wz

Dobruška město, kamera, muzeum Dobruška mikve, F. L. Věk, F. Kupka

Dobruška je malebné město rozložené v podhůří Orlických hor při soutoku Zlatého a Brtevského potoka. Dobruška patří mezi nejkrásnější vstupní brány do Orlických hor. Počátky sahají až do středověku, kdy nejstarší dochované listiny z roku 1320, hovoří o trhové osadě Leštno. Město obehnané hradbami ( hradby zbořené až v 19. století měly čtyři vstupní brány ) získává právo várečné, právo zajišťující měšťanskou samosprávu a je osvobozeno od robotní povinnosti. Jeho poloha na křižovatce starých obchodních stezek z něj učinila přirozené spádové středisko nejbližšího okolí. Od druhé poloviny 15. století roste důležitost Dobrušky jako hospodářského střediska opočenského panství Trčků z Lípy. Hospodářská prosperita 16. století se obrazila i v přestavbách renesančních domů a hlavně stavbou dominanty města renesanční radnice uprostřed náměstí. Období hospodářského růstu a společenského postavení města skončil třicetiletou válkou. Dobruška byla postižena několika požáry, z nich asi největší byly v roce 1806, kdy vyhořelo 260 domů, pivovar, kostel se zvonicí a další velký požár o šedesát let později. Přestavby po těchto požárech výrazně změnily stavební ráz města. Druhá polovina 19. století přinesla velký rozvoj spolkového života ve městě a na konci století se začíná rozvíjet průmysl, zejména textilní. Rozvoji města a průmyslu velice prospěla roku 1908 stavba železniční trati Dobruška - Opočno, dnes již není provozována.

Z Dobrušky pochází celá řada osobností, které se výrazně zapsaly do dějin nejen regionu, ale i do celonárodní historie. Koncem 18. století se Dobruška stala, schůzkami národních buditelů u dobrušského kupce F. V. Heka ( 1769 - 1847 ), významným střediskem obrozeneckého hnutí. Rukopis jeho autobiografie posloužil Aloisu Jiráskovi jako jeden z podkladů pro román o českém národním obrození F. L. Věk. Zájemci o české dějiny si mohou prohlédnout stálou expozici v Novoměstské ulici nedaleko náměstí, v přízemním rodném domku F. V. Heka. Expozice má tři části. Obytná světnička připomíná způsob života a bydlení lidí na počátku 19. století. Na ní navazuje kupecký krám a závěrečnou část expozice tvoří muzeum života a díla nejpopulárnější dobrušské osobnosti. Návštěvníci města by si neměli nechat ujít výstup na věž renesanční radnice. 45 m vysoká hranolovitá věž má arkádový ochoz a nabízí nádherný výhled nejen na panorama Orlických hor, ale za příznivých podmínek i na Krkonoše. Ve věži je i stálá expozice muzea " Malé dějiny a Hrdelní právo města Dobrušky ". V reprezentačních prostorách radnice lze shlédnout prvotiny světově známého malíře Františka Kupky, který právě v Dobrušce prožil své dětství a mládí. Další dominantou dobrušského náměstí je nádherná barokní plastika - mariánský sloup. Tvoří ji sloup s plastikou Panny Marie a čtyři sochy světců na spodní balustrádě. Jde však jen o úspěšně provedenou repliku. Originály jsou umístěny v zřízeném městském lapidáriu. V Dobrušce se také narodil první ředitel Národního divadla, spisovatel a dramatik František Adolf Šubert. Nejvýraznější krajinnou dominantou města je hřbitovní kostel sv. Ducha se zvonicí postavený v renesančním slohu v polovině 16. století a nacházející se nad městem směrem na Orlické hory. Za náměstím pak stojí původně gotický kostel P. Marie z roku 1350. V letech 1709 - 1724 byl M. Rossim barokně přestavěn a po požáru 1806 klasicistně upraven a zasvěcen sv. Václavu. Dobrušské muzeum sídlí na Šubrtově náměstí v bývalém rabínském domě. Je zde instalována stálá výstava věnovaná historii židovské komunity, její součástí je i židovská rituální očistná lázeň - mikve. Mikve je jedinou památkou svého druhu v České republice, která je přístupná veřejnosti. Jednou z oblíbených vycházek obyvatel i návštěvníků města je poutní místo Studánka s údajně léčivou vodou a kaplí P. Marie.

Dobruška poskytuje dostatečný počet ubytování a stravování, k dispozici je zde venkovní plavecký bazén, krytý bazén, sportovní hala, tenisové kurty a jízda na koni v blízkém okolí. Na náměstí si lze prohlédnout pozoruhodné dílo, kinetickou fontánu. Žulová koule o průměru 90 cm se otáčí na vodním polštáři. Bezpochyby jde o raritu ojedinělou v celých Čechách. Bohatou kulturně historickou tradicí a řadou památek je Dobruška vhodným východiskem pro poznávání krás a historie Podorlicka a Orlických hor. Dobruška nabízí kromě uvedených památek a vycházek do nádherné přírody, také síť cyklotras. Tipy na zajímavé výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí je Opočno, Rychnov nad Kněžnou, pevnost Josefov, přírod. rezervace Peklo, pevnost Dobrošov, Babiččino údolí, sousední města Kladského pomezí, Adršpašsko-teplické skály, zámky a hrady v okolí, dále Zoo Dvůr Králové, Kuks a výlety do příhraničí Polska ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady ochotně poskytli p. ředitel muzea a pracov. IC města Dobruška /


Centrum lyžování a turistiky Deštné v Orl. horách ( cca 20 km )


© Infoweb ** Dobruška, Orlické hory a Podorlicko **