wz

Bartošovice v Orlických horách lyžování, ubytování, Bartošovice sjezdovka

Bartošovice v Orlických horách ( 580 m n. m. ) leží v nejvýchodnější části Královéhradeckého kraje, východně Rokytnice v O. h. Táhlá obec se rozkládá v údolí Divoké Orlice při hranici s Polskem. Pohraniční polohu lze využít k poznávací okružní cyklotrase polským příhraničím. Do katastru obce Bartošovice v Orlických horách patří i osady Vrchní Orlice, Hadinec, Malá Strana, Neratov, Podlesí a Nová Ves. Bartošovice v Orlických horách jsou svou polohou, ideální pro rodinné lyžování, cyklotrasy a celoroční turistiku a ubytování v hotelu, penzionu a chatě.

Bartošovice v Orl. h. jsou zřejmě nejstarším sídlištěm v údolí Orlice a údajně dostaly jméno po kladském hejtmanovi Bartoušovském. Původní osada slovanského původu byla založena koncem 13. stol., nově osídlená až kolem roku 1557. Přes místní část Neratov vedla důležitá obchodní stezka do Kladska. Z Rokytnice v Orl. h. se jezdilo přes místa zvané Hadinec a Vysoký Kořen do Neratova, kde byl brod přes Divokou Orlici. V roce 1618 byl přes brod vystavěn 17 m dlouhý dřevěný most, později přestavěn na kamenný, na kterém byla umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Dnes nezůstalo z mostu téměř nic, kladská část je po roce 1945 stržena, česká polovina chátrala a zbytek dokonala povodeň v roce 1997. Občanské sdružení Neratov má už projekt na vybudování nové dřevěné lávky pro příhraniční propojení. Koncem 19. století žilo v Bartošovicích něco přes 1250 obyvatel, byla zde škola se 150 žáky a stanice celní stráže. Obec se stala v této době jednou z nejživějších v Orlických horách s rozvíjejícím se zpracováním dřeva ( pily, výroba nábytku ) a značným rozmachem turistiky a lyžování. Z významných historických staveb je třeba upozornit na jednolodní barokní kostel sv. Maří Magdalény z roku 1731. V něm stojí za vidění oltářní obraz patronky, sochy sv. Víta a Jeronýma, boční oltáře a kazatelna, které pocházejí z doby kolem roku 1740. Před kostelem stojí zajímavá hřbitovní brána z téhož roku, stavba tvoří hranol a má báň krytou šindelem. Na Vrchní Orlici se nachází kostel sv. Jana Nepomuckého a v Neratově lze spatřit opravený rozlehlý chrám Nanebevzetí Panny Marie z let 1723 - 1733, stavby patrně podle plánů G. B. Alliprandiho. Kostel vyhořel na konci 2. svět. války. Požár zničil kromě střechy, dřevěné schodiště a roztavil hodinový stroj. Objekt pozvolna zcela zchátral. V roce 1992 byl chrám zapsán do seznamu kulturních památek a započaly práce na záchranu této mimořádně kvalitní barokní architektury. Podařilo se zrekonstruovat střechu, opravit interiér, průčelí, věže včetně funkčních hodin s ciferníkem. Neratov je pohraniční osada při pravém břehu Divoké Orlice připomínaná již roku 1550 jako Bärnwald. Vznikla zde sklárna na potoce Neratovci a počátkem 60. let 17. století tradice neratovských poutí. Z dalších památek v Bartošovicich zaujme i barokní kamenný most z 18. stol se sochou sv. Jana Nepomuckého. Most je využíván jako značený turistický přechod do sousedního polského Niemojowa. Ze sochařských památek vyniká sousoší Nejsvětější Trojice. Turisty a cykloturisty láká přírodní útvar a oblíbené výletní místo přírodní rezervace Zemská brána. Řeka Divoká Orlice zde vyhloubila romantické údolí, které působí dojmem vstupní brány do Čech. Řeka proráží horský hřeben, proniká do vnitrozemí a napájí Pastvinskou přehradu. Nad řekou se klene kamenný most s jedním obloukem, který byl postaven českými a italskými kameníky v letech 1901 - 1903. V rámci rekonstrukce silnice byl v roce 2004 most celkově rekonstruován. Rezervací prochází 3 km dlouhá naučná stezka. Břehy Divoké Orlice jsou lemovány nápadnými skalními útvary. Za Pašeráckou lávkou byl v roce 1806 postaven J. Kochem empírový zámeček Lusthaus, později využívaný jako hájovna. V roce 1936 však vyhořel a zcela zanikl. O něco dále po toku Divoké Orlice se tyčí 60 m vysoká Ledříčkova skála. Podle tradice v ní bydlel legendární zbojník Orlických hor Ledříček. Malebná scenérie PR Zemské brány patří k nejkrásnějším a současně nejnavštěvovanějším koutům Orlických hor. První zmínka o osadě Podlesí pochází z roku 1627, kdy ves měla dědičnou rychtu a určité výhody. Dříve samostatná Nová Ves vznikla v roce 1714 a původně sloužila pro ubytování dělníků ve sklárnách. Po útlumu sklářského řemesla se stala zemědělskou a dřevařskou vesnicí. Po r. 1945 počet obyvatel v osadách klesal a dnes většina chalup v osadách Vrchní Orlice, Hadinec, Malá Strana, Neratov, Podlesí, Nová Ves slouží k rekreaci a ubytování.

Bartošovice v Orlických horách se nachází v bezprostřední blízkosti pevnosti Hanička, která je součástí dlouhého řetězu opevnění, jež mělo na hranicích zachytit očekávaný nápor německého vojska na začátku 2. světové války. Na okraji obce, v údolí pod Předním vrchem se nalézá přírodní památka rašelinná louka s množstvím vzácných druhů rostlin a živočichů. Další chráněnou lokalitou jsou podmáčené louky u Neratova, přírodní rezervace Neratovské louky. Bartošovice mají rekreační charakter a mnohonásobně zvyšují počet obyvatel v zimní a letní sezóně. Středně náročné vyznavače lyžování jistě potěší dva vleky a několik běžeckých tras po okolí, pro náročnější lyžaře se v blízkosti nachází skiareály Říčky v Orl. h., Zdobnice a Deštné v Orlických horách. Stejně jako v Orlickém Záhoří je možno využít cyklotrasy k návštěvě příhraniční oblasti sousedního Polska. Převážná část stavení je dnes využívána k rekreačním účelům a protože majitelé se snaží zachovat jejich původní ráz, obec a přilehlé osady působí velmi malebně. Bartošovice v Orlických horách jsou svou polohou a nadmořskou výškou ideálním místem pro lyžování a celoroční rekreaci s velkou nabídkou ubytování v hotelu, penzionu, soukromí, rekreačních chalupách a chatách. Na požádání návštěvníků si lze v Bartošovicích v Orlických horách prohlédnout malé muzeum, expozici místa Bartošovice. Zajímavými výlety do blízkého okolí je Kunvald - založení Jednoty bratrské, Rokytnice v Orlických horách, Žamberk, Letohrad, Rychnov nad Kněžnou, pevnosti a zámky, hrady v Podorlicku. Tipy na cyklotrasy, pěší výlety a zajímavosti v lázeňském příhraničí Polska.

/ podklady ochotně poskytla p. starostka obce Bartošovíce v Orl. horách /


Sdružení Neratov, Kopeček Bartošovice


© Infoweb ** Bartošovice v Orlických horách, Orlické hory **