wz

Brandýs nad Orlicí, hrad, lázně, sdružení Brandýs nad Orlicí, Komenský

Brandýs nad Orlicí leží v údolí mezi městy Choceň a Ústí nad Orlicí. Polohou a snadnou dostupností je Brandýs nad Orlicí často vyhledáván turisty k rekreaci, ubytování a výletům. Malebné údolí Tiché Orlice sevřené okolními kopci patří k nejkrásnějším koutům východních Čech. Brandýs nad Orlicí se stal oblíbeným letoviskem již v historii a jeho velká obliba trvá dodnes. Kromě výletů do okolní přírody, klidného ubytování v hotelu, penzionu, soukromí, zde najdete i stopy dlouhé historie.

Nejstarší část Brandýsa se nazývá Loukoť, doložená k roku 1227. Koncem 13. století dal Jindřich z Brandýsa, který pocházel ze saského Brandisa, postavit poměrně velký a pevný hrad. Jeho zbytky dodnes stojí nad městem. Počátkem 14. stol. jej obýval loupeživý rytíř Oldřich. Poté se v držení hradu a panství vystřídala řada panských rodů: páni z Boskovic, krátce Štenberkové, Kostkové z Postupic. Za nich se Brandýs stal ve 2. pol. 15. stol. významným střediskem jednoty bratrské. Její zakladatel bratr Řehoř zde zemřel v roce 1474. Bratří zde měli proslulou školu v tzv. bratrském domě, výstavné budově v místech dnešního zámku. Roku 1503 se stal Brandýs městem s právem mít svůj znak. Hrad byl již opuštěn, za Pernštejnů byl r. 1507 dokonce pobořen. To byl již nedlouho předtím postaven jakýsi zámek, v místech, kde dnes stojí dům čp. 20. Pamětní deska zde připomíná, že právě tady se narodil r. 1564 slavný Karel starší ze Žerotína. Ten v době pobělohorské, po r. 1620, poskytl ochranu a azyl řadě bratrských kněží. Byl mezi nimi také Jan Amos Komenský v letech 1622 až 1625. Napsal tady několik spisů, zejména slavný Labyrint světa a ráj srdce. V Knize svatebních smluv je záznam o jeho sňatku s Dorotou Cyrillovou. Jejich potomci žijí dodnes. V místech, kde snad stál domek Komenského, je od roku 1865 jeho pomník. Na radnici byla roku 1957 otevřena Pamětní síň Jana Amose Komenského. Od 2. pol. 17. stol. a celé 18. století patřil Brandýs Trautmannsdorfům. Ti dali stavět r. 1781 budovu dnešního zámku, za nich byl také postaven kostel Nanebevstoupení Páně. Po vybudování železnice se stal Brandýs nad Orlicí ve 2. pol. 19. stol. vyhledávaným letoviskem, kam zajížděli hosté často zdaleka. Byli mezi nimi významné osobnosti - prof. T. Masaryk, spisovatel Julius Zeyer, K. V. Rais, později Alois Jirásek a další. Na přelomu 19. a 20. stol. byl Brandýs nad Orlicí místem pobytu "krále houslí" Františka Ondříčka a jeho hostů, členů Českého kvarteta, malířů atd. Všichni obdivovali malebné roubené chalupy, kde se stále tkalcovalo, památky po Žerotínech, např. pomníček připomínající hrobku Žerotínů, ale i krásnou přírodu. V roce 1898 zahájil provoz vodoléčebný, dnes rehabilitační ústav.

Brandýs nad Orlicí v současnosti neztratil nic ze své malebnosti. Stále zde najdete krásné okolí, příležitost k vycházkám i sportování. O záchranu brandýského hradu se pečlivě stará Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí. Brandýs nad Orlicí má poštu, koupaliště, zdravotnické středisko, lékárnu, knihovnu a vyhlášenou cukrárnu. Ubytování a stravování poskytuje hotel, několik restaurací, penziony a možnost ubytování v soukromí. Výhodou je dobré vlakové a autobusové spojení. Kulturní život navazuje na tradice, zejména Hudební slavnosti se těší velké pozornosti. Již takřka 140 let tady působí pěvecký soubor Žerotín. Na dobré úrovni je tělovýchova a sport. Plynofikace města zaručuje čisté ovzduší, také řeka Tichá Orlice je stále čistější. Přijeďte se podívat do města pobytu J. A. Komenského na Tiché Orlici. Bohatou kulturně historickou tradicí a řadou památek je Brandýs nad Orlicí vhodným východiskem pro poznávání krás a historie Podorlicka. Brandýs nad Orlicí nabízí kromě uvedených památek a vycházek, také síť značených stezek, cyklotras a bruslaařskou dráhu. Tipem na výlet do blízkého i vzdálenějšího okolí je Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Potštejn, Orlické hory, Českomoravské pomezí, dále zámky na Orlici, rozhledny v okolí, muzea a církevní památky, autovýlety do příhraničí Polska.

/ podklady ochotně poskytli p. starosta a tajemník města Brandýs n. Orlicí /


Sdružení Brandýs nad Orlicí ve světě - festival Brandýské mámení

Rehabilitační ústav Brandýs


© Infoweb ** Brandýs nad Orlicí, Orlicko-třebovsko, Orlické hoy a Podorlicko **