wz

Moravská Třebová zámek,ubytování,muzeum,aquapark,renesance v Čechách

Moravská Třebová leží na pomezí Čech a Moravy v jihovýchodní části Pardubického kraje. Moravská Třebová s okolím má převážně členitý charakter vrchovinného rázu, ideální terén pro výlety a cyklotrasy různé obtížnosti. V zimě lákají k lyžování běžecké trasy okolních kopců. V Moravské Třebové a okolí je pro vaši dovolenou k dispozici dostatek ubytování a stravování ve všech cenových relacích - hotely, penziony, soukromí, chaty a chalupy. Moravská Třebová jako centrum Hřebečska je součástí svazku obcí region Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Kromě výletů do okolní přírody najdete v Moravské Třebové na zámku, v muzeu, na Křížovém vrchu a řadě dalších památek stopy dlouhé historie.

Moravská Třebová byla založena v polovině 13. století Burešem z Rýzmburka jako typické kolonizační město s pravidelným půdorysem náměstí. První písemná zmínka je obsažena v listině z roku 1270. Několik historicky významných staveb a uměleckých děl připomíná dobu největšího hospodářského a kulturního rozvoje Moravské Třebové za vlády pánů z Boskovic a Ladislava Velena ze Žerotína. Tehdy v letech 1486 - 1622 se stalo město centrem humanistické vzdělanosti a dostalo právem přízvisko Moravské Athény. Do roku 1945 byla Moravská Třebová součástí německého jazykového ostrova zvaného Hřebečsko ( Schönhengstgau ), s převážně textilní výrobou. Na současném vzhledu města Moravská Třebová, které je městskou památkovou rezervací, jsou mimořádné především renesanční památky, zachycující celé období vývoje tohoto slohu, od pozdní gotiky přes vrcholnou renesanci až po manýrismus. Zachovaly se úseky hradeb s baštami a měšťanské domy na náměstí, které za klasicistní fasádou skrývají pozdně gotické a renesanční mázhausy s pozoruhodnou výzdobou. Dominantou města je původně hrad z konce 13. století, přestavěný na konci 15. století na renesanční zámek. Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě. Nejcennější dochovanou památkou je raně renesanční portál z roku 1492. Pro návštěvníky zámku jsou připraveny expozice měšťanského bydlení ze 17. - 20. století, expozice geologie a venkovského života regionu. Vývoje architektury zámku se bezprostředně týkají výstavní místnosti v rekonstruovaném interiéru vstupní věže. Zde se nachází expozice Humanismus a renesance v Moravské Třebové. Mezi zajímavými muzejními kousky najdeme vzácnou tapisérii, zakoupenou Ladislavem z Boskovic a originální mramorové portrétní medailony z roku 1495. V Rytířském sále s křížovou žebrovou klenbou probíhají sezónní výstavy. Zajímavou expozicí je největší středověká mučírna v České republice. Součástí mučírny je také dobová šatlava s tradičními kavalci. Novou interaktivní expozicí zámku je alchymistická laboratoř doktora Bonaciny. Expozice je věnovaná významnému moravskému politikovi a aristokratovi Ladislavu Velenu ze Žerotína, jeho milánskému osobnímu lékaři M. E. Bonacinovi a alchymii v raném novověku. V centru města lze obdivovat pozdně gotické a renesanční mázhausy, zejména pozoruhodná je renesanční radnice, dnes sídlo městského úřadu. Kuriozitou je věž radnice z roku 1521, která nemá základy. Uprostřed náměstí stojí morový sloup z roku 1720 s hodnotnou sochařskou výzdobou. Stavbu a výzdobu provedl olomoucký sochař Jan Sturmer. Městskou památkovou rezervací je kromě historického jádra města a zámku také areál na nedalekém Křížovém vrchu. Najdeme zde kostel Nalezení sv. Kříže postaveného kolem roku 1500, křížovou cestu s kapličkami, monumentální sousoší Kalvárie a hodnotná umělecká díla z období baroka, kdy ve městě působili vynikající umělci J. T. Supper, J. Pacák a další. Významnou památkou je soubor renesančních kamenných náhrobků z přelomu 16. a 17. století, umístěných v lapidáriu. Budova městského muzea byla dostavěna roku 1906. Muzeum mimo pravidelné výstavy nabízí ve stálé expozici zásluhou rodáka z Moravské Třebové L. V. Holzmaistera sbírku mimoevropského umění. Nově je reinstalována část starého Egypta, kde najdeme mumii princezny Hereret. Po Náprstkově muzeu je tato egyptská sbírka největší v ČR. Expozice je komponována jako staroegyptská hrobka s malbami na zdi. Nedaleko města na vysokém zalesněném kopci se nachází Třebovské hradisko se zbytky původního třebovského hradu, obklopené příkopy a valy. Z dalších zajímavostí a památek v okolí Moravské Třebové lze navštívit rozhledny Pastýřku, Strážný vrch, barokní plastiky u kostela sv. Jiří v Kunčině, Santiniho barokní kostel v Křenově, židovskou synagogu a muzeum v Jevíčku a nad obcí Trnávka zříceninu hradu Cimburk.

Moravská Třebová každoročně v dubnu pořádá mezinárodní festival v česko - slovenské vzájemnosti za účasti slovenských a českých umělců. Přes 40 let patří mezi tradiční sportovní události v polovině dubna turistický pochod Vandr skrz Maló Hanó. Všechny trasy začínají v Moravské Třebové a končí ve výletním místě Peklo. Nejvýznamnější technickou památkou regionu je úzkorozchodná železnice v Mladějově na Moravě, která se dříve používala k dopravě vytěženého lupku do šamotového závodu. Dnes provozuje zdejší Muzeum průmyslových železnic na této trati jízdu historickým vláčkem. V polovině srpna železnice ožívá bojovými ukázkami z I. světové války. Jedinečným výletem za minulostí Moravskotřebovska jsou naučné Hřebečské důlní stezky s informačními panely na Hřebečském hřbetu a okolí. V Moravské Třebové v letních měsících najdete osvěžení v nově vybudovaném aquaparku s vyhřívanou vodou, tobogánem a dalšími atrakcemi. Jedinečné zážitky ve vzduchu nabízí sportovní letiště v nedalekém Starém Městě. Každoročně se tu koná mistrovství ČR v akrobatickém létání. Vyznavači jízdy na koních mohou v Zadním Arnoštově navštívit jízdárnu. Poslední srpnovou sobotu pořádá Moravská Třebová tradiční středověký festival Kejkle a kratochvíle. Dobová řemesla, kejklíři, šermíří a rytíři se svými družinami vás zvou k návštěvě. První říjnovou sobotu se koná oblíbený festival slivovice Biskupické kaléšek v Biskupicích u Jevíčka. Lze ochutnat různé druhy slivovic z tradičních i netradičních surovin. Příležitosti pro sport, ale i odpočinek s ubytováním najde v Moravské Třebové každý. S nabídkou ubytování, stravování přicházejí moderně zrekonstruované hotely, penziony, soukromí, chaty a chalupy. Moravská Třebová a okolí, oblast na Českomoravském pomezí má co turistům nabídnout a proto se stává stále více vyhledávaným regionem. Zajímavými výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí mimo oblast Českomoravské pomezí jsou sousední Orlické hory, Česká Třebová, Lanškroun, Železné hory, cyklotrasy s využitím cyklobusů.

/ podklady ochotně poskytli p. místostarosta s prac. MÚ Mor. Třebová, foto Jar. Horák /


Ubytování hotel Excalibur


© Infoweb ** Moravská Třebová, Svitavsko, Českomoravské pomezí **