wz

Čenkovice lyžování, sjezdovky, cyklotrasy, skiareál Čenkovice ubytování

Čenkovice leží v nejvýchodnější části oblasti Orlické hory na úpatí Bukové hory ( 958 m n. m. ). Na jižním úbočí hory pramení řeka Moravská Sázava. Čenkovice se rozkládají v romantickém údolí po obou březích potoka Čenkovička a na svazích hornatiny v nadmořské výšce od 700 - 950 m n. m. Čenkovice mají vysloveně rekreační charakter, ideální výchozí bod na Orlické hory pro lyžování, cyklotrasy, ubytování a turistiku. Ski areál Čenkovice je významným střediskem lyžování Skiregionu Buková hora ve východní části Orlických hor. Čenkovice jsou jen cca 7 km vzdáleny od města Jablonné nad Orlicí. Většina horských chalup a chat rozesetých po svazích hor slouží ubytování při rodinné a firemní rekreaci a lyžování.

Čenkovice se první písemnou zmínkou z počátku 14. století připomínají osadou Czenkendorf, patřící lanškrounsko-lanšperskému panství. Původně byla krajina kolem Lanškrouna porostlá hlubokým podhorským pralesem. V 10. století náležela k panství knížat Zlických. Ti vládli velkým územím východních Čech, přes Kladsko až k dnešním hranicím Moravy. Později přešlo toto území, místy jen velice řídce osídlené pod vládu pražských knížat. Pod touto správou byla krajina do vlády Vladislava II., který daroval pohraniční les, zvaný "Markový" premonstrátskému klášteru v Litomyšli. Klid zdejšího pralesa byl porušen až v druhé polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. Ten se rozhodl, že řadu dosud neobydlených území na okrajích českého království osídlí. Jednotlivé oblasti přiděloval předním šlechticům království. Ti pak vlastní osídlení ( kolonizaci ) prováděli. Nové osídlence získávali jednak v přelidněných oblastech vnitřních Čech, Moravy, ale také v Německu. Krajina Lanškrounska byla přidělena pánům z Drnholce. Kolonisté byli rozděleni na skupiny, které pak prováděly zakládání jednotlivých osad. Drsné přírodní podmínky v této podhorské krajině neskýtaly původním obyvatelům v mnoha případech ani na základní obživu, proto počátkem 15. stol. ves postupným vylidňováním pustla. Obrat nastal až v polovině 16. století kdy lanškrounský hejtman Adam Bukovský z Hustířan začal pronajímat půdu novému obyvatelstvu a začal postupný rozvoj obce. K změnám v národnostním složení dochází po bitvě na Bílé hoře roku 1620. Jakmile byl jmenován správcem království českého kníže Karel z Lichtenštejna, nastal nejen útisk národnostní, nýbrž i náboženský, následovalo úplné poněmčování zdejší původně české osady. Podle zmínky v archívu v době třicetileté války byl zde vystavěn roku 1636 dřevěný katolický kostel i když se převážně obyvatelé tajně hlásili k nekatolické víře. Původní dřevěný kostel a hřbitov se nacházely na Mlýnském kopci. Za vlády Marie Terezie byla zde postavena vlastní fara. Dominantou středu obce Čenkovice je pozdně barokní zděný kostel sv. Vavřince z let 1780 - 1782.

Čenkovice jsou dalším z oblíbených středisek zimní a letní turistiky ve východní části Orlických hor. Pro lyžování se zde nachází rozsáhlý lyžařský ski areál. Milovníky zimních sportů zde čeká 7 sjezdovek s 8 vleky vhodné jak pro začátečníky, tak i pro vyspělé lyžaře. Podmínky jsou ve skiareálu vytvořeny i pro snowboarding, snowtubing, večerní lyžování a lyžařská škola. Sjezdovky na severních svazích umožňují lyžování i v jarních měsících. Několik desítek kilometrů pečlivě udržovaných běžeckých tras a hřebenová cesta z Bukové hory na Suchý vrch a dále na Vysoký kámen láká mnoho vyznavačů běžeckého lyžování. Společně se skiparkem Mlýnický dvůr u Červené Vody tvoří významné moderní lyžařské centrum Skiregion Buková hora. Oba skiareály spojuje na vrcholu Bukové hory 150 m dlouhý spojovací vlek. V letním období lze provozovat travní lyžování. Čenkovice jsou pravidelným pořadatelem závodů v travním lyžování. Světový pohár ve slalomu a obřím slalomu v kategorii mužů a žen je řadí mezi významná centra tohoto sportu. Na své si přijdou i vyznavači horských koloběžek a terénních minikár. Značené turistické trasy na hřeben hor ( pevnost Bouda ) jsou s překrásnými panoramatickými výhledy. Přírodní park Suchý vrch - Buková hora byl vyhlášen za oblast klidu v roce 1987. Na zamokřených loukách v údolí bývá na jaře k vidění mimořádně velký výskyt bledule jarní. Na rašeliništích pod Suchým vrchem je významný výskyt rosnatky okrouhlolisté. Jižní část přírodního parku včetně Čenkovic je intenzivně využívána k rekreaci. Čenkovice poskytují možnosti celoročního ubytování a stravování, večerní lyžování při umělém osvětlení, školu lyžování snowboardingu a snowtubingu, úschovnu a půjčovnu lyžařské výzbroje včetně servisu. Velmi oblíbenou akcí v Čenkovicích a okolí na konci zimní sezóny je karneval lyžování s rejem masek. V zimě svou skladbou sjezdových a běžeckých tras a v létě překrásnou přírodou a sportovním areálem poskytují Čenkovice ideální podmínky pro rekreaci v Orlických horách. Zajímavými výlety do okolí je Jablonné nad Orlicí, Králíky, Letohrad, Lanškroun, Podorlicko, Dolní Morava, Králický Sněžník, Česká Třebová, Moravská Třebová, Českomoravské pomezí, pevnosti a opevnění a rozhledny. Přijeďte do východních Čech, jednotlivé mikroregiony a zajímavosti příhraničí Polska vás jistě přesvědčí svou krásou k další návštěvě.

/ podklady ochotně poskytl p. starosta obce Čenkovice /


Lyžařské areály Buková hora


© Infoweb ** Čenkovice, Orlické hory **