wz

Litomyšl zámek, cyklotrasy, litomyšlský zámek UNESCO, Smetanova Litomyšl

Litomyšl leží v centrální části Pardubického kraje v rovinaté Loučenské tabuli, zasahuje sem také Svitavská pahorkatina. Litomyšl se nachází na horním toku řeky Loučné v nadmořské výšce 320 - 370 m n. m. Ze směrů od České Třebové a Poličky je Litomyšl obklopena nevysokými pahorkatinami a hřbety dosahujících výšky kolem 600 metrů nad mořem. Kulturním a historickým centrem oblasti Litomyšlska je městská památková rezervace Litomyšl.

Litomyšl jehož první písemná zmínka v Kosmově kronice, kdy zde stával jeden ze strážních hradů knížete Slavníka, pochází z roku 981. Osídlení na území dnešní Litomyšle vznikalo podél obchodní cesty, později zvané Trstenická stezka, která nedaleko dnešních Svitav překračovala zemskou hranici a spojovala Čechy s Moravou. Koncem 11. století kníže Břetislav II. na místě slavníkovského hradiště založil buď kostel nebo benediktinský řádový dům. V polovině 12. století sem olomoucký biskup Zdík přivedl řád premonstrátů, jejichž klášter stál v místech dnešního zámku. Jeho součástí byl i kostel sv. Klimenta, dříve dlouho považovaný za nejstarší kostel v Čechách. V roce 1344 současně se vznikem pražského arcibiskupství bylo v Litomyšli zřízeno biskupství. Do českých dějin se významně zapsali především dva držitelé litomyšlského biskupského stolce. Prvním z nich byl Jan II. ze Středy, muž s velkým kulurním rozhledem, kancléř Karla IV. a přítel italského básníka Petrarky. Do Litomyšle přivedl roku 1356 augustiniány, z jejichž klášterního kostela se stal dnešní probošťský chrám. Druhým je biskup Jan IV. Železný, který byl znám zejména jako Husův hlavní žalobce na kostnickém koncilu. Následná husitská tažení se nevyhnula ani Litomyšli. Město se vzdalo dobrovolně, ale o čtyři roky později jej zabralo radikálnější husitské křídlo a bojovalo se i o hradní návrší. Tehdejší biskup Aleš z Březí uprchl a biskupství zaniklo. Litomyšl se dostala do správy husitských hejtmanů. Když se poslední z nich, Vilém Kostka z Postupic, přidal po bitvě u Lipan k Zikmundovi, získal od něho Litomyšl s celým panstvím do dědičného vlastnictví. Za vlády Kostků z Postupic se Litomyšl stala důležitým centrem Jednoty bratrské, sídlil zde její biskup, archiv a od roku 1503 zde fungovala také její tiskárna. V roce 1547 bylo město Bohušovi Kostkovi z Postupic kvůli jeho účasti v boji proti králi Ferdinandovi I. zkonfiskováno. Brzy na to museli členové Jednoty bratrské opustit zemi. V roce 1567 se pánem litomyšlského panství, tehdy jednoho z největších v zemi, stává Vratislav z Pernštejna, který zde o rok později nechal stavět renesanční zámek. Sídlo Kostků, vzniklé úpravou biskupských budov a zničené požárem, bylo zpustlé a zámek byl v podstatě novostavbou. Stal se jednou z nejkrásnějších renesančních staveb nejen na našem území, mimo jiné i díky překrásné sgrafitové výzdobě. Poslední členka pernštejnského rodu Frebonie z Pernštejna povolala roku 1640 do Litomyšle, pustošené událostmi třicetileté války, řád piaristů. Po skončení třicetileté války dostal Litomyšl od Habsburků štýrský hraběcí rod Trautmansdorfů. V roce 1714 byla podle plánů G. B. Alliprandiho zahájena stavba piaristického chrámu a nové školy (dnešní muzeum). Roku 1758 se Litomyšl dostala do rukou Valdštejnů – Vartemberků. Požár z roku 1775 byl impulsem k velkým stavebním úpravám na zámku i v jeho okolí. Tehdy na zámku vzniklo malé rokokové divadlo. Roku 1855 koupila v dražbě zadlužené panství rodina Thurn – Taxisů. To se po změnách vynucených rokem 1848 stalo základem nového okresu, jehož správním centem byla Litomyšl. V druhé polovině 19. století se kulturní život opíral o spolkovou činnost obyvatel. Významně působilo mnoho osobností učitelského sboru místního gymnázia, které od roku 1873 přešlo pod státní správu. Zejména spisovatelé byli do Litomyšle přitahováni nejen školami, ale i známou Augustovou tiskárnou. Jako profesor gymnázia sem přijel i Alois Jirásek. V roce 1891 vzniklo městské muzeum a byla otevřena knihovna. Roku 1905 byl otevřen Smetanův dům a 1926 městská obrazárna s díly J. Mařáka i moderních umělců. Štursův pomník B. Smetany na dnešním Smetanově náměstí byl odhalen v roce 1924. Po mnichovském diktátu se Litomyšl stala pohraničním městem a během války byla zlikvidována celá židovská obec.

Litomyšl, město jehož dominantou je renesanční zámek s více než osmi tisíci originálními sgrafity. Ve 13 sálech nabízí sbírky empírového nábytku z počátku 19. století, obrazy z 18. století a sbírky míšeňského, vídeňského a berlínského porcelánu. Vzácným zážitkem je návštěva zámeckého divadélka z konce 18. století, s jedinečným souborem originálních kulis od Josefa Platznera, autora dekorací k premiéře Mozartovy opery Don Giovanni. V roce 1999 byl zámecký areál zapsán na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Litomyšl je významná také jako rodiště českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Smetanovo jméno je zde každoročně připomínáno operním festivalem. První ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl se konal v zámeckém areálu roku 1949. Od roku 1974 probíhá také festival Mladá Smetanova Litomyšl. Na téměř 500 metrů podloubím lemovaném náměstí v Litomyšli lze najít gotickou radnici a řadu renesančních a barokních domů. Další zajímavostí je unikátní muzeum s nástěnnými malbami českého umělce J. Váchala - Portmoneum. Rekonstrukce památek napomohla vzrůstu turistického ruchu. V roce 1994 zde na pozvání Václava Havla proběhlo setkání sedmi evropských prezidentů. O rok později navštívil Litomyšl španělský král. Od roku 2000 má město vysokou školu zvanou Institut restaurování a konzervačních technik, kde se během tříletého studia připravují na svou dráhu budoucí restaurátoři. Litomyšl není však pouze historická, nachází se zde i celá řada staveb moderní architektury např. městská sportovní hala a tenisová hala. Dobrým tipem pro turistiku jsou sousední historická města Vysoké Mýto, Česká Třebová, Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a oblasti Toulovcovy Maštale, Orlické hory, Podorlicko, Českomoravské pomezí a Železné hory. Tipem na zajímavé výlety do vzdálenějšího okolí je Hlinsko, Kladské pomezí, rozhledny, pevnosti, autovýlety do příhraničí Polska ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady ochotně poskytli prac. MÚ a IC Litomyšl /


Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl

Litomyšlsko


© Infoweb ** Litomyšl, Svitavsko, Českomoravské pomezí **