wz

Adršpach, Adršpašsko teplické skály ubytování, zámek, skály Adršpach kemp

Adršpach leží v severovýchodních Čechách v nejsevernější části Broumovského výběžku. Adršpach je rozložen podél silnice a železnice z Teplic nad Metují do Trutnova. Poměrně táhlá obec Adršpach má dvě části, Horní Adršpach se sídlem obecního úřadu a Dolní Adršpach se vstupní branou do Adršpašských skal. Adršpach nabízí ubytování a stravování pro vaši dovolenou ve všech cenových relacích - v hotelu, penzionu, ubytování v soukromí, chatě, chalupě a kempu. Adršpašské skály jako součást oblasti Broumovsko patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v ČR.

Adršpach skrýval skalní labyrint celá dlouhá staletí, lidé o něm mnoho nevěděli. Snad jen v dobách válek nacházeli místní obyvatelé ve skalách útočiště. Původně před kolonizací byla celá oblast v níž se nacházejí Adršpašské skály neprostupným pralesem, jež vytvářel přirozenou ochranu české zemi. Teprve začátkem 13. století se kolonizace dotkla také skupiny Adršpašsko - Teplických skal, souběžně ze dvou směrů. Z východní strany podél toku řeky Metuje a ze strany západní podél toku Dřevíče ( Olšovky ). Adršpašské skalní město na sebe upoutalo pozornost jako první pro pozoruhodnost a romantický zjev skal. Obec Adršpach, původně zvaná jako Ebersbach nebo Adersbach se připomíná roku 1348. Před tím ve druhé polovině 13. století byl založen na Starozámeckém vrchu ( 681 m n. m. ) středověký hrad Adršpach ( původně nazývaný Raubschloss, Althaus ). Stal se jedním z pevných ochranných bodů v okolí, kromě hradů Střmen a Skály. Poprvé je zmíněn v Majestas Carolina Karla IV. jako královské zboží. Za husitských válek byl pravděpodobně opěrným bodem husitů, kteří odtud podnikali trestné výpravy do Slezka. Zbořen byl roku 1447 a již nikdy nebyl obnoven. Hradní vrch chránily především strmé skalnaté srázy a navíc i dvojitý val a příkop. Do dnešní doby se dochovaly jen nepatrné zbytky základů a sklepů ve skále. Při návštěvě lze využít instalovaných schodů pro výstup na vyhlídku, která poskytuje pohled na podstatnou část Adršpašských skal. V letech 1577 - 1580 nechal v Dolním Adršpachu postavit Adam Bohdanecký z Hodkova na místě tvrze z 15. století renesanční zámek. Dnes po částečné rekonstrukci horolezecké muzeum. Další historickou pozoruhodností v Dolním Adršpachu pod Zámeckým vrchem je bývalý Umlaufův statek, hrázděný dům s vysokým štítem a pavlačí z přelomu 17. a 18. století. V Horním Adršpachu se nachází jednolodní klasicistní kostel sv. Kříže z roku 1831. Když roku 1790 navštívil Adršpašsko - teplické skály německý básník Johann Wolfgang Goethe, spatřil pouze několik skalních útvarů na okraji skalního města. Roku 1824 však vznikl v prostoru skal lesní požár, který trval několik týdnů a jemuž padl za oběť takřka všechen lesní porost. Teprve tehdy se stala skalní bludiště prostupnější. Rozsáhlým labyrintem skalního města Adršpach vedou dva prohlídkové okruhy. Malý v délce 1,5 km vede kolem jezera u bývalé pískovny. Velký okruh je dlouhý 4 km a k jeho prohlídce si je třeba vyhradit alespoň tři hodiny. Značený je zelenou turistickou značkou. Samozřejmostí jsou informační tabule, které návštěvníky ve stručnosti seznámí s místními zajímavostmi. Jeho součástí je také plavba na pramicích po skalním jezírku. Budete procházet podivuhodnou krásou bizárních tvarů s romantickými názvy. Lidská fantazie je pojmenovala podle podob a tvarů, které připomínají.

Adršpach skalní město, od vstupu u infocentra vede trasa kolem jednoho z nejzvláštnějších útvarů Homole cukru. Podél Metuje, která protéká skalním městem, dojdete ke Gotické brance, vchodu do skalních soutěsek. Po lávkách a chodnících projdete soutěskami přes Sloní náměstí na prostranství před Čertovým mostem. Pohodlně se dále dostanete k Malému vodopádu, kde začíná odbočka k Jezírku. V těsné blízkosti Velkého vodopádu Vás upoutá busta J. W. Goetha, připomínající jeho návštěvu skal. Příjemným zpestřením zvláště pro děti bude plavba na pramicích po Jezírku. Po návratu k Malému vodopádu projdete nejznámější skalní útvary Adršpašských skal. Příkré schody Vás dovedou na několik vyhlídek, odkud uvidíte masív Milenců, Gilotiny, Starostu a Starostovou. Na závěr můžete projít Malý okruh kolem jezera bývalé pískovny s odpočinkovými místy. Díky těmto přírodním krásám se stala NPR Adršpašské skály významnou turistickou lokalitou východních Čech a turistické oblasti Kladské pomezí. Za pěkného počasí jsou skalní okruhy přístupny i v zimě. V zimních měsících je Adršpach na ubytování a dovolenou také krásný. Skalní město dostává s nadílkou prachového sněhu a jinovatky zcela novou tvář. Pro vyznavače běžeckého lyžování vede kolem Adršpachu v zimě řada běžeckých tratí po zasněžených loukách a hřebenech s dalekými výhledy. Také v bezprostředním okolí Adršpachu najdete řadu pozoruhodných míst. Blízké Teplické skály jsou odděleny od Adršpašských skal dlouhou Vlčí roklí. Přímo proti Adršpašským skalám se vypíná Křížový vrch ( 667 m n. m. ) se skalnatým hřebenem. Adršpach je také častým cílem pro horolezce, vznikají tak prvovýstupy na dosud nepokořené věže. Po celý rok Vás čeká v Adršpachu i okolí příjemné zázemí. Najdete zde dostatečné množství ubytování v hotelu, penzionu a kempu. Adršpašsko-teplické skály jsou součástí CHKO Broumovsko. Zajímavými výlety do okolí jsou Teplice n. M., Broumov, Broumovský klášter, Police n. M., Červený Kostelec, Babiččino údolí, Česká Skalice, Hronov, Náchod, hospital Kuks, pevnosti Josefov a Dobrošov, Zoo Safari Dvůr Králové. Tipy na cyklotrasy a autovýlety do sousedního příhraničí Polska.

/ podklady ochotně poskytla p. starostka obce Adršpach s prac. TS /


Ubytování hotel Praha

CHKO Broumovsko


© Infoweb ** Adršpach, Adršpašsko-teplické skály, Broumovsko, Kladské pomezí **