wz

Jičín,bazén,akce město pohádky,kamera,Jičínské muzeum,hradby,Valdštejn,Jičínsko

Jičín leží necelých 50 km severozápadně od Hradce Králové, v krásném prostředí Českého ráje. Díky své poloze v půvabné krajině Jičínské pahorkatiny, je také nazýván bránou Českého ráje. Jičín jako správní, kulturně - historické a turistické centrum oblasti poskytuje i bohaté vyžití sportovní. Místním i návštěvníkům města jsou denně k dispozici tenisové kurty a sportovní areál s aquacentrem. Velkým lákadlem je krásná příroda v okolí Jičína pro turistiku a cykloturistiku. Jičín je město známé bohatou kulturní tradicí ( činnost Albrechta z Valdštejna, Galerie spisovatele Václava Čtvrtka a malíře Radka Pilaře ). Význam Jičína přesahuje nejen hranice Českého ráje, ale i Královéhradeckého kraje.

Jičín byl založen na přelomu 13. a 14. století. První známou držitelkou Jičínska by\la česká královna Guta. Jičín zůstal královským městem až do roku 1337, poté ho vlastnilo několik šlechtických rodů např. Vartenberkové, Trčkové z Lípy a rod Smiřických. Po bitvě na Bílé hoře uplatnil dědický nárok na smiřické panství vévoda Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Během panování Albrechta z Valdštejna dosáhl Jičín velkého rozmachu, dokonce v první polovině 17. století chtěl Jičín přeměnit na své sídlo. Promyšleně budovaná rezidence se stala součástí vzácné raně barokní krajinné kompozice. V době kdy v Evropě zuřila třicetiletá válka, prožívalo město intenzivní rozvoj, protože vévoda byl nejen bystrý vojevůdce, ale i politik a ekonom. Měl i právo povyšovat do šlechtického stavu a razit vlastní mince. Velkorysá stavební činnost Albrechta z Valdštejna byla zahájena přestavbou zámku, jehož původní renesanční podoba se dochovala v severovýchodní části. V průčelním křídle je Porotní sál s portréty rodu Schliků a tzv. sál protinapoleonské koalice. V roce 1813 se také na jičínském zámku sešli představitelé Rakouska, Ruska a Pruska aby jednali o společném postupu proti Napoleonovi, jehož výsledkem byla Napoleonova porážka v bitvě u Lipska v říjnu roku 1813. Dnes je Jičín městskou památkovou rezervací, ve městě i jeho okolí najdeme řadu historických památek. Valdštejnovy ambiciózní plány nebyly díky jeho násilné smrti v roce 1634 kompletně dokončeny, přesto se Jičín dodnes pyšní realizovanou koncepcí a objekty jeho italských architektů. Jičín byl budován kolem pravidelného obdélníkového náměstí se šachovnicovou sítí ulic. V minulosti bylo město chráněno hradbami se zesílenými baštami a obklopeno příkopem. Části opevnění jsou dodnes dochovány po celém obvodu historického středu města. Historické náměstí je ze všech stran lemováno podloubím. Řadě barokních domů na náměstí vévodí rozsáhlý raně barokní zámek, jehož stavbu započal kolem roku 1608 rod Smiřických. Smiřičtí ze Smiřic byli jedním z nejbohatších šlechtických rodů v Čechách. Za jejich panování došlo ke značnému rozvoji obchodu a řemesel. Po požáru značně poškozený zámek přestavěl v letech 1623-1633 Albrechta z Valdštejna na dvoupatrový palác se třemi arkádovými nádvořími, zámecký areál doplnil o konírnu, míčovnu, zbrojnici a zámeckou zahradu. Původní renesanční podoba se dochovala v severovýchodní části. V průčelním křídle je Porotní sál s portréty rodu Schliků a tzv. sál protinapoleonské koalice. V roce 1813 se také na jičínském zámku sešli představitelé Rakouska, Ruska a Pruska aby vyjednali společný postup proti Napoleonovi, jehož výsledkem byla Napoleonova porážka v bitvě u Lipska v říjnu roku 1813. V zámku sídlí Regionální muzeum a galerie, kde je kromě části věnované historii Jičína a valdštejnské době také expozice o prusko-rakouské válce v roce 1866 a o bitvě u Jičína. Návštěvníci se o historii Jičína seznámí formou hry. V objektu se také nálézá Městské informační centrum. Zámek je propojen barokní chodbou s oratoří sousedního kostela sv. Jakuba Většího z roku 1627. Novoklasicistní průčelí kostela bylo dokončeno až v roce 1867. V kostele na půdorysu řeckého kříže stojí mj. za pozornost obrazy I. Raaba a J. Kramolína. Dominantou siluety města je renesančí Valdická brána, postavená v 16. století a v roce 1768 zvýšena o jedno patro. Vrcholek věže s ochozem a jehlanovou střechou pochází z roku 1840. Ochoz poskytuje při dobré viditelnosti výhled až na Krkonoše a Ještěd. Pokud se vydáme od Valdické brány po červené turistické značce Havlíčkovou ulicí dorazíme na okraj lipové aleje. Alej dlouhá necelé dva kilometry je jedním z nejzachovalejších prvků Valdštejnovy raně barokní komponované krajiny. Na konci aleje vejdeme do parku zvaný Libosad s Valdštejskou lodžií z roku 1634.

Jičin a okolí je ideálním místem pro letní turistiku a rodinnou dovolenou. Zatímco milovníci historie hledají stopy Valdštejna, děti přicházejí do Jičína za loupežníkem Rumcajsem, Mankou a Cipískem. Pohádkové postavy baví děti nejen v celé Evropě, díky spisovateli Václavu Čtvrtkovi. V době 1. světové války žil u dědečka v Jičíně a tento pobyt ovlivnil jeho pozdější literární tvorbu. V Jičíně můžeme navštívit Rumcajsovu ševcovnu kde se setkáme nejen s pohádkovými postavami, ale začíná zde i Rumcajsova stezka vedoucí na zříceninu Brada, kolem Prachovských skal až do Mladějova. Děti jistě zaujme i interaktivní galerie Rumcajsův svět malíře a ilustrátora Radka Pilaře. Pro děti také každoročně v září probíhá festival Jičín - město pohádky. Jičín se také profiluje jako Valdštejnovo město, s tím souvisí i řada kulturních a společenských akcí, z nichž nejznámější jsou Valdštejnské slavnosti, které se střídavě konají v Jičíně a Frýdlantě. Jičínskem je vyznačena hustá síť turistických stezek a cyklotras. Zajímavými výlety do okolí jsou Prachovské skály, celá oblast Podkrkonoší, města Hořice, Nová Paka, Lázně Bělohrad, Miletín, Ostroměř, Dvúr Králové nad Labem a Jilemnice. Jičín leží na samém okraji chráněné krajinné oblasti a mikroregionu Český ráj. Autovýlety do ostatních koutů regionu a sousedního příhraničí Polska.

/ podklady, foto, autor archív MěÚ Jičín /


Festival Jičín - město pohádky


© Infoweb ** Jičín, Český ráj, Podkrkonoší **