wz

Choceň zámek, choceňské muzeum, Choceň Peliny rezervace Hemže, Mítkov

Choceň se rozkládá v severní části Pardubického kraje. Choceň leží v malebné kotlině při obou březích Tiché Orlice z velké části obklopena lesy, alejemi a rezervacemi. Romantické údolí Tiché Orlice, které se táhne několik desítek km, oplývá krásou květeny a fauny na lukách, na stráních okolních kopců i na skalách nad řekou a právě končí v Chocni. Zvlněný terén podhůří Orlických hor a příkrých pahorků Českomoravské vrchoviny dobíhá k městu ze dvou stran, řeka mezi nimi tvoří pomyslnou hranici. Město Choceň je tak chráněno před větší nepřízní počasí.

Choceň a nejbližší okolí bylo již osídleno v době bronzové, původní osada vznikla na území rodu Slavníkovců. První písemné zmínky o Chocni však pochází až z roku 1227. V průběhu 15. století byla Chocni potvrzena privilegia městské samosprávy a svobod. Značný rozmach nastal až v 16. století za majitele Zikmunda ze Šelmberka, který nechává v roce 1562 na břehu řeky postavit panský dvůr, dnešní zámek. Svědčí o tom i nápis na základním kameni v přízemí zámku. V roce 1564 nechal vybudovat jednopatrovou radnici v níž byly uloženy dokumenty o výsadách, které Chocni vymohl včetně dvou ročních trhů a práva várečného. Začátkem 17. století dochází v Chocni k velkému požáru, který zničil téměř celé městečko. Další ránou je doba pobělohorská, kdy nastává úpadek řemesel a živností a jsou rušena získaná privilegia. Ke změně k lepšímu dochází až příchodem rodu Kinských roku 1709, městečku byla přidělena nová pečeť a dva nové trhy. V té době vzniká několik architektonicky velmi cenných barokních staveb. Jedná se o pozdně barokní kostel sv. Františka Serafínského s areálem postavený v letech 1728 - 1733. Součástí areálu je 36 m vysoká zvonice z roku 1702 a barokní socha sv. Jana Nepomuckého, přemístěna sem od zámku a postavená na novém soklu. Dominantou Tyršova náměstí je novorenesanční radnice z roku 1880, postavená na místě původní jednopatrové budovy. Původní dřevěná socha sv. Floriána uprostřed náměstí byla roku 1760 nahrazena pozdně barokním mariánským sloupem. Čtyřkřídlý jednopatrový zámek s arkádami, několikrát přestavěný, byl nejvýrazněji upraven po posledním požáru r. 1829 vídeňskými architekty za majitele Rudolfa Kinského. Později byla na průčelní straně přistavěna pseudogotická kaple Nanebevzetí P. Marie. Vnitřek kaple je uměle mramorovaný, včele jsou 3 velká okna, rekonstruovaná v roce 1989. Dnes je v zámku umístěno Orlické muzeum a základní uměl. škola. Součástí stálé expozice Orlického muzea jsou památky cechovních řemesel a výsledky archeologických průzkumů v okolí. Naproti zámku se nachází bývalý pivovar z poloviny 19. století. Na zámek navazuje rozsáhlý anglický park, založený kolem roku 1740 s mnoha pozoruhodnými dřevinami. Součástí parku je lipová alej z roku 1733. Rozvoji města a jeho průmyslu v polovině 19. století velice prospěly stavby železničních tratí Olomouc - Praha, Choceň - Broumov a Choceň - Litomyšl. Výstavbou tratí se stala Choceň důležitou železniční křižovatkou. Tehdy Choceň zaznamenala významný hospodářský rozmach. Po druhé světové válce patří k hlavním průmyslovým oborům v Chocni textilní a strojírenský průmysl, výroba chladírenských vozů a letadel. V 90. letech minulého století se město dočkalo velkých proměn. Zářící fasády, mobilní zeleň v ulicích a komorní nasvícení v centru a parku jsou toho důkazem. Právem užívá město Choceň v propagaci slogan Město v parku - park ve městě.

Choceň je ideálním východiskem pro pěší a cyklotrasy do okolí. Blízko středu města se nachází přírodní rezervace s naučnou stezkou Peliny. Jedná se o velmi vysoké strmé opukové skály nad Tichou Orlicí s přirozeným listnatým lesem, vzácnou flórou a chráněnými druhy měkkýšů. Celá tato oblast, jedinečná botanická a zoologická lokalita patří do Přírodního parku Orlice. Parkem vedou četné trasy pro pěší a cykloturistiku. Říční zátoky a ramena jsou vyhledávaným rybářským rájem. Častým cílem místních obyvatel a návštěvníků bývá nejvýše položené místo v Chocni, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie se zvonicí na Hemžích. Dalšími zajímavostmí v okolí je Bošínská obora - komplex starých dubů, rybníka s rákosinami a přírodního parku s exotickou výsadbou u statku v Bošíně u Chocně, dále osada Hrádníky a hned několik zřícenin tvrzí a hradů ( Vranov, Zítkov, Hlavačov a Darebnice ). Poměrně bohaté sportovní vyžití zajišťuje městský sportovní komplex ( fotbalový, tenisový a volejbalový areál ), zařízení doplňuje víceúčelová hala. Bohatou kulturně historickou tradicí a řadou památek je Choceň vhodné východisko pro poznávání krás, historie, tradic Podorlicka a Orlických hor. Choceň nabízí kromě uvedených památek a vycházek do nádherné přírody, také síť okolních stezek, cyklotras a bruslařskou dráhu. Tipem na výlet do blízkého i vzdálenějšího okolí je Brandýs nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Českomoravské pomezí, Kladské pomezí, Babiččino údolí, Adršpach, Železné hory, dále zámky, pevnosti, rozhledny a autovýlety do příhraničí Polska.

/ podklady ochotně poskytli p.Víšek a prac. IC a muzea města Choceň /


Orlické muzeum v zámku Choceň


© Infoweb ** Choceň, NS Peliny, Podorlicko **