wz

Hradec Králové akce, muzeum, festival, lázně královéhradecký kraj, Hradecko

Hradec Králové je krajské město, plné zeleně, ležící v severovýchodních Čechách na soutoku dvou řek Labe a Orlice. Hradec Králové je přirozeným centrem kultury a vzdělanosti Královéhradeckého kraje s vynikající urbanistickou a architektonickou tradicí. Hradec Králové je označován jako učebnice architektury, protože se v jeho centru nacházejí ukázky slohů od gotiky po současnost. Díky své vyjímečné architektuře bývá tradičně označován jako salón republiky. Velké množství parků, stezky podle obou řek a velmi rozsáhlé území městských lesů nabízí prostor jak pro sport, relaxaci, tak zábavu ( cyklostezky, pěší trasy, in-line okruh, koupání, lanový park, zábava pro děti ). Hradec Králové je sídlem mnoha kulturních a společenských institucí, několika vysokých škol, odborných škol a gymnázií, na kterých studovaly významné osobnosti jako dramatici V. K. Klicpera, J. K. Tyl, spisovatelé Alois Jirásek, Karel Čapek, básník K. J. Erben, autor české hymny František Škroup ad. Hradec Králové je královským věnným mestem a členem sdružení historických měst Česká inspirace. Město je také vstupní branou do Krkonoš a Orlických hor.

Hradec Králové je od raného středověku přirozeným centrem východních Čech. Osídlován byl od pravěku pro výhodnou polohu návrší chráněné soutokem Labe a Orlice. O osídlení existují nálezy z období pravěku, starověkého Říma i slovanských hradišť. Po slovanské době hradištní zde vyrostl opěrný bod kmene Charvátů ovládaného rodem Slavníkovců z nedaleké Libice nad Cidlinou. Poprvé je Hradec Králové jako sídlo uváděn v roce 1086. Písemná zmínka o Hradci Králové ( Gradec ) jako městě pochází z roku 1225, kdy Hradci Přemysl Otakar I. udělil městská práva, což dokazuje, že patří mezi nejstarší města v Čechách. Na začátku 14. století se Hradec stává věnným městem českých královen a získává druhou část svého jména Králové. Největší vliv na město měly Eliška Rejčka a Eliška Pomořanská. Významnou stopu tu zanechalo především působení Elišky Rejčky, která stála u zrodu jedné z dominant města, gotické katedrály sv. Ducha. Jedná se o gotickou trojlodní cihlovou stavbu z roku 1308. Katedrála má délku 56 m a výšku 33 m. Na středním svorníku kruchty se nachází nejstarší vyobrazení městského znaku. Cennou památkou je cínová křtitelnice z roku 1406 a gotický triptych, který je zasazen v novogotickém oltáři. Na pískovcové kazatelně jsou reliéfy čtyř evangelistů z rané tvorby J. V. Myslbeka. V letech 1864 - 1874 byla katedrála novogoticky přestavěna. V době husitských válek byl Hradec Králové jedním z center husitů a nějakou dobu byl v kryptě kostela pohřben Jan Žižka z Trocnova. V 16. století město prošlo renesanční přestabou. Novou dominantou se stává Bílá věž, postavená v letech 1574 - 1580, ve které je zavěšen druhý největší zvon v Čechách Augustin. V průměru měří více jak 2 metry a váží 10 tun. Věžní hodiny s neobvyklým měřením času, kdy velká ručička ukazuje hodiny a malá minuty sestrojil Josef Božek v roce 1829. Nahradil tak věžní orloj z roku 1591. V období třicetileté války bylo město výrazně poškozeno. Barokní městem se Hradec Králové stává po příchodu jezuitů a založení Biskupství Královéhradeckého ve druhé polovině 17. století. Na velkém náměstí vznikla v letech 1709 - 1716 nádherná Biskupská rezidence. Kamenný vchodový portál je dílem Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Neméně zajímavými stavbami jsou sousední původně renesanční, později barokně přestavěný Dům u Špuláků, radnice a kostel Nanebevzetí Panny Marie. V kostele se nachází nejstarší varhany v Hradci Králové, je to barokní nástroj ( 1765 ) pocházející z dílny králického varhanáře Josefa Streussela. Pro svou strategickou polohu bylo město za Josefa II. přeměněno na mohutnou vojenskou pevnost. Po rozhodující bitvě prusko-rakouské války na nedalekém Chlumu byla pevnost v roce 1866 zrušena. Díky prozíravosti tehdejších městských představitelů byla vypsána mezinárodní soutěž na první regulační plán města. Největší vliv na vývoj moderního Hradce Králové měla osobnost starosty JUDr. Františka Ulricha, který navázal spolupráci s architekty J. Kotěrou a jeho žákem J. Gočárem. Zrodila se tak ojedinělá urbanistická koncepce moderního města. Jan Kotěra vyprojektoval několik budov, bývalý okresní dům s palmovou zahradou a především honosné Muzeum východních Čech na nábřeží Labe. Na něho navázal Josef Gočár funkcionalistickými stavbami ( areál škol v Labské kotlině, kostel Sboru kněze Ambrože, býv. ředitelství státních drah na Ulrichově náměstí, komplex budov na Masarykově náměstí, budova magistrátu, Gočárovo schodiště ad. ) Moderní město ale není dílem pouze architektů Kotěry a Gočára. Návštěvník města by určitě neměl vynechat návštěvu budovy Labské hydroelektrárny s jezem Hučákem podle návrhu architekta Sandera. Zajímavé jsou městské lázně s unikátním deskovým vlnobitím architekta Ondřeje Lísky nebo Fňoukovy Novákovy garáže. Raritou je roubený pravoslavný kostelík sv. Mikuláše ve skvělé oáze odpočinku Jiráskových sadech na soutoku Labe s Orlicí. Historické centrum města je od roku 1962 městskou památkovou rezervací. Nová část města převážně z první poloviny 20. století městskou památkovou zónou.

