wz

Česká Skalice - Ratibořice zámek, akce, ubytování, přehrada Rozkoš, kamera

Česká Skalice leží po obou březích řeky Úpy na jižním konci Babiččina údolí, západně od Náchoda. Českoskalicko je plno přírodních a kulturních krás, ideální místo pro dovolenou, rekreaci a sport. Při ubytování v České Skalice můžete navštívit pěšky či na kole mnoho historických a romantických míst v okolí. V povědomí veřejnosti se Česká Skalice úzce spojuje s Babiččiným údolím, ratibořickým zámkem a přehradou Rozkoš. Přehrada Rozkoš se těší velké oblibě rekreantů, rybářů, surfařů a jachtařů. Česká Skalice, Ratibořice a Náchodsko poskytují dostatek ubytování a stravování ve všech cenových relacích v hotelu, penzionu, ubytování v soukromí, chatě a chalupě.

Česká Skalice jejíž první písemné záznamy pochází z počátku 13. století ( 1238-1241 ), kdy bylo město založeno na křižovatce Kladské a Úpské cesty. Na skalnatých srázech nad pravým břehem ( Malá Skalice ) a nad levým ( Velká Skalice ) stávaly středověké tvrze, které střežily zmíněné obchodní cesty. Na město byla Česká Skalice povýšena ve 2. polovině 16. stol. pravděpodobně Hedvikou Smiřickou ze Smiřic. Za této majitelky byly obě Skalice připojeny k náchodskému panství pod novým jménem Skalice Česká nad Úpou. Po bitvě na Bílé hoře vlastnili Skalici Trčkové z Lípy a později majitel náchodského panství Octavio Piccolomini. V dějinách města nalezneme i stinné stránky. Roku 1441 vyplenily Skalice Slezané. Česká Skalice byla též několikrát zničena povodněmi a požáry. Roku 1639 městečko vypálila švédská vojska, další dva velké požáry následovaly v roce 1696, kdy vyhořela celá stará část města a roku 1846 při něm lehlo popelem 43 domů. Z válek, které prošly Českou Skalicí je asi nejznámější bitva z 28. června 1866 mezi pruskými a rakouskými vojsky. Bitvu připomíná vojenský hřbitov v místní části Zlíč, při silnici do Ratibořic, množství pomníků v okolí a naučná stezka po stopách války roku 1866. Naučná stezka a cyklotrasa otevřená v roce 1998, Náchod - Vysokov - Václavice 1866, má 9 zastávek s třemi odbočkami. Začíná v Náchodě na zámku a končí u železniční stanice Václavice. Vede po turistických stezkách, seznamuje návštěvníky s nejdůležitějšími momenty bitvy a se zajímavostmi v konkrétních místech. Město Česká Skalice a zdejší kraj je spjat se životem a dílem spisovatelky Boženy Němcové. Nedaleko Husova náměstí v ulici Boženy Němcové si můžeme prohlédnout turisticky atraktivní areál Barunčiny školy. Je to zachovalá část původní dřevěnné školy z roku 1643, kam chodívala v letech 1824 - 1833 Barunka Panklová. Zde také začíná naučná stezka Babiččiným údolím. V celkové délce 7,5 km má 18 informačních tabulí a 7 literárních a přírodovědných zastavení. Od školy sejdeme z kopce k muzeu. V bývalém empírovém Steidlerově hostinci je dnes muzeum Boženy Němcové, v němž jsou soustředěny památky na mládí, život i literární díla spisovatelky. Ve velkém sále hostince v roce 1837 tančila Božena Němcová a byla vyhlášena královnou prvního Jiřinkového plesu. Českou Skalici navštívil i Bedřich Smetana a po jedné z návštěv složil pro Českou Skalici Jiřinkovou polku a sál bývalého hostince byl nazván Jiřinkovým. Každoročně v září lze obdivovat v České Skalici krásu těchto květin při tradičních Jiřinkových slavnostech, které se staly nejvýznamější kulturně - společenskou akcí na sklonku léta v České Skalici. V téže budově sídlí i textilní muzeum, které je svým zaměřením jediné v České republice a textilní výroba má své pevné místo v dějinách města. Hned vedle muzea stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie s farou, který byl roku 1725 barokně přestavěn. Loď je klenuta valenou klenbou s lunetami a pásy. Vzácnou památkou je cínová křtitelnice z roku 1490. V kostele se také provdala Barunka Panklová 12. září 1837 za Josefa Němce. V parčíku mezi muzeem a kostelem stojí bronzový pomník 17-leté Barunky od akad. sochařky Marie Uchytilové-Kučové. Z parku je výhled do údolí, táhnoucí se podél řeky Úpy přes Ratibořice až do Havlovic, tedy známou národní přírodní památku Babiččino údolí.

Od České Skalice k Havlovicím je romantické údolí řeky Úpy v délce cca 15 km sevřeno většinou zalesněnými stráněmi se smíšenými porosty. Vyskytuje se zde na 400 významných solitérních stromů ( jasan, dub, klen, lípa ) a různé druhy křovin. Tok řeky lemují olšové porosty. Od roku 1981 vede touto národní přírodní památkou naučná stezka. Lovecký zámeček v Bažantnici, ratibořický zámek, zámecký park, mlýn a mandl, Panská hospoda, sousoší Babička s dětmi, Staré bělidlo a Viktorčin splav spolu s okolní přírodou vytváří významný celek a vyvolá v návštěvníkovi představu doby, kterou popisuje ve svých dílech Božena Němcová. V červnu a před vánoci se zde každým rokem pořádá velmi oblíbená akce Ratibořice aneb oživení postav z Babičky Boženy Němcové. Údolím podél řeky Úpy je vedena cyklotrasa - Okruh Boženy Němcové. Česká Skalice je také úzce spjata s přehradou Rozkoš. Přehrada Rozkoš zabraňující povodním na řece Úpě má rozlohu 800 ha. Na jeho severním břehu se rozkládá autokempink Rozkoš s celoročním provozem. Rekreanti naleznou na Rozkoši ubytování, prostor pro stany a karavany, chatky, restaurace, letní kino, půjčovnu kol, tobogán, minigolf a další. Přehrada je i oblíbeným místem pro rybaření a provozování vodních sportů. Zajímavými výlety do okolí jsou Orlické hory, Adršpašsko-teplické skály, Broumovsko, Kladské pomezí, Červený Kostelec, Úpice, Náchod, Hronov, Nové Město nad Metují, Rtyně v Podkrkonoší, Jestřebí hory, Kuks, pevnost Josefov, pevnost Dobrošov a Zoo Safari Dvůr Král. Tipy na autovýlety do lázeňského příhraničí Polska.

/ text. podklady ochotně poskytla pracov. IC města Česká Skalice /


Ubytování penzion Tropical


© Infoweb ** Česká Skalice, Náchodsko, Kladské pomezí **