wz

Hořice v Podkrkonoší,galerie Gothard Hořice symposium,hořické trubičky

Hořice v Podkrkonoší leží 25 km severozápadně od Hradce Králové, na jižním úpatí Hořického Chlumu v malebné krajině Podkrkonoší. Hořice je město známé bohatou kulturní tradicí, kamenickým a textilním průmyslem, pečením oblíbených hořických trubiček a motocyklovými závody. Především sochařská tradice vtiskla Hořicím, nazývaným město kamenné krásy, neopakovatelnou tvář. Jen těžko bychom hledali jiné město, vyzdobené tolika krásnými plastikami. Význam Hořic přesahuje nejenom hranice Podzvičinska, Podkrkonoší, ale i Královéhradeckého kraje.

Hořice podle první písemné zmínky byly již v roce 1143 raně středověkou osadou, v roce 1365 již vystupují jako poddanské městečko. Nejstarší městská pečeť pochází z roku 1385. V Hořicích a okolí proběhlo i několik historicky významných bitev. V dubnu roku 1423 porazila na vrchu Gothard nad městem husitská vojska oddíly opoziční kališnické šlechty vedené Čeňkem z Vartenberka. Nejznámějšími majiteli hořického panství byli florenští Strozziové, jejichž zámek je umístěn severně nad náměstím. Jakub Strozzi se zasloužil o vznik nadace na podporu válečných invalidů. Zámek rodu Strozziů je dnes účelově využíván, na jeho nádvoří se dochovaly zbytky původní kamenné tvrze ze 14. století. Díky bohatým zásobám pískovce a kamenické tradici byla v Hořicích roku 1884 založena sochařsko-kamenická škola, jediná svého druhu v Čechách. Ze školy vyšlo mnoho slavných sochařů, např. Quido Kocián, Jan Štursa či Josef Wagner. Plastiky zdobí hořická náměstí i ulice, nejvíce jich však je východně od náměstí na vrchu Gothard ( 353 m n. m. ). Vrch Gothard je nejčastějším cílem vycházek místních obyvatel a návštěvníků města. Původní kostelík se hřbitovem ze 12. století založený strahovskými premonstráty byl přestavěn do dnešní podoby v 18. století. K nejzajímavějším dílům hořického sochařství patří impozantní hřbitovní portál, který v letech 1892 - 1905 vytvořila hořická sochařsko-kamenická škola podle návrhu Antonína Cechnera a Bohuslava Moravce. Je zdobena plastikami Mořice Černila a Quida Kociána. Mohutná novorenesanční stavba z hořického pískovce náleží mezi nejkrásnější na světě. V roce 1903 byly na úpatí vrchu Gothard péčí hořických spolků zřízeny Smetanovy sady a v nich v témže roce odhalen první pomník Bedřicha Smetany, dílo Mořice Černila. Postupem času k němu přibyly i další plastiky. Především děti potěší známý Šalounův Krakonoš. Slavnou gothardskou bitvu připomínají Suchomelovi Husité na stráži. Prezentaci sochařů první poloviny 20. století slouží Galerie plastik, stojící na svazích vrchu sv. Gotharda. Ojedinělá galerie moderního umění v jedinečném přírodním prostředí s více než 80 plastikami, vytvořených během mezinárodních sochařských sympozií, pořádaných od roku 1966. Historickým i současným centrem města je náměstí Jiřího z Poděbrad. Svou současnou tvář získalo po velkém požáru v roce 1846. Pozornost návštěvníka zaujme budova radnice postavená roku 1872 v novogotickém slohu, jež je spolu se sousedním, tzv. Městským domem sídlem městského úřadu. Na západní straně náměstí se nachází reprezentační kamenná budova městského muzea. Má obsáhlou studijní knihovnu a národopisné, archeologické a historické sbírky. Konají se zde pravidelně tématické výstavy. Dominantou města je barokní chrám Narození Panny Marie, postavený v letech 1841 - 1848 podle plánů K. I. Dientzenhofera. Dnes po rozsáhlé rekonstrukci slouží nejen věřícím, ale je i místem oblíbených koncertů sakrální hudby. V roce 1820 byli v kostele oddání rodiče Bedřicha Smetany. V Karlově ulici nad náměstím se nachází synagoga, nedaleko od ní starý židovský hřbitov. V minulých staletích byly Hořice sídlem poměrně početné židovské komunity. Na hřebenu Hořického chlumu nad městem je postavena zdaleka viditelná Masarykova věž samostatnosti. Monumentální pískovcová stavba s bohatou výzdobou je zbudována podle návrhu arch. Frant. Blažka jako památník odboje a rozhledna. Uvnitř je umístěna pietní síň se jmény obětí 1. a 2 světové války z Hořic a okolí a malé muzeum. Její průčelí zdobí šest mohutných pískovcových reliéfů, díla M. Vávry, K. Lenharta s motivy I. odboje a vzniku samostatného Československého státu. Věž je zakončena hvězdářskou kopulí, výhledový ochoz se nachází ve výšce 20 m. Nedaleko stojí železná moderní rozhledna Hořický Chlum. Rozhledny nabízí pěkné výhledy na město, Zvičinu, Podzvičinsko, Podkrkonoší, Novopacko, Krkonoše, Orlické hory - Podorlicko a Jestřebí hory

Hořice v Podkrkonoší, město kde velké oblibě obyvatel i návštěvníků se v letních měsících těší přírodní koupaliště s písčitou pláží Dachovy. Projektant Ing. arch. Karel Bachura je v roce 1925 zasadil do krásného klidného prostředí uprostřed lesní zeleně. Nedaleko dachovského koupaliště při Malátově stezce se nachází lesní pramen Kalíšek s pramenitou vodou, častý cíl víkendových vycházek. Značená turistická stezka nás dovede do Ostroměře s muzeem slavných rodáků Eduarda Štorcha a Karla Zemana. Severně od Hořic leží Miletín, rodiště Karla Jaromíra Erbena a dějiště jeho Kytice. Širší okolí Hořic také skýtá mnoho výletních cílů. K nejvyhledávanějším turistickým cílům Pozvičinska patří zoologická zahrada se Safari ve Dvoře Králové nad Labem. Zajímavým cílem je i hospitál s kostelem v Kuksu, vybudovaný F. A. Šporkem na přelomu 17. a 18. století. Nedaleko Kuksu se nachází unikátní soubor Braunových plastik a reliéfů vytesaných do pískovcových útvarů. Nedaleké Lázně Bělohrad jsou rodištěm Karla Václava Raise a vyhlášeným lázeňským centrem s léčbou pohybového ústrojí. Podzvičinsko je ideálním místem pro letní turistiku, rodinnou dovolenou. Regionem je vyznačena hustá síť turistických stezek a cyklotras. Zajímavými výlety do vzdálenějšího okolí je Babiččino údolí, Česká Skalice, Adršpašsko-teplické skály, Broumovsko, Červený Kostelec, Rtyně v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice, Hronov, Náchod, opevnění a pevnosti, Krkonoše, autovýlety do ostatních koutů východních Čech a příhraničí Polska.

/ podklady ochotně poskytl p. starosta s pracov. IC města Hořice /


Hořické sochařské symposium

Podzvičinsko


© Infoweb ** Hořice v Podkrkonoší, Podzvičinsko **