wz

Muzeum, piaristický kostel Litomyšl, Klášterní zahrady, sochy Olbrama Zoubka

Kolem zámku, piaristického kostela, zahrady a regionálního muzea se dostáváme k cíli
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 160,5 km )Reginální muzeum Litomyšl, zámecký areál a Klášterní zahrady téměř uzavírají virtuální putování Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle. Více než jedno tisíciletí se představuje Litomyšl jako centrum kultury a vzdělání na východě Čech. Na každém kroku procházky městem Litomyšl na vás dýchne historie. První zmínka o Litomyšli pochází z 11. století, kdy zde kníže Břetislav II. založil kostel. Litomyšl je rodným městem hudebního skladatele Bedřicha Smetany, malíře Julia Mařáka i mnoha dalších osobností, které se proslavily především na poli umění a vědy. Smetanovo jméno je zde trvale připomínáno památníkem v zámeckém pivovaru a hlavně operním festivalem, pořádaném každoročně v areálu zámku. Zámek Litomyšl se sgrafitovou výzdobou byl roku 1962 prohlášen národní kulturní památkou. V roce 1999 byl zámek Litomyšl zapsán mezi památky UNESCO. Po cestě vybízí k odpočinku Klášterní zahrady, příjemně upravený park u bývalého piaristického kláštera mezi dvěma kostely. Komplex piaristické koleje s kostelem Nalezení sv. Kříže, postavený v letech 1616 - 1730 podle návrhu G. B. Alliprandiho a F. M. Kańky je další dominantou Litomyšle. Altán s výhledem na město, vodní osvěžení se sochami Olbrama Zoubka a mnoho laviček lákají k odpočinku. Sousední muzeum Litomyšl sídlí v budově bývalého piaristického gymnázia, jež nám připomíná děj Jiráskovy Filosofské historie. Regionální muzeum Litomyšl nabízí rozsáhlé sbírky etnografické a výtvarného umění. Stálé expozice jsou dále věnovány dějinám Litomyšle, významným osobnostem spjatých s Litomyšlí, zdejším nálezům a zajímavostem např. granátový náramek B. Němcové. Okolí Litomyšle to jsou četné rybníky s bohatou flórou a ptactvem, četné stavby lidové architektury. Sousední Nedošín je výchozí místo na okružní naučnou stezku rezervací Nedošínský háj o délce 2,5 km.


© Infoweb ** Muzeum a klášter Litomyšl - Litomyšlsko **