wz

Jablonné nad Orlicí lyžování,ubytování,Jablonné cyklotrasy,opevnění,webkamera

Jablonné nad Orlicí leží v malebném údolí při soutoku Tiché Orlice a Orličkovského potoka. Město se rozprostírá na úbočích přilehlých svahů a je obklopené ze všech stran lesy. Svou polohou pod svahy Suchého vrchu ( 995 m n. m. ), nejvyššího bodu Bukovohorské hornatiny a snadnou dopravní dostupností je často vyhledávané turisty. Jablonné nad Orlicí disponuje dostatkem ubytování ve všech cenových relacích, v hotelu, penzionu, soukromí, chatě a turistické ubytování.

Jablonné nad Orlicí datuje první dochovanou písemnou zmínku o tehdejší osadě Gablona rokem 1304. Nejstarší městská pečeť je z roku 1358, kdy obec patřila ke zboží zbraslavských opatů a litomyšlských biskupů. Vrchnost měla zájem na rozvoji řemesel a obchodu, o čemž svědčí jednak listina Vratislava z Pernštejna z roku 1580 zaručující jablonským konání dvou ročních trhů a týdenních trhů každý čtvrtek, jakož i list držitele panství z května 1619 vyzývající jablonské představené, aby "dobrými řemeslníky město osazovali". Vratislavova listina navíc přiznala městečku vybírat mýto na opravu mostu a cest. Stejně jako v celé zemi i v Jablonném zasáhla do hospodářských poměrů velmi nepříznivě třicetiletá válka. Až do poloviny 19. století tvořili většinu obyvatel drobní řemeslníci, kteří současně hospodařili na malých výměrách půdy. Jako v celém Podorlicku bylo i zde dříve poměrně rozšířeno domácí tkalcovství, které dalo základ pozdější textilní výrobě. V 18. století se rozvinulo jirchářství později nahrazené kartáčnictvím, klihařstvím, výrobou nitěných knoflíků a kostelních paramentů. K rozšíření vzájemných hospodářských styků s Kladskem přispělo vybudování silnic a železniční tratě z Hradce Králové do Hanušovic s odbočkou do Kladska v letech 1873 - 1874. Koncem 19. století usilovali zdejší radní o udělení statutu města. František Josef I. císařským diplomem roku 1906 povýšil dosavadní městys na město. Současný městský znak pochází asi ze 14. století, dominantní na něm je černý medvěd s opatskou berlí sedící na zeleném pažitu. Historický střed města byl v roce 1977 prohlášen za chráněnou městskou památkovou zónu. Na náměstí je několik historicky významných objektů. Dominuje zde především zrekonstruovaný Ulbrichův dům, patrové roubené selské stavení s podloubím a dřevěnou pavlačí z 18. století. Pozoruhodný je i dům čp. 87 zvaný Srdíčko, roubená patrová stavba s vysokým dřevěným štítem pocházející též z 18. století. Barokní Mariánský sloup Immaculata ve středu náměstí je pozdně barokní plastika z roku 1748. Na náměstí je možné spatřit též pozdně empírový dům s podloubím z poloviny 19. století. Dnes je zde informační centrum a stálá expozice historie města. Nad náměstím se vypíná barokní kostel sv. Bartoloměje z r. 1725, postavený na místě původního dřevěného kostela. Hřbitovní brána se sochami sv. Petra a Pavla, fara, kaple, márnice a hřbitov tvoří spolu s kostelem jedinečný barokní komplex. Kostel je veřejnosti přístupný ve vybraných hodinách. Další historickou památkou je kamenný most přes Tichou Orlici z roku 1843, který je ozdoben přenesenými sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Pod náměstím ve Slezské ulici ( turist. trasa na Suchý vrch ) stojí památný strom - mohutný dub. Obvod má 530 cm, výšku 18 m a stáří je odhadováno na více jak 700 let. Městem prochází turistům známá Jiráskova horská stezka.

Jablonné nad Orlicí je z hlediska pěší a lyžařské turistiky značně vyhledávané. Z výchozího bodu na náměstí vedou značené cyklotrasy a turistické stezky do sedmi směrů. Přiznivcům sjezdového lyžování je k dispozici vlek v jihozápadní časti města. Malův kopec nabízí sjezdovky různé náročnosti a je z něho velmi pěkný pohled na město, dále na Suchý vrch a Bukovou horu. Parkoviště je pod vlekem a doprava vlakem či autobusem je vzdálena do 500 m. Lyžování nabízí i blízké větší lyžařské centra Králického Sněžníku a Orlických hor. Přes 20 km běžeckých tras různé obtížnosti, které jsou napojeny na hřebenové trasy Orlických hor. Lanovky a vleky různých velikostí s jednotným odbavovacím systémem a snowparky. Častým turistickým cílem návštěvníků Jablonného bývá Suchý vrch, Zemská brána, pevnost Bouda v Králické pevnostní oblasti. Městské koupaliště s přilehlým sportovním areálem uspokojí v letním období všechny koupání a sportu chtivé návštěvníky města. Provozování vodních sportů nabízí i nedaleká přehrada Pastviny na Divoké Orlici. Na přehradu Pastviny vede z Jalonného jedna turistických tras ( 7,5 km ) přes Sobkovice a Studené - Bořítov. Lze využít i vycházek do blízkého okolí s pěknými výhledy ( např. na Panskou skálu ). Oázou klidu je park v blízkosti centra s celou řadou stromů a další zelení. Jablonné nad Orlicí žije i bohatým kulturním životem. K tradičním akcím patří folkový festival " Jablonský medvídek " a setkávání občanů na náměstí s programem místních pěveckých sborů pod názvem "Setkání o vánocích". Ve městě působí dechová kapela "Orličanka" a nejstarší dětský pěvecký sbor ( zal. 1946 ) v republice. S nabídkou ubytování a stravování příchází v Jablonném nad Orlicí moderní hotely, penziony a zrekonstruované chaty. Jablonné nad Orlicí má velmi příznivé podmínky pro milovníky turistiky i pro toho, kdo hledá klidnou rekreaci. Zajímavými tipy na výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí jsou Králíky, Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, ostatní města v Podorlicku a sousedním Kladském a Českomoravském pomezí, zámky, hrady pevnosti, rozhledny, muzea a tipy na výlety do polského příhraničí ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady ochotně poskytl p. tajemník města Jablonné n. Orlicí /


Muzeum a infocentrum města


© Infoweb ** Jablonné nad Orlicí, Orlické hory **