wz

Obec Strakov u Litomyšle, barokní kaple, Zlatá studánka, lesní zázračný pramen

Z kopce lesem se dostaneme do obce Strakov ( barokní kaple Panny Marie )
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 155,5 km )Obec Strakov leží mezi městy Českou Třebovou a Litomyšlí. Cestou od chaty Maxe Švabinského narazíme v lese na odpočinkové místo Zlatá studánka. Posezení nad lesním pramenem zázračmé studánky, která napájí nedaleký lesní rybníček. Cesta dále ke Strakovu vede zvlněným terénem, převážně lesem. Počátky obce Strakov sahají do 13. století. První písemná zmínka o Strakově se objevuje až v listině vratislavského biskupa Předslava z Pogorelly z roku 1347. Na návsi stojí barokní kaple Panny Marie z roku 1734. Základní stavba čtvercového půdorysu se zaoblenými nárožími a věží je zakončena bání. V kopuli kaple je uložena listina o historii stavby. Mezi obcí Strakov a Litomyšlí se nachází naučná stezka Černá hora - rekreační les s odpočinkovými místy, ( více Litomyšlsko ).


© Infoweb ** Obec Strakov **