wz

Malé Svatoňovice muzeum bratří Čapků, lyžování Jestřebí hory Odolov opevnění

Malé Svatoňovice leží na úpatí Jestřebích hor, severovýchodně od Úpice v Podkrkonošské pahorkatině. Obce Malé Svatoňovice, Petrovice, Strážkovice a Odolov se v roce 1976 spojily a mají společný obecní úřad se sídlem v Malých Svatoňovicích. Obec se často stává východiskem pro cyklotrasy, turistiku a běžecké lyžování v oblasti Jestřebí hory. Malé Svatoňovice a okolí poskytují ideální sportovní podmínky v každém ročním období. Dokumentem bohaté sportovní tradice je i úspěšné pořádání Mistrovství Evropy v běhu do vrchu v roce 1997 a 2006. V zimě lze využít udržovaných běžeckých tras a sjezdovek na lyžování v oblasti Jestřebích hor i nedalekých Krkonoš. V blízkém okolí Malých Svatoňovic se nachází řada turisticky atraktivních míst např. Adršpašsko - teplické skály, zámek Ratibořice, hvězdárna a muzea v Úpici a Rtyni, Jiráskův Hronov, Červený Kostelec, zoo Safari Dvůr Králové n. L., Krkonoše ad.

První zmínky o obci Malé Svatoňovice pochází z roku 1709. Pod Jestřebími horami vznikala nová osada, vzdálená asi 2 km od mateřské obce Svatoňovic, od nichž byla oddělena lány polí. Říkalo se jí Studánka svatoňovická nebo Svatoňovičky. Růst osady zesílil rozvíjejícím se dolováním černého uhlí v okolí ( od konce 18. století ). Obec se stala centrem důlního podnikání, které od počátku 19. století postupně přecházelo do vlastnictví náchodské vrchnosti. Nález černého uhlí v Jestřebích horách koncem 16. století výrazně ovlivnil život a způsob obživy zdejších obyvatel až do 90. let minulého století. 400 let hornické činnosti připomínají značené naučné stezky po hornických památkách a část expozice muzea v sousední Rtyni v Podkrkonoší. Dominantou svatoňovického náměstí je barokní kostel zasvěcený Sedmi radostem Panny Marie s kamenným presbytářem. Kostel dala postavit v roce 1734 tehdejší majitelka náchodského panství Anna Marie Viktorie Piccolomini de Aragona na místě původní dřevěné kapličky. Kostel stojí blízko studánky provázené pověstí o zázračném uzdravení nemocných. Atmosféru náměstí a pověst o studánce umocní procházka Mariánským sadem, kde lze zhlédnout výjevy z křížové cesty. Lesopark byl zbudován v letech 1891 - 1893 zásluhou Spolku pro zvelebení poutního místa. Tvoří ho 7 kapliček, křížová cesta se 14 dřevěnými kříži s vyobrazením zastavení Ježíše Krista a Boží hrob, uvnitř vyzdobený araukarity a sochou - tělo Ježíše od řezbáře A. Suchardy z Nové Paky. Část Svatoňovic - známá Studánka se stala velmi významným církevním, průmyslovým i kulturním centrem. K tomu, aby si mohla spravovat svoje záležitosti sama a nezávisle se vyvíjet jí chybělo jenom osamostatnění. Bylo toho dosaženo až v roce 1826, odkdy měly Malé Svatoňovice samostatného rychtáře. V roce 1737 zde byly založeny vodoléčebné lázně. Vzhledem k existenci lázní a dolů ordinoval u Studánky doktor, což bylo v té době na vesnicích velmi neobvyklé. Vždyť veškerá lékařská péče ( v roce 1836 ) spočívala v náchodském panství na bedrech jednoho doktora medicíny v Náchodě. Od roku 1883 zde působil MUDr. Antonín Čapek, otec bratří Čapků. Hornictví významně ovlivnilo trasu a výstavbu železniční odbočky dráhy Josefov - Svatoňovice v roce 1857 - 1859. Po skončení války byla v roce 1868 železnice prodloužena do Poříčí u Trutnova, Královce a do německé Libavy ( dnešní polská Lubawka ). Stavěly se i spojovací silnice, 1. září 1861 byl otevřen poštovní úřad, v roce 1865 postavena přádelna, slévárna a strojírna Hamry, už roku 1831 koksovna, byla zřízena i koňská dráha na dopravu uhlí apod. Všechny tyto skutečnosti významně ovlivnily a usměrnily rozvoj obce i složení obyvatel. V roce 1946 byla v Malých Svatoňovicích uspořádána výstava o životě a díle bratří Čapků, která se stala základem muzea. Expozice prošly několika reinstalacemi, poslední rozsáhlé úpravy pocházejí z let 1972 - 1978. Prohlídka muzea bratří Čapků, v rodném domě Karla Čapka, může být turisticky příjemným zakončením procházek místy známých pohádek a krajinou mládí obou bratří. Muzeum se nachází v centru obce na náměstí K. Čapka naproti kostelu. Vstup do muzea tvoří soubor uměleckých fotografií profesora Zdenko Feyfara, inspirovaný krajinou Krkonoš a Podkrkonoší. Muzeum bratří Čapků tvoří samostatné expozice ve dvou patrech budovy. V prvním patře umístěná expozice Karla Čapka představuje jeho publikační činnost, korespondenci, rodinné fotografie, rodnou obec a dobové dokumenty. Zajímavé jsou ukázky rukopisu Karla Čapka a jeho přátel. Představena je i činnost novinářská, například ukázky fejetonů a originály kreseb z cestopisů. Expozici Josefa Čapka ve 2. patře tvoří reprezentační soubor dvaceti olejomaleb, který je unikátním průřezem celou tvorbou Josefa Čapka od počátku umělcovy tvorby přes údobí kubistické až k závěrečnému protifašisticky laděném dílu. Vystaveny jsou též kresby a grafika, nechybějí životopisná data a přehled literární tvorby. Josef Čapek svou velmi bohatou tvůrčí činností obsáhl mnoho oborů umělecké tvorby - byl básníkem, prozaikem, dramatikem, esejistou a novinářem, malířem, grafikem, ilustrátorem, scénografem, výtvarným teoretikem a kritikem. Bratři Čapkové byli významnými osobnostmi kulturního života meziválečného Československa. Častým cílem turistů bývá rozhledna na vrcholu Jestřebích hor Žaltman ( 739 m n. m. ). Rozhledna poskytuje nádherný výhled do kotliny, ale i na Krkonoše, Broumovsko, Orlické hory, Stolové hory a celé území Kladského pomezí.