Hradec Králové se stále rozvíjí, takže tu může návštěvník vedle historických skvostů obdivovat architekturu posledních desetiletí, například moderní terminál hromadné dopravy a studijní vědeckou knihovnu. Historické a moderní město přibližují 2 procházkové okruhy, které jsou doplněny infopanely s mapkou. Hradec Králové je považován za významné kulturní centrum. Světově známé loutkové divadlo Drak, Klicperovo divadlo se svým mezinárodním festivalem Divadlo evropských regionů a Filharmonie Hradec Králové, to jsou pilíře kultury města. Město je sídlem několika univerzit, kořeny vzdělávání sahají v Hradci Králové hluboko do středověku ( latinská škola z roku 1362 ). Hradec Králové patří mezi osm historicky významných měst pod názvem Česká inspirace a je také jedním z 9 českých královských věnných měst. Co ještě je možné ve městě navštívit mimo již uvedené ? Na jižním okraji města se nachází moderní Hvězdárna a planetárium. Častým cílem návštěvníků bývá Obří mořské akvárium s podvodním tunelem a relaxace na moderním koupališti Flošna. Při farmaceutické fakultě UK byla založena botanická zahrada léčivých rostlin. Atrakcí města je sezónní hodinová okružní plavba kolesovým parníkem nebo jízda turistickým vláčkem kolem dominant města. Zajímavými tipy na výlety do blízkého okolí je Památník bitvy 1866 a Válečné muzeum na Chlumu, 10 km od Hradce Králové, město Třebechovice pod Orebem s Muzeem betlémů a Podorlickým skanzenem Krňovice. Tipy na autovýlety po východních Čechách a do příhraničí Polska ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady ochotně poskytli prac. IC a magistr. města Hradec Králové /


Hradecko

Digitální planetárium a hvězdárna


© Infoweb ** Hradec Králové, Hradecko **