. Vamberecká krajka,muzeum krajky Vamberk,paličkování,krajkářství,setkání krajkářek
wz

Vamberecká krajka,muzeum krajky Vamberk,paličkování vamberecké krajky

Muzeum krajky Vamberk, škola paličkování, vamberecká krajka Vamberk, setkání krajkářekMuzeum krajky Vamberk bylo založeno jako Krajkářské muzeum roku 1929. Muzeum krajky ve Vamberku dnes prezentuje české krajkářství v jedinečné expozici, která sleduje proměny krajky v Čechách v uceleném sledu vývoje od počátku 18. století. Muzeum krajky vychází z bohatství krajek lidových, ukazuje jak se krajka měnila ve výrazu i funkci pod vlivem odborného školství a umělecké tvorby. Muzeum krajky Vamberk představuje kolekci krajek ze světových výstav a díla významných umělců. V Čechách, kde je tradice krajkářství stará 450 let, se krajka stala pozoruhodnou součástí národní kultury. Především Podorlicko je známé dlouholetou a úspěšnou tradicí výroby paličkovaných krajek. Z Podorlicka pocházely zakladatelské osobnosti české moderní krajky Emilie Paličková a Marie Serbousková ( manželka malíře Vojtěcha Sedláčka ). Jejich tvorba byla roku 1925 oceněna Grand Prix a zlatou medailí na Mezinárodní výstavě dekorativního umění a průmyslu v Paříži a přesvědčivě dokázala, že výrazové možnosti krajky ještě nejsou vyčerpány. Přínos české krajkářské tvorby světovému umění byl v zahraničí mnohokrát potvrzen udělením významných ocenění na mezinárodních i světových výstavách a soutěžích, počínaje světovými výstavami v Bruselu roku 1958 a v Montrealu roku 1967, až po bienále krajky, pořádaném také v Bruselu. O vyjímečném postavení české krajky svědčí i ve světě zavedený pojem Česká krajkářská škola 2. poloviny 20. století. Významným centrem výroby paličkovaných krajek je v podhůří Orlických hor Vamberk, kde se soustředila a udržela výroba krajek lidových. Vamberk je pevně spojen i s vývojem moderní české krajky. Ve Vamberku byla otevřena První česká odborná škola krajkářská roku 1889. Tradice školy pokračuje úspěšně dodnes. Krajkářská škola má stále dostatek žáků, krajkářská tradice ve Vamberku je stále živá. Muzeum krajky Vamberk nyní představuje v zrekonstruovaných prostorách zcela novou expozici s využítím moderních informačních technologií. Součástí prohlídky je i zajímavá projekce v promítacím sále o bohaté historii a úspěších krajkářství v regionu. V interaktivní dílně je možné si paličkování vyzkoušet, složením vzoru. Do expozice muzea krajky Vamberk je bezbariérový přístup. Město Vamberk pořádá Mezinárodní krajkářská setkání a Krajkářské slavnosti. V roce 2002 rozšířilo starou tradici o soutěžní přehlídku krajkářské tvorby - Bienále české krajky. Spolupořadatelem je Muzeum krajky Vamberk. Více podrobných informací, Muzeum krajky Vamberk.

/ textové podklady a foto ochotně poskytlo Muzeum krajky Vamberk /


© Infoweb ** Muzeum krajky Vamberk, vamberecká krajka, krajkářství ve východních Čechách **