wz

Kunvald jednota bratrská, Domek Na sboru Kunvald, Komenský, Bratrská lípa

Kunvald je rozlehlá, několik kilometrů dlouhá obec, rozkládající se po obou stranách údolí Horského potoka pramenícího v Žamberských lesích mezi Zadním a Předním vrchem. V dolní části obce pod vrchem Krejsův kopec se vlévá do říčky Rokytenky. Rokytenka tvoří v rovinatější jihozápadní části obce Kunvald hranici s Pěčínem a Kameničnou. Naopak v hornatější severní části, pokryté převážně lesy probíhá hranice s CHKO Orlické hory. Cestou směrem na Bartošovice v Orlických horách v místech zvaných Zmrzlík lze za příznivých podmínek spatřit horský masív Králického Sněžníku, Bukovou horu a Suchý vrch. Opačným směrem vrch Zakletý nad horským střediskem Říčky v Orlických horách. V blízkosti Kunvaldu prochází známá Jiráskova cesta.

Kunvald odhaduje své založení někdy ve druhé polovině 13. stol., první písemná zmínka je však až z roku 1363. Přes Kunvald procházela poměrně důležitá cesta z hradů Potštejn, Litice a Žampach do Kladska a Slezka. Kunvald je historicky významný především tím, že zde roku 1457 byla založena církev pokračovatelů husitské reformace - jednota bratrská. V domku Na sboru je zřízena veřejnosti přístupná pamětní síň J. A. Komenského. Roku 1547 čeští bratři, když byli nuceni opustit pro víru svou zem, zasadili tzv. Bratrskou lípu u čp. 77. Její výška dosahuje 32 m a obvod dvou srostlých kmenů měří 840 cm. Stáří lípy malolisté je odhadováno na více jak 450 let. V pomyslném středu obce stojí renesanční kostel sv. Jiří z počátku 17. stol., později barokně přestavěný. Přední část s věží byla připojena až v roce 1831. Uvnitř si lze prohlédnout velmi cennou vnitřní výzdobu. Krásnou ukázkou lidové architektury je pár dochovaných roubených chalup. Technickou památkou obce je několik mlýnů. Ke Kunvaldu přináleží i osady, mezi něž patří Kunačice, Zaječiny, Bubnov a dále ještě pár odloučených částí jako jsou Zadní důl, Přední důl, Záhory a Končiny. V lesích mezi Kunačicemi a Zaječinami se nachází několik vydatných zdrojů pitné vody, které zásobují nejen Kunvald, ale i Žamberk a další obce. Část údolí Záhorského potoka je od r. 1987 přírodní památkou s výskytem chráněných rostlin a ohrožených druhů fauny. V posledních letech byl v oblasti hor a Podorlicka zaznamenám zvýšený počet stavu vysoké zvěře. Velmi oblíbeným cílem rekreantů je romantická přírodní rezervace Zemská brána. Na prohlídku své expozice v Rokytnici v Orlických horách vás zve Sýpka - Muzeum Orlických hor. Moderní expozice poutavě seznamuje s krásami Orlických hor a řemesly našich předků. K dispozici je audiovizuální zařízení a prohlídka je vedena v českém, polském, německém a anglickém jazyce. Do muzea je bezbariérový přístup, parkování v blízkosti muzea. Turistická oblast Orlické hory je protkána hustou sítí cest a nepřeberným množstvím církevních památek ( např. poutní místo kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. ) Do dávného středověku se lze přenést návštěvou skanzenu ( archeologické muzeun v přírodě ) Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou. Nedaleko od Rokytnice se nachází Vamberk známý tradicí paličkované krajky a Javornice s památníkem malíře a grafika Vojtěcha Sedláčka. Dalšími zajímavostmí v okolí Kunvaldu jsou obranný systém pevnosti Hanička, rozhledna Anenský vrch a Kunštátská kaple. Tvrz Hanička je jedna z největších a nejvýznamějších pevností obranné linie vybudované na sklonku 30. let minulého století na tehdejší česko-německé hranici. Vlivem předválečných událostí a mnichovské dohody z roku 1938 nebyla využita. Vlastní tvrz tvoří šest bojových objektů vzájemně propojených podzemními chodbami o délce 1,5 km. Tvrz měla zajistit plánované posádce něco přes 400 mužů přežití v obklíčení několik měsíců.

Kunvald prochází několik značených cyklotras, turistických a naučných stezek např. Žamberk - Kunvald s osmi informačními zastávkami. Velmi zajímavý je i okruh Kunvaldem po stopách jednoty bratrské. V obci je poskytováno několik ubytování v soukromí, další možnosti sportovního a společenského vyžití jsou v Žamberku, Rokytnici v Orl. horách a na nedaleké údolní přehradě Pastviny Zajímavými výlety do blízkého, vzdálenějšího okolí jsou Letohrad, Deštné v Orlických horách, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Ratibořice - Babiččino údolí, hrady a zámky, Adršpašsko-teplické skály, Broumovsko, opevnění a pevnosti, Kladské pomezí. Tipy na autovýlety do lázeňského příhraničí Polska.

Historie jednoty bratrské, domek Na sboru


Ubytování wellness hotel Rokytenka


© Infoweb ** Kunvald, jednota bratrská, Orlické hory **