wz

Jevíčko muzeum, ubytování, léčebna, věž - Jevíčko, Jaroměřice - Kalvárie

Jevíčko leží na pomezí Čech a Moravy v jihovýchodní části Pardubického kraje. Jevíčko je přirozeným a hospodářským centrem oblasti nazývané pro mimořádnou úrodnost Malá Haná. Jevíčko se rozprostírá mezi Boskovicemi a Moravskou Třebovou v ideálním terénu pro cyklotrasy a turistické výlety. V Jevíčku a okolí je pro vaše pohodlí dostatek ubytování v hotelu Jevíčka, penzionu a ubytování v soukromí. V zimě jsou v okolí Jevíčka velmi vhodné terény k lyžování na běžkách, sjezdaři mohou využít sjezdovky v okolí Bystrého a Poličky. Jevíčko se dnes může pochlubit bohatou historií, udržovaným historickým jádrem vyhlášeným v roce 1990 městskou památkovou zónou.

Jevíčko bylo založeno kolonisty v první polovině 13. století. Roku 1258 povýšil Jevíčko na město královské král Přemysl Otakar II. Je známo, že Jevíčko si práva královského města podrželo do roku 1499. Od té doby do 19. stol. se v jeho držení vystřídalo několik šlechtických rodů, každý však musel městu jeho práva potvrdit. Po stránce městské architektury patří Jevíčko k významným ukázkám středověké architektury. Střed města má elipsovitý tvar tzv. okrouhlice s hradebním opevněním. Městské hradby, zčásti zachovalé byly zbudovány ve 14. stol. na místě starých palisád. Náměstí má téměř pravidelný čtvercový tvar, zajímavostí jsou ulice vybíhající z náměstí do čtyř světových stran. Na náměstí najdeme morový sloup, kašnu, sochu sv. Jana Nepomuckého a sochu T. G. Masaryka z roku 1930. K městskému opevnění patří dominanta Jevíčka, městská hranolová věž. Původně gotická byla postavena jako součást opevnění po roce 1368. Do nynější podoby s renesanční cibulovitou bání, hodinami se vzácným cimbálem a do výšky 50 m byla dostavěna v roce 1593. Teprve roku 1709 byly do ní zavěšeny zvony, z nichž se dochoval jen největší zvon, vážící 1680 kg. Věž je přístupná veřejnosti a poskytuje daleké výhledv do kraje Malé Hané. Naproti městské věži se nachází bývalý augustiniánský klášter, založený roku 1370. Nad vchodem do kláštera visí kamenný erb města Jevíčka s letopočtem 1593. Klášter byl Josefem II. roku 1784 zrušen, dnes slouží jako městské muzeum a obřadní síň. Mezi další památky patří původně klášterní, později farní kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený v letech 1762 - 1766. Zajímavý barokní interiér doplňuje několik vzácných soch, obrazů a varhany. Pohnutý osud měla původní židovská synagoga, dnes budova církve Husitské. Byla postavena na konci 18. století z materiálu zbořeného farního kostela. Židovské obyvatelstvo tak nahradilo synagogu dřevěnou, která shořela při velkém požáru města roku 1747. Pořádají se zde koncerty a výstavy. Mezi dominanty Jevíčka patří zámeček postavený roku 1559 jako tvrz. Z původního vzhledu se dochovala pouze věž. Koncem 18. století byl přestavěn do nynější podoby. Zámeček byl rekonstruován za podpory finančních prostředků Evropské unie a město tak získalo reprezentační sály, knihovnu, informační centrum a prostor pro základní uměleckou školu. Zajímavé památky města lze procházet vyznačeným městským okruhem s 8 zastávkami. Trasa návštěvníka seznámuje s historií a osobnostmi Jevíčka. V Jevíčku se narodila řada osobností, Mikuláš z Jevíčka, profesor Lékařské fakulty Karlovy univerzity Arnold Spina nebo akademická malířka Květoslava Jadrníčková. Od Jevíčka asi 2,5 km západně se nachází gotický kostelík sv. Bartoloměje s malým hřbitůvkem. V jeho blízkosti se nalézá střepový materiál z dávné vsi Ursedel, která zanikla již ve třináctém století. Jevíčko je známé i odborným léčebným ústavem. Léčebna v Jevíčku je obklopena krásným přírodním prostředím. Turistická stezka k Velkým Opatovicím prochází kolem Napoleonského památníku, přes vyhlídkový Červený vrch, místy tragické letecké havárie z roku 1949 k vodní nádrži Smolná s možností koupání. Na zámku ve Velkých Opatovicích se nachází ojedinělé kartografické muzeum. Opačným směrem od Jevíčka leží Jaroměřice s barokním poutním místem zvaným Kalvárie.

Jevíčko a jeho tradičně pořádané akce - festival dechových hudeb, setkání mažoretek a cyklistické závody. Po celou letní sezónu nabízí sportovní vyžití areál Na Žlíbkách, k dispozici jsou hřiště na míčové hry, tenis a koupaliště. Přijeďte a využijte zdejší pohostinnosti, s nabídkou ubytování a stravování přicházejí moderně zrekonstruované hotely, penziony a ubytování v soukromí. Velkým lákadlem je i řada turisticky atraktivních míst v okolí. Zámek, muzeum a další památky v Moravské Třebové, věnné město Polička, řada památek ve Svitavách, minimuzeum tradičních řemesel v Bystrém, hrady Svojanov a Bouzov, zřícenina hradu Cimburk nad obcí Trnávka ad. Nejznámnější technickou památkou turistické oblasti Českomoravské pomezí je úzkorozchodná železnice v Mladějově na Moravě, která se dříve používala k dopravě vytěženého lupku do šamotového závodu. Dnes zde provozuje Muzeum průmyslových železnic jízdu historickým vláčkem. První říjnovou sobotu se koná v sousedních Biskupicích velmi oblíbený festival slivovice, Biskupické kaléšek. V nabídce je vždy ochutnávka různých druhů slivovic z tradičních i netradičních surovin. Nedaleko Biskupic u Jevíčka se nachází zbytky zříceniny, hrad Plankenberk. Jevíčko jako součást turistické oblasti Českomoravské pomezí má co nabídnout turistům a proto se stává stále více vyhledávaným městem, regionem na výlety a dovolenou. Tip na vzdálenější turistické výlety v regionu - Orlické hory a Podorlicko, Železné hory, zámky, hrady, Králická pevnostní oblast a rozhledny.

/ podklady ochotně poskytli p. starosta a pracov. IC města Jevíčko /


Ubytování hotel Morava

Jevíčko léčebna


© Infoweb ** Jevíčko, Českomoravské pomezí **