Malé Svatoňovice sousedí ze severní strany s chráněnou krajinnou oblastí Broumovsko. Turistický výlet Panskou cestou po hřebenu Jestřebích hor provází betonové sruby předválečného opevnění z let 1936 - 1938. Některé z nich jsou dnes pečlivě rekonstruovány do původní podoby Klubem vojenské historie a využívány k muzejním účelům. V místní části Odolov bývá častou zastávkou k občerstvení vyznavačů cyklotras zdejší hostinec U Lotranda, který svým názvem evokuje vzpomínku na Čapkovy pohádky. Ke sportovnímu vyžití slouží v Malých Svatoňovicích tenisové a volejbalové kurty, sportovní areál s lehkoatletickým stadionem, hřiště, koupaliště, tělocvičny a sportovní hala s posilovnou a saunou. Pro zimní sporty byl vybudován lyžařský vlek o délce 320 m. V oblasti kultury obec navazuje na vše dobré z minulosti. Každoročně se v kulturním klubu pořádají koncerty a divadla, Studánecká Čapkiana - 24 hodinové čtení z díla sourozenců Čapkových, autorská čtení apod. Svou tradici má v Malých Svatoňovicích Studánecký masopust, stavění máje, v srpnu Mariánská pouť a oslava Dne obce. Bohatá je i sportovní tradice tenisových, volejbalových a fotbalových turnajů. Velmi aktivní jsou místní hasiči, Klub českých turistů, Klub důchodců, místní zahrádkáři i školy. Malé Svatoňovice jsou každoročně v říjnu cílem stovky muzikantů, kteří přijíždějí na zcela vyjímečnou akci Bluegrassovou dílnu. Doprovází ji koncert, setkání muzikantů i posluchačů s lektory a je ojedinělou a vyhlášenou akcí v širokém okolí. Obecní úřad vydává občasník Studánka, kde jsou publikovány informace pro obyvatele a přátele Malých Svatoňovic. Krásné okolí Malých Svatoňovic je protkáno sítí cyklotras a naučných stezek po hornických památkách. Zajímavými výlety do okolí jsou Babiččino údolí, Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny, Úpice, Červený Kostelec, Rtyně v Podkrkonoší, Žacléř, Česká Skalice, Hronov, Náchod, hospital Kuks a příhraničí Polska ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady ochotně poskytla p. starostka obce Malé Svatoňovice /


Kladské pomezí - Jestřebí hory


© Infoweb ** Malé Svatoňovice, muzeum bratří Čapků, Jestřebí hory **