva cenné zvony z 15. století. Dominantou náměstí je jednopatrová barokní budova radnice s podloubím a osmibokou novogotickou věží. Sloup a socha Panny Marie Bolestné na náměstí pochází z dílny předního sochaře Jana Brokofa. Vše spolu s kašnou je zrekonstruováno. Nedaleko náměstí stojí stará škola. Jedná se o jednopatrovou roubenou stavbu s mansardovou střechou krytou šindelem z roku 1785. V přízemí se nacházely dvě třídy, v patře byty pro učitele. Ve staré škole se učilo až do roku 1856. Opravena byla historická kamenná brána klášterní zahrady a velkou obnovou prošlo Kolárovo divadlo. Centrum Police nad Metují je vyhlášeno městskou památkovou zónou. Zajímavostí Police nad Metují jsou muzeum stavebnice Merkur a muzeum papírových modelů. Vystavené i funkční modely zaujmou nejen děti, ( více foto Polici n. Met. ).


© Infoweb ** Město Police nad Metují **