Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Liberk-Hláska-Rampuše-Bělá-Prorubky-Uhřínov, obec Liberk dřevěný kostel

Liberk, malebná podhorská obec ( 455 m n. m. ) leží asi 6 km severovýchodně od Rychnova nad Kněžnou. Liberk jehož původní název se často měnil má rekreační charakter, ideální výchozí bod v oblasti Orlické hory pro turistiku, cyklotrasy, lyžování a ubytování. Do katastru obce Liberk patří pět bývalých samostatných obcí Liberk, Rampuše, Hláska, Bělá, Prorubky a Uhřínov včetně zaniklých osad Benátky, Malý Uhřínov, Pádolí, Buková, Stará Huť a Kamenec. Obec Liberk tvoří smíšená zástavba trvalých a rekreačních objektů, přičemž převahu v ubytování mají rekreační chalupy a chaty.

Liberk býval kdysi městečkem, jež vzniklo jako podhradí mocného gotického hradu Rychemberk. Hrad na výšině nad liberským potokem byl založen na počátku 14. století. Hrad byl několikrát obléhán a poničen, nakonec roku 1458 dobyt a značně pobořen. Později bylo hradní zdivo postupně rozebráno jako stavební materiál. Částečné zbytky valů, příkopů a místy zdiva se však dochovaly. Místo kde hrad stával je tak dodnes dobře patrné. V někdejším předhradí, dnešní návsi obce, stojí vzácná památka lidového stavitelství, dřevěný kostel sv. Petra a Pavla. Původně středověký kostel zbořený spolu s hradem byl nahrazen v letech 1691 - 1692 roubenou stavbou. Technicky a umělecky vzácnou památku doplňuje dřevěná stupňovitá zvonice a roubená fara. Takových kostelíků je v Čechách jen velmi málo. Cenná památka lidové architektury má sedlovou střechu, barokní interiér s kazetovými stropy a na dřevě malované obrazy. Pro dřevěný kostel v Liberku vytvořil řezbář a sochař Filip Jakub Prokop dřevěné sochy českých patronů sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Dále vyzdobil spodní část hlavního oltáře a varhany a v obci stojí jeho tři pískovcové sochy a několik křížů v okolí. F. J. Prokop se narodil roku 1740 právě v Liberku a později se proslavil za vlády Marie Terezie jako sochař u císařského dvora ve Vídni. Slavného rodáka si v Liberku připomínají pamětní deskou na místní mateřské škole. V Podorlicku lze nalézt jeho díla ještě v Dobrém u Dobrušky, Nebeské Rybné a v kostele sv. Vavřince v Uhřínově. Uhřínov se rozkládá v těsném podhůří Orlických hor s nadmořskou výškou 645 m n. m. Kromě barokního kostela sv. Vavřince z let 1752 - 1754, který měl podobně jako v Liberku svého gotického předchůdce si lze v Uhřínově prohlédnout středisko experimentální archeologie. V roce 1993 bylo založeno občanské sdružení se zvláštním názvem Villa Nova. Cílem sdružení bylo vybudovat středověký skanzen. Skanzen je stavěn za použití replik středověkých nástrojů a středověkých materiálů. Vznikly tak již dva domy ( polozemnice ze 13. a 14. století ), hrnčířská pec, chlebová pec, kovárna a další. Do projektu bývají zapojeni i zahraniční dobrovolníci. Skanzen je celoročně volně přístupný veřejnosti, v letní sezóně s průvodcem. Školám nabízí Občanské sdružení Villa Nova program pro jednodenní až dvoudenní exkurze. Nedaleko Liberka ve svažitém terénu leží ves Hláska. Z jejího názvu lze vytušit, že ve středověku v těchto místech asi bývalo strážní stanoviště gotického hradu Rychmburk. Z Hlásky není daleko do bývalé samostatné obce Bělá. První písemná zmínka o Bělé pochází z roku 1406. Dominantou je barokní kostel sv. Jana Nepomuckého s hranolovou dřevěnou zvonicí. Kostel budovaný v letech 1734 - 1736, později v roce 1771 upravený, stojí na místě původní kaple z roku 1691. Je škoda, že v poslední době není na jeho opravu dostatek finančních prostředků. Z osobností Bělé je známý František Schmoranz, architekt a restaurátor. Od Liberka 2 km východně leží mezi dvěma souběžnýmí údolími, údolím liberského potoka a údolím Kněžné, ves Prorubky. První písemná zmínka o Prorubkách, tehdy Proroubkách, později Prorubech je ze začátku 16. století. Významou dominantou viditelnou z dalekého okolí je nově opravená kaple Panny Marie. Pro další rozvoj vesnice byla velmi důležitá v roce 1929 stavba silnice z Rychnova do Kačerova. Severovýchodně 2,5 km od Liberka v mírném svahu nad údolím potoka se nachází ves Rampuše. První zmímky o malebné vísce s názvem Rampuše pochází z roku 1544. Převážná část udržovaných horských roubených chalup je využívána k rekreačním účelům. Pozornost návštěvníka upoutají opravené kapličky z 18. a 19. století a soška služebné Kristýny ( Rampušandy, Rampepurdy ) z knihy Karla Poláčka Bylo nás pět. Na kopci nad Rampuší je vyhlídkové místo, kde lze spatřit panorama hřebenu Orlických hor jako na dlani. V horní části Rampuše prochází horská silnice s malým provozem spojující vesnice Hláska, Kunčina Ves a Kačerov s nedalekým centrem turistického mikroregionu Rychnovsko, městem Rychnov nad Kněžnou s mnoha turistickými zajímavostmi.

