wz

Jaroměř Josefov památky, muzea, Wenkeův dům - Jaroměř věnné město

Jaroměř - Josefov leží na soutoku tří řek - Labe, Úpy a Metuje. Velmi výhodná zeměpisná poloha učinila ze souměstí Jaroměř - Josefov dopravní a železniční uzel. Královské věnné město Jaroměř zdobí nejen historické památky a bohaté kulturní tradice, ale i parky a zahrady lákající k příjemnému posezení. Památková rezervace Josefov je zase ukázkou pevnostní architektury.

Jaroměř, ležící nedaleko zemských hranic na kladské cestě je jedním z nejstarších českých měst. Jméno obdržela po přemyslovském knížeti Jaromírovi a roku 1126 vstoupila do dějin prvním kronikářským zápisem. Královské město vzniklo zřejmě za krále Přemysla Otakara II. na místě původního hradiště. První písemný doklad o existenci města je z r. 1298. Listinou z roku 1307 byla Jaroměři potvrzena městská práva a zároveň od této doby patřila k věnným městům českých královen. Měšťané byli přímými poddanými krále, respektivě královny. Po husitských válkách se jaroměřští měšťané odmítli podřídit královně Barboře. Vzpoura však byla tvrdě potlačena a královna vzala městu všechny listiny a privilegia. Za trest ho zastavila jako město poddané Jiřímu z Poděbrad. Tuto událost symbolizuje lvice v trnové koruně na městském znaku. Jednotlivá období historického vývoje města dokumentuje řada památek. Nejvýznamnější památkou Jaroměře a zároveň jednou z šesti nejvýznamnějších gotických památek na našem území je gotický chrám sv. Mikuláše. Byl založen počátkem 14. století ( součást městského opevnění ) a dostavěn v druhé polovině 15. století. Je významným dílem pozdní, tzv. jagellonské gotiky. Dnešní podobu získal začátkem 20. století. K jeho zajímavostem patří barokní oltář od Martina Krupky ( významného sochaře a řezbáře 18. století ) a krypta s mumiemi jaroměřských měšťanů. Ke kostelu přiléhá zvonice s bránou, kterou ve středověku procházela tzv. kladská cesta, kudy táhly kupecké výpravy. Na zvonici směrem do náměstí se nalézá vytesaný městský znak. V případě, že procházíme zvonicí z náměstí směrem na východ, dostáváme se do Havlíčkovy ulice. Je to nejstarší jaroměřská ulice, která se v minulosti dělila na tzv. Malou a Velkou vartu. Na konci Havlíčkovy ulice se nám rozevře pohled na půvabný gotický kostel sv. Jakuba. Jeho založení spadá do 14. století, přestavěn byl v 16. století. zajímavým prvkem jsou pozdně gotické portály. Kolem kostela se rozkládal původní jaroměřský hřbitov. Dnes jej připomíná už jen pomníček národního buditele a duchovního otce kouzelníků a mágů M. S. Patrčky. Historickému náměstí s podloubím dominuje téměř šestnáct metrů vysoký pískovcový Mariánský sloup z let 1723 - 1727, dílo proslulého mistra českého baroka M. B. Brauna. Sloup vyniká bohatou sochařskou výzdobou, jejíž originální díla byla v 90. letech 20. století nahrazena věrnými kopiemi. Vynikajícím dílem téhož mistra je pomník Plačící žena ( r. 1730 ), náhrobek umělcovy tchyně A. Miseliusové. Představuje manželku sochaře M. B. Brauna, jak truchlí na hrobě své matky. Braunova plastika je považována za jedno z nejkrásnějších děl českého baroka. Jaroměř se také pyšní výstavnými veřejnými budovami - zejména školami, postavenými na přelomu 19. a 20. století. Krásnou secesní stavbou je budova Městského divadla ( Fügnerova sokolovna ), postavená v letech 1901 - 1903 podle projektu J. Podhajského. K předním památkám moderní české architektury, na niž se jezdí dívat architekti z celé Evropy, patří národní kulturní památka Wenkeův obchodní dům postavený v r. 1911 podle návrhu Josefa Gočára. Tehdy ještě neznámý Gočár zde vytvořil umělecké dílo stojící na počátku slavné éry české kubistické architektury. Gočárovu stavbu proslavil poprvé v Evropě použitý princip zavěšeného průčelí. Dnes zde sídlí městské muzeum a galerie jaroměřských rodáků, sochaře a medailéra O. Španiela, malíře Josefa Šímy a sochaře Josefa Wagnera. Od roku 1948 je součástí Jaroměře bývalé pevnostní město Josefov. Bylo postaveno v letech 1780 až 1787 podle projektu francouzského inženýra Duhamel de Querlonde. Josefov patří k vrcholným dílům fortifikačního stavitelství a evropského urbanismu. Na naučné stezce pevnostního města Josefov, informuje návštěvníka o jeho historii 10 informačních tabulí. Turistickým magnetem je bezesporu podzemní obranný systém pevnosti. Tajuplnost a romantiku unikátního labyrintu chodeb umocňuje osvětlení voskovými svícemi. Návštěvu podzemí si můžete zpestřit prohlídkou lapidária s originály soch M. B. Brauna nebo historickou expozicí v josefovské Nové radnici. Muzejní expozice představuje vojenskou historii od 2. poloviny 19. stol. přes 1. a 2. světovou válku až po současnost. Dále je zde možné navštívit muzeum Waldemara Matušky. Muzeum mapuje život a kariéru slavného zpěváka a mezi exponáty z pozůstalosti je k vidění například zpěvákova kytara, vojenská lodička ze slavného muzikálu Kdyby tisíc klarinetů ad. Mezi další zajímavosti Jaroměře náleží železniční muzeum v někdejší výtopně ČD vybavené historickými stroji, vagóny, železničními doplňky a muzeum magie a kouzel.

Josefov, vyhlášený v roce 1971 městskou památkovou rezervací, je vyhledávaným cílem našich i zahraničních turistů. Promenády lemující horní část Josefovské pevnosti poskytují v parném létě stín a klid. Zájemcům o pevnostní architekturu pak umožňují prohlédnout si objekty tvořící hlavní a vnější obranný val pevnosti. V roce 1990 byla v Jaroměři vyhlášena městská památková zóna. Pokud Vás unaví procházka historickým městem, příjemná místa k posezení nabízí městský park nebo se můžete osvěžit v plaveckém areálu s vyhřívanou vodou. Lze podniknout i vyhlídkový let z místního letiště, využít nabídky zimního stadionu nebo si zahrát bowling. V blízkém okolí Jaroměře se nachází Zoo Dvůr Králové a Třebechovický betlém. Zajímavými výlety v rámci Kladského pomezí je Babiččino údolí, Česká Skalice, Náchod, Adršpašsko-teplické skály, Broumovsko, Červený Kostelec, Jestřebí hory, hospital Kuks, zámky a opevnění. Dobrým tipem jsou značené cyklotrasy Náchodskem a autovýlety do mikroregionů a lázeňského příhraničí Polska.

/ podklady ochotně poskytla p. místostarostka s prac. úřadu města Jaroměř /


Pevnost Josefov


© Infoweb ** Jaroměř, Josefov, Náchodsko, Kladské pomezí **