wz

Lanškroun lyžování, ubytování, Lanškroun muzeum, Lanškrounsko kopa, Lázek

Lanškroun leží v Lanškrounské kotlině pod jižnými výběžky Orlických hor. Celé území Lanškrounska se nalézá na hlavním evropském rozvodí ve východní části Pardubického kraje. Okolí městské památkové zóny Lanškrouna je krásná kopcovitá krajina při historické hranici Čech, Moravy a Slezska na rozhraní Orlických hor, Zábřežské vrchoviny a Svitavské pahorkatiny. Zajímavou polohou v podhůří Orlických hor a Zábřežské vrchoviny, dobrou dopravní dostupností se Lanškroun s nabídkou ubytování v hotelu, penzionu a turistického ubytování stává častým cílem turistů v oblasti Orlických hor a Podorlicka.

Lanškroun založený ve druhé polovině 13. století byl v historii hlavním ekonomickým centrem lanšperského panství. Jeho tehdejší jméno Landeskrone ( v překladu Zemská koruna ) význam sídla ještě zvýraznilo. První písemné doklady o Lanškrouně byly zaznamenány v listině Vratislava Pernštejna z roku 1285. Roku 1304 byl Lanškroun podřízen Zbraslavskému klášteru, později kolem roku 1358 se stal součástí litomyšlského panství. V roce 1371 Petr Jelito, litomyšlský biskup a rodák z Dolního Třešňovce u Lanškrouna, založil ve městě augustiniánský klášter, později přestavěný na renesanční zámek. Zámek v renesančním slohu stojí se zbytky konventu kláštera a kostelem sv. Václava na náměstí Aloise Jiráska. Celý areál je dnes městským kulturním centrem včetně městského muzea se stoletou tradicí. Expozice muzea je zaměřena na historii města a jeho slavné rodáky. Připomeneme si zde mimo jiné kromě biskupa Petra Jelita, kazatele českobratrského sboru Michaela Weisse i populárního hokejového brankáře Bóžu Modrého. Nejvýznamějším lanškrounským rodákem je fyzik, matematik, astronom, lékař, rektor Karlovy univerzity, zakladatel spektroskopie Jan Marek Marci. Střed města má pravidelný půdorys, čtvercovému náměstí J. M. Marků dominuje renesanční radnice z let 1581 - 1582. Budova byla původně bez věže s dvojí sedlovou střechou, vnější zdi byly omítnuty vápennou maltou a vyzdobeny sgrafity. Za třicetileté války byla radnice značně poškozena, při její opravě roku 1660 byly na věž umístěny hodiny a odbíjecí zařízení. Na počátku 16. století město spravoval rod Pernštejnů a za jejich vlády získal Lanškroun řadu významných privilégií ( tržní právo, právo várečné ad. ). V době třicetileté války bylo město značně poničeno švédskými i císařskými vojsky. Po válce do Lanškrouna přicházeli němečtí osadníci, kteří si zde prosadili vlastní správu. Od roku 1683 je městská kniha, založená roku 1487, psána německy. Postupem času dochází k hospodářskému a kulturnímu rozmachu města. Na přelomu 17. a 18. století byla dokončena stavba knížecího pivovaru a o něco později byly založeny první továrny v Lanškrouně. K hospodářskému rozvoji města velkou měrou přispěla i stavba přípojné železniční tratě Lanškroun - Rudoltice v Čechách, dokončená v roce 1885. V polovině 19. století se stal Lanškroun sídlem okresního hejtmanství a soudu, do roku 1960 zůstal okresním městem. Nyní je správním a kulturním centrem mikroregionu Lanškrounsko. Z dalších památek v Lanškrouně jistě upoutá i roubený hostinec Krčma ze 17. století, architektonicky zajímavý dům Piano a empírový kostel sv. Maří Magdalény. Turistické značení vás zavede i do blízkého okolí. Na návrší mezi Lanškrounem a Rudolticemi stojí torzo barokní zámecké architektury Zámeček u Rudoltic. Nejvyšším vrcholem Zábřežské vrchoviny je Lázek ( 714 m n. m. ). Roku 1912 zde byla postavena dřevěná rozhledna, přestavěná v roce 1933 na turistickou Reichlovu chatu, rozhlednu s výletním hostincem. Nabízí široké výhledy na Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky a do oblasti Hané. V okolí Lázku se nalézá přírodní rezervace Selský les, Selský potok, V dole a přírodní park v údolí potoka Březná. V blízkosti Lanškrouna se nachází i poutní místo Mariánská hora, roku 1864 zde byla na místě údajného zázraku postavena kaplička a roku 1875 nad ní vystavěli kostel. V roce 1886 přibylo 14 zastavení křížové cesty s alejí lip.

Lanškroun je svou členitostí okolí ideálním místem pro rekreaci a sport. Rekreační areál, přírodní koupaliště Dlouhý rybník poskytuje široké možnosti ubytování, provozování vodních sportů a rybaření. Na rekreační areál přímo navazuje NS Lanškrounské rybníky a vyhlídková věž Kypuše-Hláska. Na Bukové hoře pramení řeka Moravská Sázava, podél níž vede naučná stezka v délce 6 km s mnoha odpočinkovými místy. Cykloturisté mohou na Lanškrounsku projet až 100 km značených cyklotras. V zimě nabízí své služby v Lanškrouně skiareál se sjezdovkou v Kypuši, pro náročnější lyžaře blízké Čenkovice se sjezdovkami a běžeckou stopou. Dnešní Lanškroun je rychle se rozvíjející moderní město elektroniky a strojírenství, ale i kultury, středních škol a moderních sportovišť. Můžete navštívit sportovní halu, zimní stadion, krytý plavecký bazén při ZŠ, bowling centrum, fitness studio, tenisové a volejbalové kurty. Tradicí se již stal každoročně na konci léta dálkový pochod Lanškrounská kopa. Z kulturních akcí je třeba vzpomenout festival dechových hudeb Pravečkův Lanškroun a v nedaleké Dolní Čermné mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti. Ubytování v Lanškrouně poskytují hotely, penziony a několik ubytování v soukromí. Bohatou kulturní tradicí a řadou historických památek je Lanškroun vhodným východiskem pro hlubší poznání krás a historie Podorlicka a Orlických hor. Lanškroun nabízí kromě uvedených památek a vycházek do nádherné přírody, také hustou síť cyklotras a turistických stezek. Tipy na zajímavé výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí jsou Králický Sněžník, Českomoravské pomezí. Dobrým tipem pro turisty jsou nepříliš vzdálená historická města Česká Třebová, Letohrad, Litomyšl, Jablonné nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Moravská Třebová a Králíky. Dále rozhledna Suchý vrch, pevnost Bouda, zámky a hrady, muzea a autovýlety do příhraničí Polska.

/ podklady s laskavostí MÚ, část foto: fy Jiřina Straková, Lanškroun /


Orlické hory a Podorlicko.


© Infoweb ** Lanškroun, Lanškrounsko, Orlické hory, Českomoravské pomezí **