Liberk, Hláska, Rampuše, Bělá, Prorubky a Uhřínov leží ve střední části podhůří hor a jsou ideálním výchozím místem pro turistiku v horách a Podorlicku. Na prohlídku své expozice v Rokytnici v Orlických horách vás zve Sýpka - Muzeum Orlických hor. Moderní expozice poutavě seznamuje s krásami Orlických hor a řemesly našich předků. K dispozici je audiovizuální zařízení a prohlídka je vedena v českém, polském, německém a anglickém jazyce. Do muzea je bezbariérový přístup, parkování v blízkosti muzea. Turistická oblast Orlické hory je protkána hustou sítí cest a nepřeberným množstvím církevních památek ( např. poutní místo kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Nedaleko od Liberka se nachází Javornice s památníkem malíře a grafika Vojtěcha Sedláčka a Vamberk známý tradicí paličkované krajky. V zimě lze kromě okolních terénů vhodných pro běžky a turistiku využít nedaleký ski areál Skicentrum Zdobnice. Pro zimní sporty jsou zde k dispozici lyžařské vleky, půjčovna lyžařské výzbroje, snowboardů a lyžařská škola. Terén sjezdových tratí je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé lyžaře a snowboard. Pro velmi náročné sjezdaře se nachází pár km od Zdobnice skiareál Zakletý Říčky v Orlických horách a opačným směrem ski areál Deštné v Orlických horách. V létě nabízí region Orlické hory pro turistiku hustou síť značených cyklotras a pěších turistických stezek propojených až na hřebeny Orlických hor. Dobrým tipem na výlety při pobytu v okolí vesnic Liberk, Rampuše, Hláska, Prorubky, Bělá a Uhřínov jsou dvě souběžná údolí. Romantické údolí liberského potoka mezi Liberkem a Kačerovem, často lemované skalními výtvory, v případě vlhkého počasí bývá místy mírně podmáčené. Druhým tipem je malebné zalesněné údolí říčky Kněžné mezi Lukavicí a Polankou ( část Uhřínova ). Malebností přírody a romantikou láká u Rychnova k procházkám příměstská oblast s koupalištěm les Včelný a Ivanské jezero. Velmi oblíbenou atrakcí v Prorubkách bývá v červenci Prorubská lávka. V souladu s otevírací dobou obecního úřadu je přístupná v Liberku pamětní síň obce. Zajímavými výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí jsou pevnost Hanička, zámek, muzea Rychnov n. K., Rokytnice v Orl. horách, zámky na Divoké Orlici, Žamberk, Letohrad, Nové Město n. M., Náchod, Babiččino údolí, Adršpašsko-teplické skály a autovýlety do příhraničí Polska ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady ochotně poskytla býv. p. starostka obce /


Skanzen středověku Villa Nova Uhřínov pod Deštnou


© Infoweb ** Liberk, Uhřínov, Hláska, Rampuše, Bělá, Prorubky, Orlické hory **