wz

Neratov kostel, rozlehlý barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie Orlické hory

Neratov kostel, barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie
( Virtuální výlet z Broumova do Litomyšle, odb. 4,5 km z Mezivrší )Neratov je pohraniční osada, která neleží na stezce Aloise Jiráska, ale nachází se při pravém břehu Divoké Orlice. Do Neratova vede z Jiráskovy stezky ( Mezivrší ) úbočím Anenského vrchu cyklostezka a žlutě vyznačená turistická stezka o délce 4,5 km. Neratov je osada připomínaná již roku 1550 jako Bärnwald ( Medvědí les ). V dobách svého počátku se na okolních svazích prováděly pokusy s dolováním nerostů. V Neratově byla také v minulosti na potoce sklárna, která později přesídlila na Horní Rokytnici. Počátkem 60. let 17. století vznikla tradice poutních slavností v polovině srpna. V Neratově si lze prohlédnout opravený rozlehlý barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie, stavbu patrně podle plánů G. B. Alliprandiho z let 1723 - 1733. Zajímavá je především jeho severo-jižní orientace, díky které v poledne na Boží hod vánoční dopadají sluneční paprsky přímo na svatostánek. Barokní kostel honosně se tyčící nad údolím Divoké Orlice je 48 dlouhý, 19 m široký a byl až 20 m vysoký. Původní dřevěný kostelík z roku 1574 stál na místě dnešní hřbitovní kaple, kolem níž vznikl hřbitov. Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie na konci druhé světové války vyhořel. Požár zničil kromě střechy, dřevěné schodiště a roztavil hodinový stroj. Objekt pozvolna zcela zchátral. Dokonce v roce 1973 byl na trosky kostela vydán demoliční výměr, záchranou byl nedostatek finančních prostředkolemků. V roce 1992 byl chrám zapsán do seznamu kulturních památek a započaly práce na záchranu této mimořádně kvalitní barokní architektury. Podařilo se zrekonstruovat střechu ( zajímavá prosklená část nad oltářem ), opravit interiér, průčelí, věže včetně funkčních hodin s ciferníkem. V Neratově se nachází malý obchod se smíšeným zbožím, suvenýry, výrobky chráněných dílen Sdružení Neratov, poštovna a hospoda.
V okolí Neratova se dochovala řada zajímavých přírodních lokalit, které jsou přístupné po značených turistických cestách. Pod Neratovem podél Divoké Orlice se nalézá přírodní rezervace Neratovské louky. PR byla vyhlášená v roce 1998 kvůli ochraně vlhkých luk a jejich květeny. Vodní tůňky podporují rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu. Zajímavou přírodní rezervaci je v osadě Hadinec Černý důl. Předmětem ochrany je smíšený les, původní prales v Orlických horách. Zajímavou přírodní lokalitou je Zvonkové údolí. Údolím se zachovalými loukami protékají dva potůčky. Revitalizací v 90. letech minulého století byly vytvořeny dřevěné stupně a tůňky. Jeden z potůčků se nechává volně rozlévat po louce. Pod Anenským vrchem pramení neratovský potok, který protéká celou osadou a vlévá se v Neratově do Divoké Orlice. Přes Neratov vedla v minulosti důležitá obchodní stezka do Kladska. Z Rokytnice v Orlických horách se jezdilo přes místa zvané Panské Pole, Hadinec a Vysoký Kořen do Neratova, kde byl brod přes Divokou Orlici. V roce 1618 byl přes brod vystavěn 17 m dlouhý dřevěný most, později přestavěn na kamenný, na kterém byla umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Dnes nezůstalo z mostu téměř nic, kladská část byla po roce 1945 stržena, česká polovina chátrala a zbytek dokonala povodeň v roce 1997. Celý horní tok Divoké Orlice je chráněn jako evropsky významné území soustavy NATURA 2000. Několik desítek kilometrů, které tvoří hranici je tedy vyjímečnou přírodní lokalitou. Neratov je nístní částí obce Bartošovice v Orlických horách. Nad Neratovem se nachází jeden z vrcholů Orlických hor Anenský vrch s rozhlednou a pevnost Hanička.


Poutní místo - Sdružení Neratov, Kopeček

Neratov - Bärnwald - historické pohledy


© Infoweb ** Neratov, chrám, kostel Nanebevzetí Panny Marie Orlické hory **