wz

Letohrad zámek,ubytování Letohrad muzeum J. Cimrmana,festival,lyžování

Letohrad leží v Žamberecké pahorkatině v podhůří Orlických hor. Letohrad se rozprostírá po obou březích řeky Tiché Orlice a patří k nejpůvabějším městům Podorlicka. V roce 1950 se sloučilo město Kyšperk ( původní název ) s okolními obcemi Kunčice, Orlice a Rotnek ( nyní Červená ) a přijalo název Letohrad, pod kterým je známo dodnes. V bezprostředním okolí města Letohrad najdete čistou nepoškozenou přírodu. Polohou v podhůří Orlických hor, dopravní dostupností se Letohrad s nabídkou ubytování v hotelu, penzionu, soukromí, chalupě, chatě a turistického ubytování stává častým cílem turistů. V zimě jsou v okolí Letohradu velmi vhodné terény k lyžování, náročnější lyžaři mohou vyrazit skibusy na Orlické hory do skiareálu Říčky v Orlických horách. Kromě vycházek do přírody, bohatého kulturního a sportovního vyžití, nacházíte v Letohradě i stopy dlouhé historie.

Letohrad jehož předchůdcem byl hrad Geiersberg ( Supí hora ), který stával na návrší Hradisko. Z něho se dochovaly jen zbytky valů a příkopů. Kámen byl použit na stavbu kaple sv. Jana Nepomuckého na protějším kopci. Hrad se připomíná podle Zbraslavské kroniky poprvé roku 1308, kdy jeho majitelem byl Jeniš z Kyšperka, jenž plenil sousední lanšperské panství. Koncem 14. století získali hrad Žampachové z Potštejna. Za nich v 15. století vzniklo severně od hradu městečko, připomínané poprvé v roce 1514. Tehdy bylo zřejmě dřevěné a nemělo ani kostel. Teprve v polovině 16. století si zde Žampachové postavili tvrz, základ dnešního zámku. V roce 1574 koupili kyšperské panství Valdštejnové, kteří zde vládli do roku 1601. Majitelé Kyšperka se potom rychle střídali. Největšího rozmachu Kyšperk zaznamenal v 17. století. Hrabě Hynek Jetřich Vitanovský z Vlčkovic nechal v letech 1680 - 1685 na místě původní tvrze postavit barokní dvoupatrový zámek a v jeho sousedství založil barokní kostel sv. Václava. Ten je vyzdoben překrásnými štuky ( na ojedinělé výzdobě pracoval italský mistr Giovanni Maderna ). Založil 6 řemeslnických cechů, zrušil robotu, založil špitál pro chudé a staré lidi. Mezi další majitele panství patřili například Kolowraté, Harrachové a Bredové. Rodina Bredů, která vládla kyšperskému panství v 18. století, proslula svou bezohledností k poddaným. Zanechala ve městě nad levým břehem Lukavského potoka tzv. Nový dvůr. Jeho brána je dosud zdobena erbem Bredů. Právě v tomto dvoře zemřel roku 1847 František Vladislav Hek, který tam žil u své dcery. Tuto skutečnost připomíná pomníček v zahradě kostela sv. Václava u zvonice. Bredové také nechali vystavět poutní barokní kapli sv. Jana Nepomuckého na tzv. Kopečku. Nynější oblíbené " Kopečkové poutě " mají tradici právě v této kapli, kam přicházeli poutníci. Jedním z majitelů, kteří významně přispěli k vzhledu města byl hrabě Marcolini Ferreti. Založil v Kyšperku přírodně krajinářský park, který byl v duchu romantismu obohacen o umělou jeskyni s vyhlídkou a altánek. Hrabě Marcolini také vešel ve známost díky tomu, že do města nechal přivézt originální Napoleonovy saně, které jsou dodnes vystaveny v Letohradě v městském muzeu. Důležitým mezníkem v historii města bylo postavení dráhy v roce 1874, kdy se Kyšperk stal důležitou železniční křižovatkou.

V Letohradě v městském muzeu, rodném domku Petra Jilemnického se lze seznámit také s historií města, sirkařství a expozicí lidových krojů. V Letohradě stojí za pozornost i opravený zámek. Od roku 2002 je neustále rozšiřována stálá zámecká expozice původního mobiliáře, obrazová galerie malířů Umlaufových, Alfonse Muchy, zajímavostí je funkční polyfon. Ve výše vzpomínaném Novém dvoře je po rekonstrukci otevřeno soukromé muzeum řemesel. Ve třech patrech bývalé sýpky jsou kompletně zpracovány historické řemeslné dílny. Historické podlouhlé Václavské náměstí zdobí dvě dochované podloubí. Naleznete zde i zámek, muzeum, uprostřed náměstí morový sloup a kostel sv. Václava. Kostel ve stylu italského baroka, nejkrásnější stavitelská památka ve městě, byl původně zámeckou kaplí. Jeho monumentální štít je výraznou dominantou náměstí. Na paměť pobytu českého velikána Járy Cimrmana v Letohradě byl na zámecké terase odhalen pomník a za velké slávy otevřeno muzeum Cimrmana. Procházkou zámeckým parkem se dostanete na Kopeček ke kapli sv. Jana Nepomuckého. Odměnou za výstup je krásný výhled do okolí. Severním směrem od města se nachází přírodní rezervace Letohradská bažantnice. Každoročně se v Letohradě pořádá Mezinárodní hudební festival, závody v biatlonu na kolečkových lyžích, Kaskády výtvarného umění a v květnu velmi oblíbená Kopečková pouť. Ubytování a stravování poskytuje hotel, několik restaurací, penziony a několik ubytování v soukromí. Bohatou kulturně historickou tradicí a řadou památek je Letohrad vhodným východiskem pro poznávání krás a historie Podorlicka a Orlických hor. Na prohlídku své expozice v Rokytnici v Orlických horách vás zve Sýpka - muzeum Orlických hor. Moderní expozice poutavě seznamuje s krásami Orlických hor a řemesly našich předků. K dispozici je audiovizuální zařízení a prohlídka je vedena v českém, polském, německém a anglickém jazyce. Turistická oblast Orlické hory je protkána nepřeberným množstvím církevních památek, např. poutní místo kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Do dávného středověku se lze přenést návštěvou skanzenu ( přírodní archeologické muzeun ) Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou. Navštívit lze Vamberk známý tradicí paličkované krajky a Javornici u Rychnova n. Kn. s památníkem malíře a grafika Vojtěcha Sedláčka. Letohrad nabízí kromě uvedených památek a vycházek do nádherné přírody, také síť turistických stezek, cyklotras a bruslařskou dráhu. Další tipy na zajímavé výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí jsou pevnost Bouda, pevnost Hanička, přehrada Pastviny, PR Zemská brána, Králický Sněžník, Českomoravské pomezí, Babiččino údolí, Adršpašsko-teplické skály v sousedním Kladském pomezí, dále rozhledny a autovýlety do lázeňského příhraničí Polska ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady ochotně poskytli pracovníci MÚ a IC Letohrad /


Ubytování hotel Na zámku

Mezinárodní hudební festival - IC Letohrad


© Infoweb ** Letohrad, Orlické hory a Podorlicko **