wz

Meziměstí koupaliště Vižňov, Javoří hory rozhledna Ruprechtický Špičák

Meziměstí se svými místními částmi leží v povodí říčky Stěnavy, nedaleko hranic, na úpatí Javořích hor. Svou polohou v kopcovité krajině Broumovského výběžku tvoří pomyslnou bránu do sousedního Polska. Součástí nejmladšího města turistické oblasti Kladské pomezí jsou Vižňov, Březová, Ruprechtice, Starostín a Pomeznice. Meziměstí datuje svou první zmínku o obci rokem 1408, kdy se původní osada nazývala Dolní a Menší Vižňov. Na místě dnešního města stával dvůr s tvrzí, který byl majetkem Jana z Menšího Vižňova. Jeho panství zahrnovalo území Vižňova, Meziměstí, Vernéřovic a obcí sousedního Polska Sokolowsko, Mieroszów, Golińsk, Róźanka, Łączna a náleželo k českému panství. V roce 1434 statek koupil břevnovský opat Heřman, roku 1460 byl zastaven králem Jiřím z Poděbrad. Později roku 1499 byla oblast opět připojena ke klášternímu panství. Starou tvrz nechal v roce 1674 opat Tomáš Sartorius přestavět pro rekreaci broumovského konventu. Později byla budova stržena a na jejím místě roku 1749 postaven barokní zámeček. Pravděpodobně podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera, jehož dílem jsou i barokní kostely v Ruprechticích a Vižňově. Zámeček je dnes nejcennější historickou památkou Meziměstí. Před zámkem stojí kříž z roku 1751, dále ve městě lze najít sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1728. Přes velmi necitlivé přestavby v minulém století se v místní části Vižňov zachovaly roubené chalupy, části selských dvorů s fragmenty klasicistních architektonických prvků. Bývalá patrová hospoda v horní části Vižňova skrývá ve své jedné čtvrtině pod vrhanou omítkou původní hrázdění, patrně poslední na Broumovsku. Při vižňovské tvrzi stál od roku 1355 kostel U svaté Anny, který byl spravován z dnešního polského Mieroszowa. Jeho patrony byli majitelé Horního Vižňova, rytíři Jaroš a Lucek z Vižňova. V roce 1723 začala přestavba kostela do dnešní podoby. Podnět k jeho přestavbě podle plánů významného barokního stavitele Dientzenhofera dal broumovský opat Otmar Zinke. Kostel byl vysvěcen v roce 1727. Dnešní podobu Meziměstí získávalo postupně v době průmyslové revoluce, ve druhé polovině 19. století. Rozvoji města a jeho průmyslu velice prospěla stavba železniční trati Choceň - Meziměstí - Broumov. Dominantou Meziměstí se tak stalo vlakové nádraží, vybudované zároveň s tratí v letech 1873 - 1875. Tato kulturní a technická památka je pozoruhodná tím, že ve staničním komplexu je umístěn i divadelní sál, v němž se každoročně v listopadu konají Meziměstské divadelní hry a další akce. V tehdejší době jedno z největších nádraží v Čechách se stalo významným uzlem, pro přepravu zboží do pruského Slezska. Na tradiční rukodělnou výrobu navázal rozvoj průmyslu, zejména díky Schrollově mechanické přádelně bavlny, která byla v 80. letech 19. století nejmodernější továrnou svého druhu ve střední Evropě. Ve stejné době byl postaven i druhý průmyslový podnik, tkalcovna firmy Josef Walzel a synové.

Meziměstí polohou v kopcovité krajině na úpatí Javořích hor nabízí návštěvníkům v létě i zimě řadu možností k různě náročným výletům do blízkého i vzdálenějšího okolí. Jedna z méně obtížných tras vede přes Ruprechtice a Jetřichov do Broumova. Část cyklotrasy je po málo frekventované silnici, pak mírně zvlněným terénem poli a lesy. Další doporučovaná trasa, vhodná jak pro pěší tak cyklo, začíná opět v Meziměstí, pokračuje přes Vernéřovice a Zdoňov krásnou krajinou do Dolního Adršpachu. Náročnější turistickou trasou s několika výškovými rozdíly je pěší výlet na Ruprechtický Špičák ( 880 m n. m. ), odkud je panoramatický výhled na celou Broumovskou kotlinu, lemovanou Broumovskými stěnami a Stolovými horami. Při dobré viditelnosti lze spatřit i vrcholky Krkonoš. Celým hřebenem Javořích hor vede turistická cesta, krásnou nedotčenou přírodou, v zimě hojně využívaná běžkaři. Sjezdaři mohou navštívit lyžařský areál v Janovičkách. Za teplého počasí je k dispozici koupaliště " Areál zdraví ". Jedná se o jedno z největších koupališť na Náchodsku, s bohatým sportovním vyžitím a občerstvením. V Meziměstí je také k dispozici bowlingová dráha. Blízké silniční hraniční přechody Starostín a Otovice nabízí možnost návštěvy přilehlých oblastí Polské republiky. Ubytování a stravování naleznete v Meziměstí a okolí v hotelích, pensionech, v soukromí a rekreačních zařízeních. Malebností okolní přírody Javořích hor je Meziměstí dobrým tipem na lyžování, výlet, dovolenou, cyklotrasy v oblasti Broumovska. Zajímavými výlety do okolí je Broumov, Police n. M., Adršpašsko-teplické skály, Teplice n. M., Náchod, Babiččino údolí a zámek Ratibořice, Červený Kostelec, Kladské pomezí, Jestřebí hory a hospital Kuks.

/ podklady ochotně poskytl p. tajemník MÚ Meziměstí /


Ubytování Broumov hotel Praha

Walbrzych ( PL ) - město - turistika - cyklotrasy


© Infoweb ** Meziměstí, Broumovsko **