wz

Hronov festival divadel, ubytování, Jiráskův Hronov, A. Jirásek muzeum

Hronov se nalézá v severovýchodních Čechách na řece Metuji. Hronov leží v úzkém údolí příkrých lesnatých strání při hranici s Polskem, jimž dominují skalnaté hraniční Stolové hory - Bor a Hejšovina. Vystoupáme-li na kteroukoliv stranu, odměnou jsou překrásné panoramatické výhledy. Výhledy jsou na pozadí rámovány horizontem horských hřbetů Krkonoš a Orlických hor. V Hronově je zachována řada dřevěných staveb a selských stavení s prvky lidové architektury. Pokud zamíříme proti proudu řeky Metuje dostáváme se na území CHKO Broumovsko. Hronovsko je rájem milovníků členité krajiny, skalních labyrintů a nedotčené přírody. V zimě je zdejší podnebí a kopcovitá krajina jako stvořena pro běžecké lyžování.

Hronov získal název po svém zakladateli rytíři Hronovi z rodu Načeraticů, který zde v polovině 13. století pravděpodobně založil vodní tvrz. První písermná zmínka o Hronově pochází z roku 1359. Chudý podhorský kraj poskytoval na malých kamenitých poličkách jen málo obživy. Převážná většina obyvatel městečka a okolních obcí se v minulosti živila kromě zemědělství domácím tkalcováním. V roce 1415 je Hronov uváděn jako městečko, jenž až do roku 1848 patřilo k náchodskému panství. Stejně jako sousední obce Velký Dřevíč, Velké Poříčí a Žabokrky, zatímco Zbečník a Rokytník příslušely do konce 15. století k machovskému statku. Jako město je uváděn Hronov až od roku 1859. Roku 1610 byla postavena na místě původní dřevěné, pozdně renesanční zděná zvonice. Z oken této starobylé stavby byl podle starodávného zvyku o svatém Jakubu shazován ověnčený černý kozel. Vedle zvonice se nachází nejstarší hronovská kulturní památka, původně gotický kostel Všech svatých. Později roku 1713 - 1717 byl barokně přestavěn. Hronov byl několikrát poničen a dokonce roku 1639 vypálen průtahy vojsk za třicetileté války. Uprostřed náměstí stojí mariánské barokní sousoší z roku 1725. Na centrálním sloupu je umístěna barokní socha Panny Marie s děťátkem. Níže na podstavci jsou čtyři plastiky - socha sv. Václava, sv. Bedřicha, sv. Zikmunda a neznámého světce. Za mostem přes Metuji najdeme v místech původní středověké vodní tvrze, objekt svobodného dvora. Vzácná kulturní památka byla více jak 200 let v držení " dvorských Jirásků ". V povědomí návštěvníků je Hronov vnímán jako rodiště spisovatele Aloise Jiráska. Rodný domek spisovatele pochází z konce 18. století, kulturní památka lidové architektury je dnes upravena jako muzeum. Alois Jirásek proslavil Hronov čtyřdílným románem " U nás ", v níž zachytil život prostých lidí na českém venkově v době národního obrození. V přilehlém parku vyvěrají minerální prameny Hronovka a Regnerka s alkalicko-železitou vodou. Vybudováním železnice z Broumova do Chocně roku 1875 nastává na Hronovsku mohutný rozmach textilního průmyslu. V Hronově vzniká přádelna bavlny, několik mechanických tkalcoven a začíná se rozvíjet strojírenská výroba. Dominantou hronovského náměstí je Jiráskovo divadlo. Bylo postaveno roku 1930 v neoklasicistním slohu podle návrhu hronovského rodáka architekta Jindřicha Freiwalda, významného projektanta budov divadel a peněžních ústavů. V druhém patře divadelní budovy najdeme Jiráskovo muzeum, převážně zaměřené k historii a národopisu Hronovska a k osobě a dílu Aloise Jiráska.

Hronov kromě bohaté minulosti má také pestrou současnost. Každoročně v srpnu si v Hronově dávají dostaveníčko nejlepší amatérské soubory. Festival Jiráskův Hronov, nejstarší evropská přehlídka ochotnického divadla, přitahuje již od roku 1931 milovníky divadelní múzy z celé republiky i ze zahraničí. Součástí přehlídky jsou doprovodné taneční, hudební a pěvecké vystoupení na přírodním pódiu v městském parku. Debaty o divadle se na sklonku dne přesouvají do intimních prostředí kavárniček a restaurací. Konec týdenního divadelního svátku ohlašuje v samotném závěru velkolepý ohňostroj na hronovském náměstí. Svou polohou vytváří Hronov vstupní bránu do chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Krásné okolí nabízí velké možnosti pěších, cyklistických i mototuristických výletů s malebnými výhledy na dominanty tohoto podhorského kraje. Vyznačené turistické cesty a cyklotrasy vás zavedou k velkému množství památek i do romantických zákoutí. K častým cílům obyvatel i návštěvníků patří Skalákova studánka v Maternici. Poutní místo v romantickém lesním zákoutí s údajně zázračnou vodou. Nad blízkým Rokytníkem s nově renovovanou kapličkou se pne vrch Turov, opředený množstvím místních lidových pověstí. Odměnou za výstup jsou jedinečné panoramatické výhledy na přírodní scenérie Orlických hor, Krkonoš, Kladského pomezí, Broumovska, Stolových a Javořích hor. Blízkost hranic s Polskem skýtá možnost návštěv polských příhraničních lázeňských středisek. K aktivnímu odpočinku lze využít sportovní halu, volejbalové a tenisové kurty, venkovní bazén, posilovnu, bowling, squash, saunu, vyhlídkové lety a zimní stadion. V Hronově je možností ubytovaní, stravování v hotelu, penzionu, ubytování v soukromí i kempech široká paleta. Zajímavými výlety do okolí je nedaleká rozhledna Slavíkov, Babiččino údolí, Česká Skalice, Adršpašsko-teplické skály, Náchod, Broumov, Červený Kostelec, Jestřebí hory, pevnost Dobrošov, hospital Kuks, a Zoo Dvůr Králové. Turistické stezky pěší a cyklotrasy okolím a autovýlety do příhraničí Polska.

/ podklady ochotně poskytli pracovníci MÚ a KIS města Hronov /


Mezinárodní festival amatérského divadla Jiráskův Hronov


© Infoweb ** Hronov, Jiráskův Hronov, Náchodsko, Kladské pomezí **