wz

Heřmanův Městec brána Železných hor, synagoga Heřmanův Městec, arboretum

Heřmanův Městec se nachází na úpatí severních svahů Železných hor západně od Chrudimi. Heřmanův Městec a celý mikroregion Heřmanoměstecko leží v mírně zvlněné krajině, vhodné pro nenáročnou turistiku. Cyklotrasy a turistické stezky jsou vždy voleny tak, aby návštěvníci viděli podstatnou část kulturních a přírodních památek oblasti. Historické centrum v Heřmanově Městci bylo vyhlášeno v roce 1990 městskou památkovou rezervací. Heřmanův Městec s místními částmi Radlín, Konopáč, Chotěnice, Nový Dvůr a Doubrava nabízí spoustu památek, možností rekreace s pestrou nabídkou ubytování.

Heřmanův Městec oslavil v roce 2005 680 let od první písemné zmínky uvedené v zemském deskovém vkladu. Založen však byl patrně ve druhé polovině 13. století při kolonizaci území okolo hradu Lichnice při významné Trstenické stezce vladykou Heřmanem. Během husitských válek byl majitelem městečka Jan Městecký z Opočna, v polovině 15. století zaznamenal Heřmanův Městec velký rozmach s prosperujícím obchodem. S tím souvisí i počátky židovského osídlení, jež dodnes připomínají zrekonstruovaná synagoga a židovská škola, ale i udržovaný židovský hřbitov. Předchůdcem nynější židovské synagogy byla barokní stavba vystavěná v polovině 18. století, která byla v roce 1870 přestavěna v novorománském slohu velmi známým architektem Františkem Schmoranzem. Synagoga, budova bývalé židovské školy a židovský hřbitov byly zapsány v roce 1991 do seznamu národních kulturních památek. V bývalé židovské škole je nyní umístěna Gallery Cyrany, expozice malířů a sochařů 20. stol. se vztahem k východním Čechám. Roku 1579 byl císařem Rudolfem II. Heřmanův Městec povýšen na město a získal řadu významných práv a privilégií. Městečko s okolím vlastnila celá řada majitelů, ale mezi nejvýznamější patřil rod Šporků. Šporkové se velmi zasloužili o povznesení města a okolí po třicetileté válce. K největším jejich zásluhám patří dominantní stavba pozdně barokního chrámu sv. Bartoloměje realizovaná v letech 1756 - 1761. Barokní kostel je pozoruhodný nejen 42 m vysokou věží a plastikami na průčelí, ale i vnitřní výzdobou. Rozsáhlé nástropní malby z roku 1762, malby na oltáři a gotická křtitelnice patrně z roku 1436 zaujmou každého návštěvníka. Nelze opomenout ani přestavbu zámku a založení zámeckého parku s řadou vzácných cizokrajních dřevin. Rozsáhlý zámecký park - arboretum okouzluje malebnými zákoutími, romantickými můstky, mohutnými kmeny a vyhlídkou nad rybníkem. Arboretum volně přecházející v lesopark Bažantnice a Palác vytváří útvar vyhlášený v roce 1996 za přírodní park. V roce 1828 panství koupil knížecí rod Kinských a pokračoval v rozvoji města a právě z tohoto období pochází dnešní podoba zámku a většina vzrostlých stromů v zámeckém parku ( arboretu ). Zámek se čtyřmi křídly s novogotickou šestibokou věží, se 104 místnostmí byl postaven na místě původní tvrze v roce 1784 a později několikrát upraven. Zámek je dnes majetkem Magistrátu hlavního města Prahy a je zde umístěn ÚSP. V roce 1579 byl císařem Rudolfem II. hřebčínu v Kladrubech nad Labem udělen statut císařského dvorního hřebčína, který měl za úkol chovat koně pro potřeby panovnického dvora. Pro svá kočárová spřežení si dodnes v Kladrubech vybírají kvalitní koně šlechticové ze všech koutů světa. V hřebčíně v Heřmanově Městci postaveném roku 1875 rodem Kinských, které svou moderností budí obdiv dodnes, působí výcvikové středisko starokladrubských koní. Od 60 let minulého století se koně hřebčína úspěšně zúčastňují národních a mezinárodních soutěží spřežení. Hřebčín v Heřmanově Městci poskytuje prohlídku stájí, sedlovny doplněnou odborným výkladem, ale i projížďku kočárem po okolí. Také okolí Heřmanova Městce nabízí mnoho zajímavých výletů. Barokní zámek Choltice s oborou a mimořádně cennou kaplí sv. Romedia. Na cyklotrase č. 4128 v Horních Raškovicích se nachází rozhledna Barborka, velké množství památek a zajímavostí je v nedaleké Chrudimi.

Heřmanův Městec a Heřmanoměstecko je oblast kde bohatou historii dokládají mnohé památky, ale i region s možností sportovního vyžití a rekreace. K dispozici je moderní sportovní hala se saunou, tenisové kurty, blízký autokemp Konopáč s přírodním koupalištěm, množství zeleně a lesů. V Heřmanově Městci působila řada významných osobností např. František Antonín Špork, zakladatel hospitalu Kuks, Dr. Jiří Guth Jarkovský spisovatel, cestovatel a zakladatel Mezinárodního olympijského výboru a další. Heřmanův Městec na úpatí chráněné krajinné oblastí Železné hory kromě památek a sportu láká především nádhernou přírodou, sítí turistických stezek a cyklotras. Zajímavými výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí jsou Slatiňany, Nasavrky, Chrudim, Trhová Kamenice, Hlinsko, Polička, Litomyšl, Českomoravské pomezí, zámky a hrady, muzea a sakrální památky, autovýlety v regionu Východní Čechy.

/ podklady ochotně poskytla p. místostarostka MÚ Heřmanův Městec /


Židovská synagoga a Gallery Cyrany


© Infoweb ** Heřmanův Městec, Železné hory **